SAP's strategische koers voor het bouwen aan een digitale toekomst

SAP strategieartikel-600

 

Digitalisering biedt bedrijven immense mogelijkheden om te innoveren en moderniseren. Een naadloze overgang naar de cloud is hierbij essentieel, maar dit kan een complex proces zijn. Hoe kun je deze migratie vereenvoudigen en tegelijkertijd een flexibele IT-infrastructuur ontwikkelen om snel en effectief in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen? SAP heeft een gecombineerde aanpak ontwikkeld waarmee bedrijven hulp krijgen bij het bouwen aan een digitale toekomst.

Voor veel bedrijven is de boodschap van digitale transformatie inmiddels wel duidelijk. Ze snappen heel goed dat hun huidige IT-aanpak te veel beperkingen oplegt. Waardoor ze achterlopen ten aanzien van hun concurrenten, die de organisatie wel hebben gemoderniseerd. Ook hebben zij vaak een duidelijk beeld van het doel waar ze naar streven: een wijziging in de functionaliteit van een applicatie mag echt geen 3 tot 6 maanden meer duren.

Patstelling

Daarnaast zijn de kosten van de bestaande IT-aanpak vaak te hoog. Een veel te groot deel van het IT-budget wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande en helaas vaak ook flink verouderde applicaties. Een alternatief is er echter niet, omdat de IT-afdeling niet in staat is om verouderde en starre applicaties te moderniseren. In veel gevallen wordt zo’n modernisering als (te) riskant gezien en ontbreekt het ook nog eens aan de juiste expertise om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Veel organisaties hebben moeite om deze patstelling te doorbreken. Natuurlijk migreren ze wel applicaties naar de cloud, maar maximaal rendement weten ze hier veelal niet uit te halen. Een belangrijke reden hiervoor is dat ze vaak wel het spreekwoordelijke ‘low-hanging fruit’ migreren, terwijl ze de cruciale kernapplicaties niet moderniseren.

Teleurstellende resultaten

De afgelopen jaren hebben we tal van initiatieven gezien om dit dilemma op te lossen. Denk aan component based software development om bestaande applicaties te bevriezen en als component te hergebruiken. Ook met Enterprise Service Bus (ESB)-architecturen zijn er de nodige pogingen gedaan. Deze waren bedoeld om bestaande applicaties via messages aan elkaar te knopen. Ook de opkomst van Application Programming Interfaces (API) belooft veel. Toch zien we in de praktijk bij die aanpak dat veel organisaties tegen problemen aanlopen en van een drastische modernisering vaak geen sprake is.

Met de kennis van nu zijn deze teleurstellende resultaten ook niet zo verrassend. Het is immers maar zeer de vraag of we een relatief oude technologische infrastructuur kunnen vereenvoudigen en flexibeler maken door er simpelweg nog meer technologie aan toe te voegen. De kans dat de complexiteit dan alleen nog maar toeneemt, is dan zeer groot. Bovendien wordt de oplossing dan vooral aan de kant van de IT-infrastructuur gezocht en lijkt men het moderniseren van de businessprocessen te vergeten. Om een vergelijkbare reden weten managementconsultants ook niet altijd de oplossing te brengen. Zij kijken juist vooral naar de werkprocessen en minder naar de IT-infrastructuur.

Combinatie zoeken

Waar veel organisaties behoefte aan lijken te hebben, is een goed op elkaar afgestemde combinatie van beide. Met andere woorden: een aanpak die in staat is om zowel een bestaande, maar verouderde infrastructuur van IT-technologie te moderniseren, en die het tegelijkertijd mogelijk maakt de businessprocessen onder de loep te nemen en aan te passen.

Zo’n geïntegreerde aanpak kan snel vaststellen hoe de businessprocessen van de organisatie gemoderniseerd moeten worden, zodat zij wél makkelijk op kansen kunnen reageren. Diezelfde aanpak is bovendien in staat om te bepalen hoe de bestaande IT-infrastructuur van de organisatie dan gewijzigd moet worden om dit voor elkaar te krijgen. Anders gezegd: wat moet zo snel mogelijk naar de cloud worden gemigreerd en wat kan beter of net zo goed on-premises blijven?

Combineren we deze migratiestrategie met de introductie van low-code en no-code tools, dan kan de businessorganisatie snel nieuwe applicaties ontwikkelen (‘samenstellen’) om bijvoorbeeld nieuwe zakelijke acties uit te rollen en nieuwe producten in de markt te zetten.

GROW en RISE with SAP

Het ligt voor de hand dat met name IT-concerns die veel ervaring hebben met het faciliteren van complexere business-processen als geen ander weten waar de problemen bij businessorganisaties vaak zitten. Om in deze situatie verandering te brengen, heeft SAP een aanpak ontwikkeld die op al deze problemen inspeelt. Deze aanpak is in feite een combinatie van best practices, analyses en tooling die onder de naam RISE with SAP is gericht op het moderniseren van enterprise-organisaties. Sinds enige tijd is er ook een aanpak beschikbaar die middelgrote bedrijven helpt bij modernisatie en verdere groei, namelijk GROW with SAP.

RISE with SAP is een van de belangrijkste pijlers van SAP's strategie. Dit is een uitgebreid aanbod aan methodieken en softwaretools dat helpt om hun organisatie in de cloud te transformeren. Een voordeel van het werken met een dergelijke aanpak is dat die gehele migratie en modernisering kan worden georganiseerd op basis van één contract, met één aanspreekpunt en één Service Level Agreement voor alle SAP-oplossingen en -diensten die worden ingezet.

Obstakels wegnemen

Dat kan zeer aantrekkelijk zijn, aangezien RISE with SAP ook toegang biedt tot oplossingen als SAP Business Network, SAP Business Technology Platform en SAP S/4HANA Cloud. Het voordeel daarvan is dat een bedrijf nu een gestructureerd programma van veranderingen kan doorlopen.

Een mogelijke eerste stap is het migreren van het bestaande SAP ERP-systeem naar SAP S/4HANA Cloud met behulp van RISE with SAP. Door gebruik te maken van de analyse-tools van RISE kan de bestaande ERP-omgeving worden geanalyseerd om vast te stellen welke maatwerkprogrammatuur is toegevoegd aan de standaardfunctionaliteit van het ERP-systeem. Hierbij wordt onder andere ook bepaald hoe belangrijk dit maatwerk is, hoe vaak het in de praktijk wordt gebruikt en of deze functionaliteit mogelijk via andere oplossingen kan worden bereikt.

Dit elimineert een belangrijk obstakel dat modernisering kan belemmeren, omdat de beoordeling van de waarde van maatwerksoftware niet langer afhankelijk is van een businessmanager. Door middel van het analyseren van logbestanden kan objectief worden vastgesteld of de maatwerksoftware daadwerkelijk veelvuldig wordt gebruikt. Hierdoor worden subjectieve beslissingen vermeden en kunnen organisaties sneller bepalen welke maatwerkfuncties wel of niet moeten worden meegenomen in een migratie.

Aansluiten op cloudoplossingen

Op deze manier wordt een ERP-migratie minder overweldigend voor zowel de business als IT-afdelingen. Dankzij de analyse via RISE kan de focus worden gelegd op de aspecten die de meeste waarde hebben voor de organisatie. Bijvoorbeeld door vast te stellen welke bestaande functionaliteit vaak of juist minder vaak wordt gebruikt.

Na de initiële migratie kan er ook gekeken worden naar het moderniseren van de samenwerking met klanten en leveranciers. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van standaardcloudoplossingen zoals het SAP Business Network en het SAP Business Technology Platform. Hierdoor kunnen gebruikers optimaal gebruikmaken van de standaardfunctionaliteit die beschikbaar is in de cloud.

In plaats van het bouwen van complexe interfaces tussen verschillende ERP-, logistieke en financiële systemen, wordt digitalisering van de supplychain nu eenvoudiger door het configureren van reeds aanwezige functionaliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van branchegerichte templates met standaardinstellingen die direct toepasbaar zijn.

Groeien met GROW

RISE with SAP is een initiatief gericht op enterprise-organisaties, maar ook middelgrote en kleinere bedrijven erkennen digitalisering als een basis voor verdere groei. Om deze reden heeft SAP een belangrijke component toegevoegd aan hun strategie genaamd GROW with SAP. Dit initiatief is ontworpen om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van groei door uitbreiding naar nieuwe markten, het bereiken van nieuwe klanten en het creëren van nieuwe inkomstenstromen.

GROW with SAP omvat verschillende oplossingen, waaronder SAP Customer Experience, SAP Concur, SAP SuccessFactors en SAP Ariba. Om een voorbeeld te geven: een detailhandelsklant kan GROW with SAP benutten om de klantloyaliteit en tevredenheid te vergroten met behulp van SAP Customer Experience, terwijl het beheer van reis- en onkosten kan worden gestroomlijnd met SAP Concur. Bovendien kunnen de prestaties en betrokkenheid van het personeel worden geoptimaliseerd met SAP SuccessFactors en kan de inkoop gemoderniseerd worden met SAP Ariba.

Bij GROW wordt eveneens gebruikgemaakt van een combinatie van methodieken, templates en tools om de gewenste modernisering te realiseren. Interessant genoeg zien we dat maatwerksoftware steeds minder vaak voorkomt. In sectoren zoals de maakindustrie resulteerden ERP-implementaties vroeger vaak in veel maatwerkprogrammatuur om bestaande werkprocessen in het nieuwe softwaresysteem te integreren. Echter, dankzij de combinatie van businessanalyse en het gebruik van templates biedt dit nu veel meer mogelijkheden om cloudsoftware en werkprocessen optimaal op elkaar af te stemmen.

Centraal hierbij staat iedere keer de discussie wat de meeste waarde voor het bedrijf oplevert: vasthouden aan bestaande werkprocessen en die in een softwareoplossing zien in te passen met alle lastig te onderhouden maatwerkprogrammatuur van dien? Of juist de voordelen zien van het moderniseren en standaardiseren van werkprocessen om te werken met kant-en-klare software die wordt onderhouden door de cloudprovider. Door te kiezen voor de laatste benadering kan de eigen organisatie zich voornamelijk richten op het slim inspelen op kansen in de markt door middel van IT.

Low- en no-code applicaties

Het derde aspect van SAP's strategie is het faciliteren van bedrijven om snel en eenvoudig hun eigen applicaties en uitbreidingen te bouwen met behulp van low-code en no-code ontwikkeltools. Hierdoor wordt de ontwikkeling van nieuwe applicaties steeds meer verschoven van de IT-afdeling naar de business. Businessprofessionals werken met standaardfunctieblokken waarmee zij op een visuele manier werkprocessen kunnen samenstellen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de onderliggende programmatuur. Softwareontwikkelaars zijn vaak alleen nog betrokken bij complexe interfaces. Dit resulteert in het verminderen van wachttijden die veel bedrijven momenteel ervaren bij hun IT-afdeling.

SAP erkent dat niet elk zakelijk probleem kan worden opgelost met een kant-en-klare oplossing. Bedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit om op maat gemaakte oplossingen te creëren die aansluiten bij hun specifieke behoeften, voorkeuren en marktkansen. Met behulp van low-code en no-code tools kunnen bedrijven deze oplossingen zelf realiseren.

Daarom biedt SAP een scala aan low-code en no-code ontwikkeltools, zoals SAP AppGyver, SAP Business Application Studio en SAP Cloud Application Programming Model. Een organisatie in de gezondheidszorg kan bijvoorbeeld SAP AppGyver gebruiken om mobiele apps voor zijn patiënten en personeel te maken zonder code te hoeven schrijven. Of denk aan low-code ontwikkeltools als SAP Business Application Studio en SAP Cloud Application Programming Model om cloud-native applicaties te maken die makkelijk integreren met hun bestaande SAP-systemen.

In de nieuwe strategie van SAP horen RISE with SAP en low-code en no-code tools nadrukkelijk bij elkaar. Hetzelfde geldt voor GROW with SAP en low- en no-code. Wil een bedrijf zichzelf snel kunnen omvormen van een traditionele organisatie met een relatief dure en logge IT-infrastructuur en werkprocessen die al vele jaren ongewijzigd zijn gebleven in een onderneming die snel en flexibel kan reageren op de markt, dan zullen IT en business allebei gemoderniseerd moeten worden. Met de combinatie van RISE en GROW with SAP en low-code en no-code tools maakt SAP het veel gebruikersorganisaties mogelijk om zichzelf met de hulp van digitalisering drastisch te moderniseren.

Lees ook
NetWitness ondersteunt AWS AppFabric om SaaS-applicaties te beveiligen

NetWitness ondersteunt AWS AppFabric om SaaS-applicaties te beveiligen

NetWitness, leverancier van detectie-, onderzoeks- en responstechnologie voor bedreigingen en incidentresponsdiensten, is geïntegreerd met AWS AppFabric. Die nieuwe service van Amazon Web Services (AWS) zorgty er voor dat software as a service (SaaS)-applicaties snel kunnen worden gekoppeld voor een betere productiviteit en beveiliging.

Goed voornemen voor 2024: optimaal cloudgebruik

Goed voornemen voor 2024: optimaal cloudgebruik

‘Lift & shift’ was lang de dominante optie voor migratie van workloads naar de cloud. Dat station zouden we inmiddels voorbij moeten gaan: een cloud-native benadering haakt veel beter in op de digitaliseringsvraagstukken waarvoor organisaties zich tegenwoordig gesteld zien. Hier moet dan wel een gedegen strategie aan ten grondslag liggen.

Unilever optimaliseert logistieke processen met SAP S/4HANA EWM

Unilever optimaliseert logistieke processen met SAP S/4HANA EWM

Bedrijven zijn altijd op zoek naar nog meer efficiency en duurzaamheid van hun logistieke processen. Bijvoorbeeld door vanaf de fabriek direct te leveren aan de klant. Het Warehouse Management Systeem moet die ‘direct delivery’ ondersteunen. Unilever Home Care koos voor zijn fabriek in het Hongaarse Nyirbator voor SAP S/4HANA EWM 2020 met SAP Consumer...