Cloudian en Storage Made Easy introduceren AVG-proof oplossing voor bestandsuitwisseling en -synchronisatie

Cloudian en Storage Made Easy (SME) maken de beschikbaarheid bekend van een gezamenlijk ontwikkelde oplossing voor bedrijfsbrede bestandsuitwisseling en -synchronisatie die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR). Deze oplossing voorkomt het gebruik van externe clouddiensten voor de uitwisseling van bestanden. Persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsinformatie komen daarmee niet buiten de controle van organisaties te vallen.

cloudian-150x150 De gecombineerde oplossing biedt AVG-proof gegevensopslag en samenwerkingssoftware met mogelijkheden voor toegangsbeheer en de indexering van content. De oplossing biedt voortdurende bewaking van het gebruik van persoonsgegevens, met herkenning van ruim 60 gegevenstypen, zoals creditcardgegevens, paspoortinformatie en burgerservicenummers.

In tegenstelling tot de meeste clouddiensten voor bestandsuitwisseling biedt de oplossing van Cloudian en SME grip op de fysieke locatie van data en mogelijkheden voor het beheer van toegangsrechten op basis van een bestaand authenticatiekader, zoals Active Directory of LDAP. De gezamenlijke oplossing biedt daarnaast veilige mechanismen voor het uitwisselen van bestanden, zoals de mogelijkheid om links naar bestanden met een wachtwoord te beveiligen, downloadlimieten in te stellen en vervaldatums op te geven waarna de links automatisch worden gedeactiveerd. Alle toegang tot data wordt gelogd, zodat een volledige audit trail wordt bijgehouden voor compliance-doeleinden.

“Nu de AVG definitief van kracht is, moeten bedrijven nauwlettend toezicht houden op de locatie en het gebruik van data, zeker als het om persoonsgegevens gaat. De meeste clouddiensten voldoen echter niet aan de eisen van de AVG”, zegt Michael Tso, de CEO van Cloudian. “De oplossing van Cloudian en SME biedt IT-managers gemoedsrust en volledige grip op de locatie van, en toegang tot data door een realtime overzicht te bieden van de locatie waar bestanden liggen opgeslagen, hoe die worden gedeeld en waar er sprake is van persoonsgegevens.”

De oplossing is compatibel met Windows, Mac, Linux, iOS en Android en biedt synchronisatiemogelijkheden die gebruikers grip bieden op de replicatie van data. Integratie met Microsoft Office en e-mailapplicaties maakt het mogelijk om bestanden veilig op te vragen en uit te wisselen.

“Het is onvermijdelijk dat gebruikers informatie delen, maar dat houdt niet in dat IT-managers de controle uit handen moeten geven. De uitdaging bestaat erin om gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor bestandsuitwisseling te bieden die de productiviteit bevorderen en tegelijkertijd te waarborgen dat gevoelige informatie beschermd blijft”, zegt Jim Liddle, de CEO van Storage Made Easy. “Cloudian en SME bieden het beste van beide werelden door de eenvoud van een cloud-oplossing te combineren met de mate van beveiliging van opslag op locatie en beleidsregels af te dwingen met onze AVG-proof functiereeks.”

Diverse privacyrichtlijnen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de California Consumer Privacy Act van 2018, vragen om nauwlettend toezicht op de manier waarop er binnen bedrijven met data wordt omgegaan. Deze richtlijnen schrijven voor dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, zoals namen, identificatiegegevens, locatiegegevens en persoonlijk herleidbare internetgegevens, deze data moeten beschermen en wissen als de klant daarom vraagt. De naleving van deze wet- en regelgeving vraagt om nauwgezet beheer van de manier waarop deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt.

Meer over
Lees ook
Europese toezichthouders keuren AVG-nalevingscode goed voor de cloudinfrastructuurproviders

Europese toezichthouders keuren AVG-nalevingscode goed voor de cloudinfrastructuurproviders

De CISPE-gedragscode voor gegevensbescherming is de eerste pan-Europese sectorspecifieke code die is goedgekeurd voor aanbieders van cloudinfrastructuurdiensten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. De goedkeuring werd bevestigd door het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), waarin alle1

Amerikaanse CLOUD Act zet AVG onder druk

Amerikaanse CLOUD Act zet AVG onder druk

Het was een kleine sectie in een stuk financiële wetgeving die de Amerikaanse president Trump eind maart ondertekende. De financiële wetgeving die daarmee geregeld werd, is hoofdzakelijk een interne aangelegenheid. Maar een kleine sectie in het 2232 pagina’s tellende boekwerk, startend op pagina 2201, laat een aanvullend stukje regulering zien die1

'Privacyklachten duiden op gebrek aan governance'

'Privacyklachten duiden op gebrek aan governance'

Het laten verwijderen van persoonsgegevens blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt hierover de meeste privacyklachten. Volgens Experis Ciber wijst dit op een gebrek aan governance. Het consultancybedrijf adviseert organisaties om snel verbeteringen door te voeren. De Algemene verordening gegevensbeschermi1