Stichting Donate IT vraagt bedrijven overtollige licentie en apparatuur te schenken

Donate IT logo300

Vorig jaar is stichting Donate IT van start gegaan. Opgericht door Hans Wendel en Robert Lauer richt de stichting zich samen met partnerorganisaties met name op IT- en financiële professionals binnen grotere organisaties. Donate IT vraagt hen te helpen met het doneren van overbodige IT-assets, zoals bruikbare apparatuur en overbodige software-licenties. 
Wat is de stichting Donate IT precies? En wat wil men bereiken? Vijf vragen aan Hans Wendel en Robert Lauer.

1. Hoe zijn jullie op het idee van Stichting Donate IT gekomen?

Robert Lauer is voorzitter van het bestuur van de stichting Donate IT
Robert Lauer: “Wij zijn beiden al maatschappelijk betrokken bij goede doelen. Het valt ons op dat bij een terugtredende overheid veel maatschappelijke organisaties op zoek zijn naar financiële middelen. Belangrijk werk vinden wij, waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn om het goede werk voort te zetten.”
“Hans Wendel heeft mij bij de Stichting Intentio betrokken, die hij tien jaar geleden met vrienden heeft opgericht”, zegt Lauer. In eerste instantie nog voor weeskinderen in Polen, maar in de afgelopen jaren ook voor kinderen in Nederland die leven in een achterstandsituatie. “Het blijkt lastig”, zegt Wendel, “om financiële middelen te vinden. Het doneren van materialen zoals kleding en goederen liep daarentegen altijd wel goed.”
In die tijd was Robert Lauer manager bij Getronics Licensing Service, waar hij vele miljoenen aan software contracten verhandelde. Gezamenlijk besloten zij iets te doen met ongebruikte softwarelicenties en andere IT-assets. Hun gecombineerde kennis rondom het reilen en zeilen van softwarecontracten, IT ‘budgeting’ en de mogelijkheden tot donatie was de basis om stichting Donate IT op te zetten.

2. Hoe kunnen zowel goede doelen als organisaties profiteren van Donate IT?

“Alle opbrengsten gaan gegarandeerd naar onze aangemelde goede doelen”, antwoordt Wendel. “En indien gewenst ook naar de MVO-gerelateerde doelen van de donerende organisaties. Na verkoop van de gedoneerde IT-bedrijfsmiddelen wordt er namens de donateur een bedrag aangeboden. Naast de gunstige belastingvoordelen is een bijkomend voordeel dat men een grotere MVO-inspanning kan realiseren, zonder dat dat de profit & loss-positie van de organisatie wordt aangesproken.”

3. Hoe denken jullie de werkzaamheden aan te kunnen bij de reeds gebleken enthousiaste reacties?

Lauer: “Donate IT werkt samen met gerenommeerde partners, die op (inter)nationaal niveau opereren, zoals Capgemini, Scalable Software, Best Buy Licenses, LogicQ Co-operative Consultants en bestaande ‘re-furbish’ bedrijven. Wanneer wij dergelijke aanvragen krijgen, dan kunnen wij prima leveren, omdat wij binnen ons partnernetwerk snel een team van diverse experts kunnen inzetten. Zij hebben ervaring met IT-optimalisatie en organisatieveranderingen, die leiden tot het vrijkomen van IT-assets.”

4. Hoe kunnen IT-professionals bijdragen aan MVO-doelen vanuit hun bedrijf?

Hans Wendel is secretaris en penningmeester van stichting Donate IT
“Geïnteresseerden kunnen ambassadeur worden door zich aan te melden via onze website door het formulier in te vullen. Hierop kunnen zij aangeven op welk terrein zij hun kennis en ervaring willen inzetten. Wanneer men een mogelijkheid voor een donatie ziet, dan kan men dat ook vrijblijvend op onze site melden. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met de betrokkenen opgenomen en kan men onder NDA de specifieke situatie bespreken.”

5. Wat zijn jullie doelen voor 2015?

“We hopen dat een enthousiaste groep ambassadeurs en partnerorganisaties zich bij ons aansluit, waardoor we vele goede doelen kunnen steunen”, stellen de twee oprichters. “Wij willen met deze groep de aanvragen uitbreiden naar 100+ organisaties om zo een substantiële IT-bijdrage aan maatschappelijke doelen te realiseren.“
Van de redactie