Spice in Finance: Louis van Garderen over financieringsvormen

Ontwikkeling van uw onderneming kan op sommige momenten vragen om aanvullend geld. Mogelijk omdat uw onderneming snelheid maakt. Of omdat u nieuwe kansen hebt ontdekt of juist pas op de plaats wilt maken en nieuwe investeringen wilt doen. Het kan ook een stap zijn ter voorbereiding op een verkoop of strategische samenwerking. De aanleidingen liggen bij menig ondernemer eigenlijk voor het oprapen. Maar hoe dan vervolgens uw financiering regelen? In deze blog staan we stil bij de mogelijke vormen van financiering. Over de haalbaarheid van financieringen valt veel te zeggen, ook positief (!), maar daarover gaat deze blog niet. 

Spice in Finance: Louis van Garderen over micro-onderneming kostenbesparend voor u?

In het kader van een lastenverlichting voor het MKB is in het Burgerlijk Wetboek per 1 november 2015 een nieuwe categorie ondernemingen geïntroduceerd: de micro-rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan in het kader van het jaarrekeningenrecht volstaan met een zeer beperkte publicatieplicht, waarover later meer. Het zou naar schatting van de overheid gaan om ongeveer 650.000 ondernemingen. De vereenvoudiging voor deze categorie ondernemers mag echter niet worden overschat.

Spice in Finance: Louis van Garderen over Integrated Reporting

De stakeholders van uw organisatie zijn in uw beleid geïnteresseerd en verlangen verantwoording van u. Deze verantwoording geeft u: verschillende rapportages voor verschillende belanghouders. De jaarrekening voor uw aandeelhouders, de bank en de investeerders. Duurzaamheidsrapportages voor uw leveranciers, uw klanten en om de publieke opinie te bedienen. Een sociaal verslag voor het personeel, uw arbeidsmarkt en de investeerders… Soms is door de bomen het bos niet meer te zien van alle verslagen, bijeenkomsten en berichten die uw organisatie verlaten.

Spice in Finance: Louis van Garderen over geef innovatie de plek die het verdient 

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 5 oktober jl. bekendgemaakt dat zij in 2016 en 2017 ICT-onderzoek en innovatie verder zal aanjagen door gezamenlijk met de partners TNO en NWO een bedrag van 40 miljoen euro te investeren in innovaties op het gebied van big data. Een ruime definitie die ook zorg, veiligheid (waaronder cyber security), energie en smart industry omvat. Reden om eens in te zoomen op de organisatie van innovatie.

Spice in Finance: Louis van Garderen over de crisis voorbij. Wat nu?!? 

De conjunctuurklok van het CBS laat op 31 augustus 2015 zien dat we met een trendlijn van weliswaar vallen en opstaan inmiddels weer op het niveau van 2008 zijn aangeland. De investeringen trekken aan, de arbeidsmarkt heeft zich deels hersteld en ondernemers én consumenten zijn weer positief over de economische ontwikkelingen van de toekomst. Dat goede nieuws vraagt om heroriëntatie van uw strategie. Na jaren van crisis wordt het tijd om uw plannen af te stoffen en te intensiveren. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over het verkopen van een onderneming

Het kan uw doelstelling zijn om uw onderneming te verkopen. Het moment waarop is sterk van de omstandigheden van uw onderneming afhankelijk. Dat betekent echter niet dat u dat in lijdzaamheid afwacht. Beter voert u een strategie op de verkoop. Een dergelijk proces mag voor, tijdens en na de verkoop niet worden onderschat. In dit artikel zeven tips voor de voorbereiding op de verkoop. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over is uw administratie al ‘Cloud ready’? Doe de check!

Er zijn tal van voordelen te noemen voor de administratie in de Cloud. Over de administratieve aspecten gaat dit artikel niet. Voordat u de Cloud in zweeft moet u wel een paar vragen voor u zelf hebben beantwoord over de organisatie van uw Cloud boekhoudsoftware. Ik zet de belangrijkste op een rij. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over accountantscontrole – wat voegt het toe?!

Ondernemingen van bepaalde omvang moeten verplicht een accountantscontrole laten instellen. Geldt dat voor u, dan weet u wat dat voor uw organisatie betekent aan administratieve verplichtingen.

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over uw administratie, bananenschil of rots in de branding?  

Financiële administraties zijn de backbone van de onderneming. Maar geven ook hoofdbrekens. Is uw administratie een bananenschil of is het een rots in de branding?

In deze aflevering een update aan de hand van vijf hygiënefactoren; opgeraapt uit de dagelijkse praktijk.

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over trends in de accountancy   

Accountants zijn van nature niet zo ‘trendy. Maar pas op, er verandert veel in relatie met deze dienstverleners.
Enkele ontwikkelingen.

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over financiële cockpits
– van trend tot hype

Aanbieders van administratieve software, administratiekantoren, accountants… Het wordt van de daken geschreeuwd: zonder dashboards ben je stuurloos. ‘Business coaches’ helpen je om je ‘ondernemersbeslissingen’ te onderbouwen. Financiële cockpits brengen je ondernemersreis weer in control, portalen gaan de data voor je koppelen waar ze maar kunnen zodat het allemaal weer eenvoudig wordt. Dat hier sprake is van een trend is wel duidelijk als we een rondgang langs de aanbieders maken. Toverwoorden voor de nieuwe magic. Ik ben er van overtuigd dat dit buitengewoon nuttige ontwikkelingen zijn. En toch ben ik huiverig dat deze trend tot hype verwordt en de plank misslaat. 

Blog Spice in finance: Louis van Garderen over act like a startup…

Kortgeleden trad ik op als voorzitter van een gevarieerde en ervaren vakjury voor het Shell LiveWIRE event 2014. Dertien technologiebedrijven van zeer uiteenlopende aard pitchten en presenteerden om de felbegeerde award 2014 op 2 december in de wacht te slepen. Nu lijkt het soms bijna alsof de wereld voor starters voor ons ervaren ondernemers niet meer is weggelegd.… Enkele observaties. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over fiscaal-administratieve herfst

Om maar met de deur in huis te vallen: er ligt nog wat huiswerk voordat de kurk van de fles mag. De fiscale wetgeving leidt per 1 januari aanstaande tot enkele aanpassingen. Dat brengt voorbereiding met zich mee voor de herfst. Voor een compleet overzicht verschijnen traditioneel in december de nogal saaie eindejaarstips. Een paar van die onderwerpen kunnen beter niet worden uitgesteld. Ik behandel de twee die vooral administratieve impact hebben. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over business planning-as-a-service

De cloud industrie heeft er maar aan te wennen: de groei staat ook hier onder druk. Zoeken naar de strategie om te winnen is ook in de cloud sector een dagelijkse issue geworden…

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over DCIM, veel meer dan een speeltje om energie te besparen!

In een korte tijd heeft de toepasbaarheid van Datacenter Infrastructure Management (DCIM) een enorme vlucht genomen. Dat komt omdat deze software in een rap tempo ingenieuzer is geworden en zich nog altijd snel door ontwikkelt tot veelomvattende monitoring systemen. De markt van DCIM leveranciers groeide de laatste jaren dan ook onstuimig (bron: 451 group). Anderzijds is dat omdat DCIM als hét middel wordt aangegrepen om groener en duurzamer aan te bieden. Niet in de laatste plaats is deze ontwikkeling te plaatsen tegen de achtergrond van een sector die jong is en professionaliseert. Maar er is een misvatting: DCIM is veel meer dan een speeltje om energie te besparen!