Tag Archives: BTG

Digitale Connectiviteit

Digitale connectiviteit vormt voor BTG en haar leden een belangrijk en actueel najaar thema, dat zowel wordt vertaald in het ledenprogramma als in de activiteiten als branchevertegenwoordiger namens de zakelijke afnemers.

Verenigingsneutraliteit

Als ICT/Telecommunicatie branchevereniging streeft BTG ernaar veelzijdig te zijn. Enerzijds bieden wij onze leden een (kennis)netwerk, waarvan onze diverse bijeenkomsten en expertgroepen getuigen. Anderzijds dienen we het belang van onze leden, waarvan veel organisaties als groot of midden zakelijke afnemers worden omschreven. BTG vervult de functie van facilitator, broker en/of intermediair, die partijen (klanten en aanbieders) samenbrengt, verbindt en de strategische samenwerking faciliteert en organiseert.

Eric Overvoorde verkozen tot ICT/Telecom Manager 2017

Eric Overvoorde van Royal HaskoningDHV heeft de BTG Award gewonnen voor beste ICT/Telecom Manager 2017. De jury prijst de manier waarop Overvoorde Royal HaskoningDHV succesvol digitaal heeft getransformeerd. De prijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse Business Event van de Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). De award voor Young Professional ging naar Salim Hadri van Milvum. De jury is onder de indruk van zijn lef, leergierigheid en doorzettingsvermogen.

Verenigingsneutraliteit

Als ICT/Telecommunicatie branchevereniging streeft BTG ernaar veelzijdig te zijn. Enerzijds bieden wij onze leden een (kennis)netwerk, waarvan onze diverse bijeenkomsten en expertgroepen getuigen. Anderzijds dienen we het belang van onze leden, waarvan veel organisaties als groot of midden zakelijke afnemers worden omschreven. BTG vervult de functie van facilitator-, broker en/of intermediair, die partijen (klanten en aanbieders) samenbrengt, verbindt en de strategische samenwerking faciliteert en organiseert.

De landlords van indoorcoverage

Als branchevereniging maakt BTG zich sterk voor de belangen van een groot aantal leden dat zichzelf mag betittelen als zogenaamde ‘landlords’. Een niet ingevoerde op dit thema zal in eerste instantie wellicht denken dat dit landeigenaren of grootgrondbezitters zijn, dan wel een vage adellijke titulatuur. Dit is echter geen correcte veronderstelling, maar van een zekere noblesse oblige is zeker sprake als je jezelf verdiept in de complexe verplichtingen en verantwoordelijkheden die deze landlords dragen in het kader van de gebouwen of gebouwcomplexen en terreinen waarvan men eigenaar of beheerder is.

ICT-ecosystemen worden gebouwd door samenwerking en integrale standaarden

Net zoals velen van u nam ook een BTG-delegatie onlangs deel aan het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Op uitnodiging van het Holland High Tech paviljoen werd onder andere deelgenomen aan de Innovatietour van organisator Danny Frietman, waarmee Nederland zich na langere tijd afwezigheid weer uitstekend internationaal heeft geprofileerd. Een overweldigend aanbod van fabrikanten en leveranciers bood inspiratie en nieuwe inzichten. Het MWC is net een dorp, want je komt er iedereen tegen en dit biedt geweldige netwerkmogelijkheden en een kans om iedereen te spreken. Er was dan ook een algemeen uitgelaten, positieve sfeer, mede ingegeven door de groei-impulsen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 5G, intelligente netwerken en IoT.

Green meets Grey; B.Ready for a new year!

Niet toevalligerwijs vond 17 januari jl. de BTG-nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij B.Amsterdam. Het werd een zinderende, inspirerende meeting, waarbij Grey and Green elkaar prima vonden.

Jan van Alphen, voorzitter van BTG

Let’s roam the World!

Als BTG-voorzitter en boardmember van INTUG (International Telecommunications UserGroup) heb ik het genoegen te mogen deelnemen aan een aantal beleidsdialogen op nationaal en internationaal niveau. De keuze hierin wordt mede bepaald door de strategische speerpunten, die we met en voor onze leden vaststellen. Beschikbaarheid van mobiele service en netwerken, snelheid, capaciteit, universele toegankelijkheid en marktharmonisatie, transparante en betaalbare abonnementen en tarieven zijn veelgenoemde zaken en deze vormen voor onze leden, vanuit het zakelijke consumentenperspectief sinds lange tijd een hoofdpijndossier.

E-SIM: de grootste telecomrevolutie sinds mobiele data

BTG is, met diverse technologiepartners, erin geslaagd om op een Nederlands mobiel netwerk tussen provider te schakelen zonder de simkaart te vervangen. De test werd uitgevoerd met een nieuwe, volgens de GSMA-standaarden, ontwikkelde simkaart, de E-SIM. Het wisselen tussen providers is de eerste stap. In de toekomst kunnen bedrijven de E-SIM ook inzetten voor authenticatie, bijvoorbeeld bij toegangspoortjes en beveiligde netwerken.

Blog BTG: Jan van Alphen over identiteit en ICT

Volgens Giarte’s frontman, Marco Gianotten vormt empathie het startpunt van de nieuwe technologiewereld. ‘High tech meets high touch’ is dan ook het thema van zijn onlangs verschenen boek, waarbij hij het emphatisch vermogen van onze organisaties kritisch onder de loep neemt. Kunnen wij onze ICT en de effectiviteit ervan optimaliseren als wij beter in staat zijn om ons in te leven in de wensen en behoeften van onze doelgroepen?

Blog BTG: Jan van Alphen over realtime connected?

Al weer enige jaren geleden introduceerde Gartner de term ‘realtime enterprise’, waarbij van de gedachte wordt uitgegaan dat alle data die binnen de organisatie beschikbaar is en door de organisatie wordt gegenereerd, per direct voor de gebruikers beschikbaar moet zijn. Daarmee wordt de effectiviteit van organisaties aanzienlijk verhoogd, omdat razendsnel kan worden gereageerd op ontwikkelingen en kansen in de markt.

Toine Veenhuis van de Belastingdienst is ICT/Telecommanager 2016

Toine Veenhuis van de Belastingdienst is tijdens het jaarlijkse Business Event van BTG (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) verkozen tot ICT/ Telecom manager 2016. Veenhuis wint de BTG Award 2016 voor zijn prestaties in het Mobile Competence Centre. De award voor Young Professional ICT/Telecom werd gewonnen door Linda van Driel van het Erasmus UMC.