Tag Archives: BTG

Peter Rake wint BTG Award 2019 en zet 5Groningen extra op de kaart

Wat heb ik genoten! Dan heb ik het over het BTG Business Event ‘Digitalisering en 5G’ op 6 juni in Huis ter Duin in Noordwijk. We hadden boeiende sprekers als Focco Vijselaar (DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van EZK), Franc Weerwind (burgemeester Almere) en Graeme Muller (NZTech). Een ronkende presentatie van oud Formule-1 coureur Robert Doornbos. En het meest inspirerende was wel de verkiezing van de BTG Award voor ICT/Telecom Manager en de Young ICT/Telecom Professionals van het Jaar.

Van mobile first naar AI first

‘Digitalisering en 5G’ is het thema van het BTG Business Event op 6 juni in Noordwijk. We verwachten hier ruim 350 bezoekers die elkaar inspireren en informeren over alle ontwikkelingen die er aan komen. We hebben een prachtig programma, met boeiende presentaties over 5G cases, smart cities, smart nations en nog veel meer. Het is mooi om te zien hoe de komst van 5G ons in de ICT en Telecom bezighoudt. En dat is meer dan terecht.

Zo simpel als het lijkt…

Veel mensen en ook organisaties vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze op elk moment van de dag, op elke plek waar ze zich bevinden, probleemloos kunnen communiceren. En dat dit in de toekomst alleen maar nóg sneller en makkelijker zal gaan. Wie zich echter verdiept in de complexe wereld van de telecommunicatie weet dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt.

Veranderen moet

Technologische veranderingen volgen elkaar razendsnel op en dat vraagt om een adequate aanpak. Als je als organisatie of overheid nu niet in actie komt, heb je straks het nakijken. Sterker nog, als je niet oppast, verlies je je bestaansrecht. Om het tij te keren moet je met een goede aanpak aan de slag.

Mobiele netwerken momenteel te kwetsbaar

Drie dagen garantie beschikbaarheid bij stroomuitval is vereiste voor 5G-veiling

Mobiele netwerken moeten bij stroomuitval minimaal drie dagen in de lucht blijven. Die garantie moet opgenomen worden in het eisenpakket van de komende 5G frequentieveilingen

“We zijn tegenwoordig volledig afhankelijk van mobiele netwerken. In de huidige praktijk vallen de netwerken al na 30 minuten tot 1 uur uit. Onacceptabel”, stelt BTG-voorzitter Eric Reij.

Op stap naar weerbaarheid in een digitale samenleving

Onlangs organiseerde het agentschap Telecom het digitale weerbaarheidssymposium onder leiding van dagvoorzitter Stefan Wijers. Ondergetekende had het genoegen in gesprek te gaan met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de overige aanwezigen vanuit de diverse branches. Wij bespraken de rol van de overheid en het bedrijfs­leven, de noodzaak tot dialoog en de noodzaak om telekwetsbaarheid vaste aandacht te geven.

Smart Cities hard op weg naar volwassenheid

Een aantal jaren geleden werd het Smart City-thema door diverse toonaangevende trendwatchers waaronder Gartner geïntroduceerd. Inmiddels is er sprake van een enorme hausse in de volwassenheidsgroei van dit thema. Wellicht mede veroorzaakt door een hoger sociaal en economisch doel dat ermee wordt beoogd, namelijk een beter leven voor iedere inwoner. Versterkt door de verwachting dat 80% van de mensen in de toekomst in steden zal leven, moeten we dus aandachtig en zorgvuldig met onze steden omgaan.

Petra Claessen benoemd tot Algemeen directeur/Bestuurder TGG

Petra Claessen, Managing Director en New Business van BTG, is benoemd tot Algemeen directeur en bestuurder van dochteronderneming TGG (Telegrootgebruik). Dat meldt BTG op haar website. TGG is de serviceorganisatie van de Nederlandse branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

Een leven lang leren in ICT: BTG-Kennisinstituut certificeert!

Het leven lang leren-gegeven vormt binnen organisaties een steeds actueler thema. Dit is onder andere het gevolg van de toenemende vergrijzing, de tekorten in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt en een stijgende pensioengerechtigde leeftijd. Het wordt extra versterkt door de snel veranderende klantenvragen en de vereiste wendbaarheid van organisaties hierop. Nieuwe toetreders veroorzaken vaak disruptieve ontwikkelingen, die binnen onze ICT branche tot veel nieuwe toepassingsmogelijkheden en kansen leiden. Oude functies verdwijnen en nieuwe ontstaan.

INTUG, BTG en Beltug slaan handen ineen

Medio juni hebben de Nederlandse BTG, de Belgische Beltug en de internationale branchevertegenwoordiger INTUG de handen ineengeslagen door namens hun zakelijke ICT-afnemers een gezamenlijk standpunt te publiceren, waarmee zij onder andere reageren op de door GSMA voorgestelde norm voor de ontwikkeling en standaardisering van eSim (of soft SIM).

De branchevertegenwoordigers maken zich sinds geruime tijd sterk voor meer flexibiliteit in de mogelijkheid om met mobile devices verbinding te maken met verschillende mobiele netwerken. Voor veel zakelijke afnemers, waaronder onder andere de veiligheid-, logistieke en zorgbranche heeft dit hoge prioriteit, omdat de beschikbaarheid van mobiele communicatie in toenemende mate randvoorwaardelijk is voor de borging van de eigen bedrijfskritieke dienstverlening.

Dialoog Digitale Connectiviteit

Op uitnodiging van de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nam BTG-voorzitter, Eric Reij onlangs deel aan een ronde tafeldialoog met diverse CEO’s vanuit de overheid en ICT-telecommunicatiebranche over digitale connectiviteit. Hiermee geeft EZK een vervolg aan de diverse eerdere dialogen die in het najaar 2017 zijn gevoerd en de overheid consultatie die hieruit voortvloeide (https://www.internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan). Als branchevertegenwoordiger namens de groot en midden zakelijke gebruikers heeft BTG gedurende het hele traject geparticipeerd in deze beleidsdiscussie. In internationaal verband zijn de gebruikersbelangen vanuit INTUG tevens ingebracht in de door de ITU en OECD/OESO in 2017 over dit thema gehouden internationale conferenties, want ook in internationaal verband is deze discussie zeer actueel.

Zijn we er klaar voor?

Met 25 mei voor de deur zijn veel organisaties, waaronder ook leden van BTG en INTUG, vanuit het groot en midden zakelijk gebruikerssegment druk doende hun processen te optimaliseren, zodat zij voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Op weg naar stedelijke digitalisering

In het kader van de verdere vormgeving van de digitalisering van de stad Utrecht mocht ik onlangs aan de gemeente mijn visie geven op de samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden met bedrijven uit deze stad en omgeving. Mede omdat Utrecht mijn geboorte- en woonplaats is, was het voor mij bijzonder om mijn ICT/Telecommunicatie expertise vanuit BTG, INTUG maar ook UMC Utrecht in te brengen. Als betrokken inwoner kon ik hiermee eens op een andere wijze mijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijn leefomgeving.

Digitale connectiviteit

Namens INTUG (International Telecommunications Users Group) nam ik begin november deel aan een tweedaagse conferentie bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) in Parijs. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen. INTUG vertegenwoordigt binnen dit internationale platform de belangen van zakelijke gebruikersorganisaties uit de vijf continenten.

BTG stelt Eric Reij aan als voorzitter

De Algemene Ledenvergadering van Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) verkiest Eric Reij unaniem tot haar nieuwe voorzitter. Eric Reij neemt het voorzitterschap over van Jan van Alphen, die hiermee zijn bestuurderstermijn heeft afgerond. Samen met het huidige bestuurslid Harry Vermeulen (werkzaam bij Schiphol Group) vormt Eric Reij (werkzaam bij ErasmusMC) het bestuur van BTG, dat op korte termijn zal worden uitgebreid met nieuwe leden.