“Cloud native vraagt om wijziging in technologie en cultuur”

RackSpace-800

 

Het IT-segment staat altijd bol van hypes. Er wordt flink gestrooid met trendy termen terwijl er maar weinig aandacht is voor wat deze nu precies betekenen. Nu organisaties alles in het werk stellen om hun IT-omgeving aan te passen aan moderne eisen, voert één begrip in het bijzonder de boventoon: cloud native. Maar er is nog geen consensus over de betekenis hiervan, stelt Bert Stam, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology.

Volgens recent onderzoek van Rackspace Technology zegt 97% van de IT-besluitvormers dat hun organisatie cloud native is, of dat hieraan gewerkt wordt. “Ze zijn het echter niet altijd eens over wat die term nu precies betekent”, zegt Bert Stam, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology. “Sommige IT-managers denken dat cloud native ‘geboren in de cloud’ betekent, terwijl het begrip volgens anderen al van toepassing is als zij een deel van hun gegevens opslaan in de cloud. Weer anderen zijn van mening dat cloud native staat voor het gebruik van specifieke componenten in de infrastructuur, zoals Kubernetes.”

Ook een enquête die Lightbend eerder dit jaar uitvoerde toont aan dat er veel verwarring is rond de term cloud native. De grootste groep van de ondervraagden die het met elkaar eens waren (41,7%) noemt “het schrijven van applicaties die specifiek gebruik maken van onderliggende cloudinfrastructuren” het belangrijkste aspect van cloud native. De meerderheid van de respondenten was echter verdeeld over twee andere opties: het gebruik van containers (34,5%) of het verplaatsten van gegevens naar een cloudprovider (23,8%). Als het om de betekenis van cloud native gaat, geven velen dus de voorkeur aan ‘waar’ dan om ‘hoe’ applicaties draaien.

“Het is eerlijk gezegd niet verrassend dat zelfs IT-managers het niet eens zijn over de definitie van cloud native”, zegt Stam. “De term verwijst tenslotte naar meer dan alleen een eigenschap of een toepassing. Het gaat juist om het gebruik van meerdere, in elkaar grijpende eigenschappen en toepassingen die samenwerken om een organisatie efficiënter en wendbaarder te maken.

Het eenvoudigweg adopteren van ‘stukjes’ nieuwe technologie en processen is niet genoeg, vervolgt Stam: “Het geheel van cloud native eigenschappen en toepassingen is namelijk groter dan de som der delen. Daarom is het lastig om te beoordelen welke bedrijven werkelijk de titel ‘cloud native’ verdienen. Er zijn wel indicaties dat een bedrijf hieraan voldoet, om te beginnen met één overlappende aanwijzing: een bedrijf is waarschijnlijk cloud native als ontwikkelaars zich kunnen concentreren op een applicatie in plaats van op de onderliggende infrastructuur.”

Evolutie van IT

Al sinds de jaren negentig maakt IT een evolutie door waarbij applicaties ‘losgeweekt’ worden van hardware, vertelt Stam: “Bedrijven hoeven hierdoor minder infrastructuur zelf te beheren. Dan moet men wel leren loslaten. Sommige mensen denken dat cloud native betekent dat je bent overgestapt naar de cloud. Zij maken zichzelf echter nog steeds druk om elke virtuele machine (VM) in die omgeving en controleren dagelijks of deze allemaal nog werken. Deze mensen zitten nog steeds vast in de pre-cloud wereld.”

Een cloud native infrastructuur zet automatisering en agile methodologie in om de implementatie van applicaties te stroomlijnen. Een ‘infrastructure-as-code’ vervangt het directe beheer van de infrastructuur via ‘point-and-click’-oplossingen. “Je schrijft het gewenste resultaat in code en geautomatiseerde processen zorgen voor de rest”, zegt Stam. “Dat is een workflow die meer verwant is aan softwareontwikkeling dan aan traditioneel infrastructuurbeheer.”

Dit leidt er volgens Stam toe dat de infrastructuur er nauwelijks nog toe doet. “In plaats daarvan blijft de focus, door alle processen heen, behouden voor de applicatie die geïmplementeerd wordt. De keuzevrijheid qua infrastructuur is een van de grootste voordelen van de cloud. Het vermindert kosten en overhead en maakt de handen van IT-ers vrij voor belangrijk en creatief werk.”

De weg naar cloud native

Cloud native is meer dan alleen het adopteren van nieuwe technologie, stelt Stam: “Het staat ook voor een culturele en operationele verandering. Het adopteren van best practices voor DevOps, zoals het ontvlechten van ‘silo’-teams en het automatiseren van processen, is essentieel voor een cloud native benadering. Terwijl je deze transitie doormaakt kan het nodig zijn om infrastructuurspecialisten in te huren die meer werken als softwaretechneuten.”

Wat maakt een soepele overgang naar cloud native dan mogelijk? Stam: “Je moet een cultuur van transparantie en vrijheid bevorderen binnen de organisatie. Transparantie is essentieel voor een doeltreffend beslissingsproces. Alle bottlenecks, fouten en vertragingen in het system moeten vrijuit besproken kunnen worden zodat er een gezonde werksfeer ontstaat. Technische teams moeten begrijpen wat klanten en andere betrokkenen nodig hebben en de volledige vrijheid krijgen om met oplossingen te komen.”

Meer over
Lees ook
Zijn clouddiensten wel geschikt voor data van landelijke overheden?

Zijn clouddiensten wel geschikt voor data van landelijke overheden?

Privacytoezichthouders in heel Europa, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, starten een onderzoek naar het gebruik van clouddiensten door landelijke overheden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de toezichthouders achterhalen waar de grootste privacyproblemen zitten bij het gebruik van clouddiensten door overheden.

Managed server-leverancier Snel.com gaat voor kwaliteit en service

Managed server-leverancier Snel.com gaat voor kwaliteit en service

Het Rotterdamse Snel.com is leverancier van managed servers. In deze markt staat het aanbod onder druk en de vraag neemt toe. Hoe dat komt, legt Mustafa Aslan uit. Hij is oprichter van Snel.com en inmiddels tien jaar (inter)nationaal actief. En, Mustafa deelt met ons de trends die hij in de markt ziet.

Dynatrace verbetert observeerbaarheid en AIOps voor databases

Dynatrace verbetert observeerbaarheid en AIOps voor databases

Dynatrace, specialist in software intelligence, heeft de advanced AIOps functionaliteit uitgebreid voor veel gebruikte databases, zoals Oracle en Microsoft SQL. De toegevoegde functionaliteit geeft DevOps-teams en databasebeheerders een realtime inzicht in de relaties tussen hun databases en applicaties. Daardoor kunnen zij proactief issues oplossen,...