Tag Archives: blog

De voordelen van AI in de cloud

Matt Watts, Director Technology and Strategy EMEA bij NetApp

In het tijdperk van digitale transformatie zetten datagedreven marktleiders steeds vaker artificial intelligence (AI) in voor de toekomst van datamanagement en -analyse. AI en cloud computing vormen samen namelijk op veel manieren de perfecte match voor digitale innovatie. De cognitieve mogelijkheden van AI en machine learning gedijen op grote hoeveelheden data, die in een cloudomgeving schaalbaar en direct toegankelijk worden. Bedrijven die in de cloud gebruikmaken van AI hebben een cruciale voorsprong op de concurrentie.

Cloud IT Academy gaat van start!

Ik heb eerder op deze plek verteld van onze ambitie om duaal (hybride) opleidingen op te zetten in samenwerking met het onderwijs, en over de Cloud IT Academy. We hebben allemaal bijna twee jaar lang heel hard aan dit project gewerkt, en het begint nu ergens op te lijken. Ik wil jullie graag even een update geven.

Wie kun je nog vertrouwen?

Terwijl steeds meer mensen de illusie lijken te hebben dat we andere landen niet nodig hebben, weten we binnen de IT-wereld wel beter. Er zijn een heleboel bedrijven die clouddiensten aanbieden en aanprijzen als Nederlands product en dus veilig. Maar van de hardware en de software die gebruikt wordt om die dienst te bouwen, is hooguit een beperkt deel gemaakt in Nederland, of de EU zo u wil. Er is een blind vertrouwen dat de leveranciers van deze producten van goede trouw zijn. Totdat de verdachtmakingen begonnen. En ja, er is rook: veel landen zetten technologiebedrijven onder druk om achterdeuren in te bouwen, waarbij men zich vooral beroept op terreurdreiging of veiligheid in meer algemene zin. Maar waar het vuur is, welke bedrijven onder die druk bezwijken, is lastig te beoordelen.

INTUG, BTG en Beltug slaan handen ineen

Medio juni hebben de Nederlandse BTG, de Belgische Beltug en de internationale branchevertegenwoordiger INTUG de handen ineengeslagen door namens hun zakelijke ICT-afnemers een gezamenlijk standpunt te publiceren, waarmee zij onder andere reageren op de door GSMA voorgestelde norm voor de ontwikkeling en standaardisering van eSim (of soft SIM).

De branchevertegenwoordigers maken zich sinds geruime tijd sterk voor meer flexibiliteit in de mogelijkheid om met mobile devices verbinding te maken met verschillende mobiele netwerken. Voor veel zakelijke afnemers, waaronder onder andere de veiligheid-, logistieke en zorgbranche heeft dit hoge prioriteit, omdat de beschikbaarheid van mobiele communicatie in toenemende mate randvoorwaardelijk is voor de borging van de eigen bedrijfskritieke dienstverlening.

Financiële dienstverleners verzanden in datamoeras

Simon Kirby, directeur SI Industry Solutions Financial Services bij Qlik

Bedrijven in financiële services (FS) hebben een enorme hoeveelheid data, maar de meesten zetten dit niet effectief in om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Daar zijn vele redenen voor. Die redenen variëren. Zo ziet de een data vooral als een middel om interne rapporten te maken, gebruikt de ander hun data niet omdat het verbrokkelt zit in allerlei systemen of is de data simpelweg van slechte kwaliteit.

Vier strategieën voor een optimale IoT-infrastructuur

Max van Eeghen, director EMEA sales and business development bij Dell Boomi

Voor veel bedrijven in industriële sectoren staat de IT-wereld op zijn kop. De zware taakgerichte applicaties waarin de afgelopen 25 jaar is geïnvesteerd, hebben inmiddels – of allang – het einde van hun levensduur bereikt. Tegelijkertijd zijn nieuwe technologieën zoals het Internet of Things sterk in opkomst. Maar lang niet iedereen is klaar om deze technologieën (effectief) te gebruiken.

Multi-cloudgebruik vereist multi-cloud security

Om flexibel te zijn en te blijven in de toekomst maken steeds meer bedrijven de overstap naar een cloudomgeving. Daarbij kiezen de meeste niet voor één specifieke aanbieder, maar voor verschillende. Men spreekt dan van multi-cloud. Sommige workloads gaan naar AWS, andere naar Azure en weer andere naar een lokale aanbieder of een landelijke Managed Service Provider.

Service-integratie: de dirigent in de cloud

Ontwikkelingen op het vlak van IT gaan zo snel dat toepassingen al algemeen gebruikt worden voordat ze de kans hebben gekregen om zich volledig te ontwikkelen. Het wordt tijd om ze allemaal samen te voegen voor de zaak uit de hand loopt. Sta me toe daar even verder op in te gaan…

In de cloud: waarom bedrijven een proactieve houding moeten aannemen als het op beschikbaarheid aankomt

In de onvoorspelbare tijd waarin we leven, waarin we elke week met nieuwe uitdagingen met betrekking tot macro-economie en regelgeving te maken hebben, blijken sommige dingen maar lastig te veranderen. De economische druk is voelbaar bij organisaties van elk formaat, terwijl die worden belast met de verantwoordelijkheid om meer bekwaamheid te tonen op een flexibeler manier. Ze hebben de keuze tussen twee opties. Ze kunnen zich verzetten tegen verandering en nieuwe technologieën die het verschil kunnen maken, of ze kunnen proberen te moderniseren en van de gebaande paden af te wijken om zich zo klaar te stomen voor het digitale tijdperk.

Een FG voor de hostingsector

De AVG die vorige maand is ingegaan, stelt een aantal eisen aan een hostingbedrijf die allemaal lastig zijn om aan te voldoen. Je moet een degelijk en transparant privacybeleid optuigen om je klanten inzicht te geven in wat je met hun data doet en hoe zij het kunnen opvragen, je moet een volledig register bijhouden van alle persoonsgegevens-gerelateerde data die je verwerkt. Je moet verwerkersovereenkomsten sluiten met je opdrachtgevers. Allemaal lastige, ingewikkelde zaken. Zeker voor de kleinere spelers in de markt.

Dialoog Digitale Connectiviteit

Op uitnodiging van de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nam BTG-voorzitter, Eric Reij onlangs deel aan een ronde tafeldialoog met diverse CEO’s vanuit de overheid en ICT-telecommunicatiebranche over digitale connectiviteit. Hiermee geeft EZK een vervolg aan de diverse eerdere dialogen die in het najaar 2017 zijn gevoerd en de overheid consultatie die hieruit voortvloeide (https://www.internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan). Als branchevertegenwoordiger namens de groot en midden zakelijke gebruikers heeft BTG gedurende het hele traject geparticipeerd in deze beleidsdiscussie. In internationaal verband zijn de gebruikersbelangen vanuit INTUG tevens ingebracht in de door de ITU en OECD/OESO in 2017 over dit thema gehouden internationale conferenties, want ook in internationaal verband is deze discussie zeer actueel.

Tijd om de touwtjes aan te trekken

In de afgelopen tien jaar is het cloudgebruik vooral via de randen van de organisatie binnengekomen. Steeds meer bedrijven hebben experimenten met de cloud de vrije hand gegeven. En dankzij een grote hoeveelheid Proof-of-Concepts heeft het cloudgebruik tot meerdere implementaties binnen vrijwel iedere organisatie geleid. De vraag is: hoe verder? Het cloudgebruik krijgt een kritische massa en wordt steeds belangrijker voor steeds meer workloads. Een bimodal of multi-speed aanpak zouden nu wel eens een grote hindernis op kunnen gaan werpen. Terug naar de basis?