Wat is de impact van de Brexit op uw bedrijf?

europese-unie

Het Verenigd Koninkrijk (VK) koos onlangs in een referendum ervoor de Europese Unie (EU) te verlaten. Sindsdien is veel onzekerheid ontstaan over de impact van de Brexit op de economie van de EU en de rest van de wereld. Gartner zet in een drietal blogposts uiteen welke impact het onderzoeksbureau verwacht dat de Brexit zal hebben op CIO’s, Chief Supply Chain Officers en marketing managers.

Brexit verstoort tot 2018 plannen van CIO’s en vendoren

Gartner verwacht dat de grenscontroles en de beperking van het vrije verkeer van personen die waarschijnlijk op de lange termijn worden ingevoerd de grootste uitdaging zullen vormen voor CIO’s. De Brexit kan bij personeel uit het VK een impulsieve reactie oproepen. Daarnaast zal onzekerheid over de impact van de Brexit op de arbeidskansen voor buitenlanders het VK waarschijnlijk minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse werknemers. Op de korte termijn verwacht Gartner overigens geen impact op het vrije verkeer van personen.

Lees meer

CIO’s moeten zich voorbereiden op veranderingen door de Brexit

CIO’s zouden een kleine virtuele task forse moeten creëren, of een ‘Office of Brexit’, die als projectteam het bedrijf voorbereid op eventuele veranderingen die de Brexit met zich mee brengt. Gartner adviseert CIO’s een IT-leider aan te stellen die de verantwoordelijkheid voor dit initiatief draagt, en zeker stelt dat voldoende tijd wordt gereserveerd voor regelmatige vergaderingen van het IT-management. Transparantie over de zaken die tijdens deze vergaderingen worden besproken en beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen zullen cruciaal zijn om de complexiteit en onzekerheid van de Brexit het hoofd te bieden.

Lees meer

Wat betekent de Brexit voor de wereldwijde logistiek?

De Brexit zal grote implicaties hebben op toekomstige landschap van de EU en de 575 miljard dollar in jaarlijkse handel tussen het VK en de EU. Wereldwijde logistieke leiders doen er volgens Gartner dan ook verstandig aan zich voor te bereiden op de komst van extra complexiteit. Zij kunnen echter ook profiteren van kansen die door de Brexit ontstaan. Ondanks onzekerheid over de veranderingen die de komende twee jaar (waarin de VK en EU onderhandelen over de voorwaarden van de Brexit) met zich mee zal brengen is wel duidelijk dat de status quo zal veranderen.

Lees meer