Gartner: ‘CIO's in de EMEA-regio zetten in op digitalisering'

Een flink deel van de CIO’s in Europe, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zet actief in op digitalisering. De helft van de CIO’s geeft aan gebruik te maken van een digitaal ecosysteem. 65% heeft contact met startups in een poging belangrijke vaardigheden en kennis op het gebied van digitale technologie in handen te krijgen.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner’s jaarlijkse CIO onderzoek onder bijna 2.600 CIO’s uit 93 landen. Een digitaal ecosysteem wordt door Gartner gedefinieerd als een gestandaardiseerd digitaal platform waarop verschillende actoren (mensen, dingen en organisaties) interactie hebben met een gezamenlijk commercieel of sociaal doel.

Enterprise IT budget groeit

“CIO’s in de EMEA regio verwachten dat hun enterprise IT budget gemiddeld met 1,4% stijgt in 2017 - dit is de kleine toename van alle regio’s ter wereld. Desondanks nemen de investeringen in digitalisering in de EMEA-regio toe”, stelt Andy Rowsell-Jones, research vice president bij Gartner. “EMEA CIO’s geven gemiddeld 19% van hun enterprise IT budget uit aan digitale initiatieven, een cijfer dat naar verwachting tot 29% is gegroeid in 2018. Hun investeringen in digitalisering hebben onder andere betrekking op sleuteltechnologieën voor traditionele digitale marketing en digitale verkoopkanalen, geavanceerde analytics, het Internet of Things, geavanceerde digitale beveiligingsoplossingen, business algoritmes en learning machines.”

Gartner stelt dat digitalisering volwassen wordt. Rowsell-Jones stelt dat veel CIO’s afscheid nemen van een lineair business model op basis van een waardeketen, waarbij handel wordt gedreven met bekende partners en waarde in stappen wordt toegevoegd. Zij stappen over op een sneller en dynamischer digitaal ecosysteem. Daarnaast geven CIO’s aan met steeds meer digitale partners samen te werken. Dit aantal stijgt naar verwachting van gemiddeld 63 partners nu naar 127 in 2018.

Bereik en waarde van bedrijf vergroten

Dergelijke ecosystemen ondersteunen volgens Gartners business modellen die bedrijven in staat stellen prestaties te realiseren die beter zijn dan bedrijven die onafhankelijk opereren. “EMEA CIO’s hebben duidelijk begrepen dat door het aantal partners in hun ecosysteem te vergroten zij het bereik van hun bedrijf vergroten en meer waarde leveren”, aldus Rowsell-Jones.

28% van de EMEA CIO’s noemt digitalisering de belangrijkste prioriteit voor 2017. Dit percentage is in de EMEA-regio hoger dan in andere sectoren. Zo geeft 11% van de Noord-Amerikaanse CIO’s, 21% van de Latijns-Amerikaanse CIO’s en 22% van de CIO’s uit Azië/Pacific aan dat digitalisering de hoogste prioriteit krijgt. In de EMEA-regio ligt de nadruk hierbij op Industry 4.0, het European eGovernment Action Plan, de relatief geavanceerde financiële technologie in de EMEA-regio en de uitgebreide digitalisering van oplossingen en diensten in sectoren als transport, logistiek en retail.

BI en analytics blijven investeringsprioriteiten

Business intelligence (BI) en analytics blijven de belangrijkste investeringsprioriteiten van CIO’s in de EMEA-regio. Dit is in lijn met hun belangrijkste business prioriteiten voor 2017. Analytics is volgens Gartner cruciaal voor de betrokkenheid van klanten, burgers en gebruikers.

Het onderzoeksbureau merkt ook op dat de omarming van bimodal IT van groot belang is om digitale prestaties van bedrijven te verbeteren. CIO’s in de EMEA-regio hebben op dit gebied al flinke stappen gezet. In 2015 gaf 39% van de CIO’s aan bimodal IT te hebben omarmd. Dit percentage is dit jaar gestegen tot 41%. De belangrijkste voordelen van bimodal IT zijn volgens 64% van de respondenten het dichter bij elkaar brengen van de business en IT-afdeling, terwijl 52% stelt dat dit de perceptie van IT verbeterd.

De juiste professionals vinden

Het grootste obstakel waar CIO’s in de EMEA-regio op dit moment tegen aanlopen is een tekort aan professionals met de juiste kennis en vaardigheden. 26% van de CIO’s noemt de grootste uitdaging van dit moment. In 2015 lag dit percentage op 17%. Gartner stelt dat bedrijven vooral moeite hebben ver vooruit te plannen en tijdig op zoek te gaan naar professionals die zij in de nabije toekomst nodig hebben. In 59% van de gevallen zouden bedrijven hiermee slechts één jaar vooruit plannen.