Kloof tussen duurzaamheidsplannen en actie bij meeste bedrijven

SAP-280210.png

Veel bedrijven kampen met aanzienlijke belemmeringen voor het uitvoeren van duurzaamheidsinitiatieven. De problemen zijn onder meer een gebrek aan communicatie en betrokkenheid van leidinggevenden, ondoeltreffend gebruik van gegevens, silo-technologieën die geen processen of informatie delen en een gebrek aan samenwerking en partnerschap tussen bedrijven en bedrijfstakken. Dat blijkt uit een recent onderzoek door Oxford Economics en SAP.

Hoewel de waarde van duurzaamheidsinitiatieven niet algemeen wordt erkend, blijkt uit de studie ook dat de zakelijke voordelen ervan wel degelijk op het netvlies staan. Leidinggevenden willen over het algemeen hun organisaties graag verduurzamen, en noemden efficiëntie (58%), verbetering van de merkreputatie (46%) en het voldoen aan de behoeften van de klant (44%) als belangrijkste zakelijke voordelen voor duurzaamheidsinitiatieven. In totaal 63% van de ondervraagde executives gaf aan dat hun bedrijf al over een formeel duurzaamheidsplan beschikt.

"Executives erkennen dat inspanningen op het gebied van duurzaamheid kunnen leiden tot een betere winstgevendheid, zowel klanten als werknemers kunnen aantrekken en een positieve impact kunnen hebben op hun toeleveringsketens", aldus Vivek Bapat, senior vice president Purpose and Sustainability, SAP. "Maar het bereiken van deze doelen vereist een hoge mate van communicatie en betrokkenheid. Bij SAP proberen we te begrijpen hoe we deze bedrijven kunnen ondersteunen bij het realiseren van resultaten van hun duurzaamheidsdoelstellingen en bij het definiëren van best practices in alle sectoren."

Duurzaamheidsleiders in opkomst

De meeste organisaties die aan de enquête deelnamen, beschreven losjes gedefinieerde duurzaamheidsverbintenissen en beperkte verbindingen met interne en externe doelgroepen. Ruwweg twee derde van de executives die wel duurzaamheidsplannen hebben, zegt dat de reikwijdte en visie van de plannen niet effectief worden gecommuniceerd binnen de organisatie of naar buiten toe.

Het onderzoek identificeerde echter een kleine groep leidinggevenden - ongeveer 9% - die op duurzaamheid gerichte processen hebben omarmd en daar de vruchten van plukken. Deze ‘duurzaamheidsleiders’ worden gekenmerkt door eigenschappen zoals het stellen van duidelijke verwachtingen op strategisch niveau, het toepassen van de transformerende kracht van technologie en datamanagement en het communiceren met belangrijke doelgroepen zoals werknemers, partners in de toeleveringsketen en beleidsmakers.

"Duurzaamheidsleiders brengen duurzaamheidsinitiatieven ook daadwerkelijk tot uitvoering", zegt Edward Cone, redactioneel directeur van Oxford Economics. "Ze communiceren met de belangrijkste stakeholders binnen en buiten het bedrijf en gebruiken geïntegreerde technologieën om de prestaties te meten op een manier die de verantwoordingsplicht stimuleert."

Kernproblemen aanpakken

De studie van Oxford Economics en SAP biedt uitgebreide gegevens en schetst daarmee een breed beeld van de inspanningen van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Uit de antwoorden komen de belangrijkste uitdagingen naar voren waarop bedrijven zich kunnen richten om hun duurzaamheidsresultaten te verbeteren en in de categorie ‘toonaangevend’ te vallen. De inspanningen om deze problemen aan te pakken, zijn op te delen in vijf kernpunten:

  • Begin met sponsoring door de directie. Duurzaamheidsinspanningen moeten beginnen met het opstellen van een expliciet plan dat in de hele organisatie wordt gecommuniceerd en benadrukt.
  • Zorg voor duidelijke, consistente communicatie. Hoewel inspanningen op het gebied van duurzaamheid aan de top beginnen, moet de visie door werknemers in actie worden omgezet. Het verbinden van de belangrijkste teams met duidelijke doelen is belangrijk om de prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.
  • Integreer processen, technologieën en gegevens. De meeste bedrijven hebben duurzaamheid niet verankerd in hun kernstrategieën. Dat leidt tot losgekoppelde technologieën die strategische planning verhinderen en financiële en niet-financiële informatie loskoppelen. Het verenigen van deze middelen geeft inzicht in vooruitgang en prestaties.
  • Breid duurzame praktijken uit naar klanten, partners en leveranciers. Energieleveranciers vormen een belangrijk onderdeel van duurzaamheidsmaatregelen, maar meer dan een derde van de respondenten beschouwt het gebruik van duurzame energieleveranciers niet als essentieel voor hun CO2-reductiedoelstellingen (36%). Ze leggen hun partners ook niet dezelfde eisen op die ze zichzelf opleggen. Duurzaamheid is een teamsport die deelname in de hele toeleveringsketen vereist.
  • Begrijp dat gegevens van cruciaal belang zijn. Het vastleggen en analyseren van gegevens geeft inzicht in middelen en efficiëntie. Het stelt de organisatie in staat de resultaten te meten en waarschuwt als er verbeteringen nodig zijn. Dit belangrijke onderdeel is een gebied dat rijp is voor innovatie in alle sectoren.

Lees hier het volledige onderzoek. SAP en Oxford Economics zetten zich in om best practices op het gebied van duurzaamheid te blijven bestuderen en begrijpen en om bedrijven wereldwijd te helpen een efficiëntere en duurzamere bedrijfsvoering op te bouwen.

 

 

Meer over
Lees ook
SAP en PwC lanceren nieuwe innovatiestrategie voor duurzaamheid

SAP en PwC lanceren nieuwe innovatiestrategie voor duurzaamheid

SAP en PwC hebben een co-innovatiestrategie aangekondigd die duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. Het doel is het meten, rapporteren en verkleinen van de CO2-voetafdruk, zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele toeleveringsketen.

Onderzoek Juniper Networks wijst op noodzaak duurzame transformatie netwerkinfrastructuur

Onderzoek Juniper Networks wijst op noodzaak duurzame transformatie netwerkinfrastructuur

Juniper Networks, leider in veilige, door AI aangestuurde netwerken, onthult vandaag onderzoeksresultaten die erop wijzen dat bedrijven in de regio EMEA bezig zijn met het implementeren van een beleid dat bijdraagt aan een duurzame netwerkinfrastructuur. Het probleem is echter dat er een kenniskloof blijft bestaan als het gaat om het begrijpen van1

Bedrijven investeren massaal in verduurzaming

Ondanks economische onzekerheid investeren steeds meer bedrijven in duurzaamheid. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van SAP Insights. Naast de positieve impact op het milieu verwachten veel bedrijven dat verduurzaming goed is voor hun concurrentiepositie en winstgevendheid op de lange termijn.