DigiState breidt infrastructuur ValueCare uit naar Dataplace Utrecht

DigiState, specialist op het gebied van IT-dienstverlening en managed services met klanten in heel Europa, heeft voor haar klant ValueCare rackspace afgenomen bij datacentrum Dataplace Utrecht. DigiState gaat hier de uitbreiding van de infrastructuur van ValueCare verzorgen. Een start met de implementatie is inmiddels gemaakt en volgens planning zal begin oktober deze locatie operationeel zijn. 

DigiState verzorgt de gehele IT-infrastructuur van ValueCare, dienstverlener voor Business Intelligence en risicomanagement in met name de zorgsector. Daarom zijn beschikbaarheid, veiligheid en privacy essentiële eisen voor haar infrastructuur. Volgens Marin Heideman, oprichter en eigenaar van DigiState, is Dataplace daarom een logische keuze: "Dataplace Utrecht is volledig redundant uitgevoerd om de hoogste beschikbaarheidseisen te kunnen garanderen. Verder voldoet het datacentrum aan de strengste beveiligingscertificeringen. Door hier de uitbreiding te implementeren stellen we zeker dat ValueCare haar hoogwaardige diensten continu aan de eigen klanten kan leveren." 

De bestaande infrastructuur van ValueCare bevindt zich momenteel binnen de ring van Amsterdam. De keuze voor Dataplace Utrecht resulteert dus in geografische spreiding van datacentra. "Door deze locatie van Dataplace zijn we in staat een multi-datacenter omgeving in te richten om het niveau van beschikbaarheid nog verder te verhogen," licht Heideman toe. "Verder kunnen we hiermee scenario's voor disaster recovery en uitwijk inrichten, zodat zelfs bij een uitzonderlijke noodsituatie de bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt." 

Verder was het belangrijk om efficiënt connectiviteit met andere partners van ValueCare te kunnen realiseren. Doordat zij diensten bij Dataplace Utrecht afnemen, kan DigiState zorgen voor optimale netwerkfunctionaliteit tussen de infrastructuur van ValueCare en die van haar partners. Paul Faas, Manager Marketing & Segments Sales, ziet dergelijke verbanden graag: "Dataplace Utrecht is blij om ValueCare als eerste klant van DigiState te mogen verwelkomen. Dit versterkt namelijk onze positie als facilitator waar oplossingen van dienstverleners samenkomen in het belang van de klant." 

Omdat ValueCare het beheer volledig heeft uitbesteed aan DigiState, heeft zij alle vertrouwen in deze nieuwe locatie. Jan van Leeuwen, Partner bij ValueCare: "ValueCare werkt met gevoelige data van onder andere zorgverleners. Wij kennen DigiState als betrouwbare partner met focus op security. Daardoor staan we volledig achter de goed onderbouwde keuze van DigiState voor deze nieuwe locatie van Dataplace Utrecht. Verder is DigiState flexibel in haar werkwijze met korte communicatielijnen. Zodoende kunnen we snel schakelen om tot dergelijke keuzes te komen."

Digitstate

Paul Faas van Dataplace (links) overhandigt symbolisch de rack sleutel aan Marin Heideman van DigiState