AP: ’Verwerking gegevens van kinderen blijft onder AVG toegestaan’

Bedrijven mogen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gegevens van kinderen blijven werken. In sommige gevallen is hier echter wel toestemming van de ouders voor nodig.

Dit zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie op vragen vanuit het bedrijfsleven, die de privacytoezichthouder beantwoord tijdens haar telefonisch spreekuur. De AP stelt van veel organisaties de vraag te krijgen of er speciale regels voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen worden geïntroduceerd in de AVG.

Toestemming van ouders

De AP meldt dat organisaties die gegevens van kinderen online verwerken - bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of social media - dit mogen blijven doen. Indien kinderen echter jonger zijn dan 16 jaar, is het verplicht de ouders hiervoor om toestemming te vragen. Organisaties moeten ook controleren of deze toestemming daadwerkelijk door de ouders is gegeven.

De AVG biedt EU-landen overigens de mogelijkheid de grens voor toestemming bij online verwerkingen te verlagen tot 13 jaar. Van deze mogelijkheid wordt in Nederland echter waarschijnlijk geen gebruik gemaakt. Wel is het voor organisaties die gegevens verwerken van kinderen in andere EU-landen van belang hiervan op de hoogte te zijn.

Telefonisch spreekuur

De toezichthouder houdt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch spreekuur. Bedrijven kunnen tijdens die spreekuur terecht met vragen over de AVG. Het spreekuur is bereikbaar via telefoonnummer 0900-2001201.

Meer over
Lees ook
Tweede Kamer-meerderheid wil reactie van minister op onrechtmatig verklaren bewaarplicht telecomgegevens

Tweede Kamer-meerderheid wil reactie van minister op onrechtmatig verklaren bewaarplicht telecomgegevens

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een reactie geeft op de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie waarin een algemene bewaarplicht van telecomgegevens onrechtmatig wordt verklaard. Tweede Kamerleden willen van de minister weten welke gevolgen deze uitspraak heeft voor het wetsvoorstel...

Privacy First: ‘Uitspraak van Europees Hof maakt algemene telecom-bewaarplicht onrechtmatig’

Een algemene bewaarplicht van telecomgegevens is in strijd met het recht op privacy. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie in een recente uitspraak in twee rechtszaken over dataretentie. Ook verschillende Nederlandse wetsvoorstellen, waaronder de algemene bewaarplicht voor telecomgegevens, zijn hierdoor bij voorbaat onrechtmatig, stelt Privacy First. Het Europees Hof oordeelt in een recente Zweedse en Britse rechtszaak over dataretentie dat algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van abonnees en geregistreerde gebruikers in strijd is met het Handvest...

Palo Alto Networks onthult Europese WildFire Cloud voor dreigingsanalyses en -preventie

Palo Alto Networks onthult Europese WildFire Cloud voor dreigingsanalyses en -preventie

Palo Alto Networks WildFire wordt voortaan ook gehost zal worden vanuit een datacenter in Nederland. Klanten van Palo Alto Networks kunnen hierdoor gebruik maken van de dreigingsanalyse en preventiemogelijkheden van WildFire binnen de Europese grenzen. Het bedrijf wil klanten hiermee helpen de privacy van hun data beter te waarborgen. Met behulp van dreigingsinformatie...