Blog Dedicated to Data: Lars Klumpes over de mobile enterprise en beveiliging

Onlangs publiceerde CloudWorks een artikel van mij met de Titel “Hoe beveilig je de mobile enterprise?”. Hierin refereerde ik naar een recent onderzoek van Oracle waaruit blijkt dat diefstal of verlies van mobiele devices alarmerende proporties aanneemt. Maar liefst driekwart van de werkende jongeren (tussen de zestien en 24 jaar) geeft toe dat zij minstens een keer hun mobiele device hebben verloren. 52 procent van de respondenten zegt tenminste een keer het slachtoffer te zijn geweest van diefstal van een mobiel device. Verlies en diefstal blijken typerend te zijn voor de jongere generatie. Bij oudere respondenten (45 tot 54 jaar) is bij slechts 20 procent sprake van diefstal en 36 procent de mobiele device al eens verloren.

Blog Dedicated to Data: Lars Klumpes over Identity & Access Management (IAM) als business enabler

Identity & Access Management (IAM) zat traditioneel gezien vooral in de security-en beveiligingshoek. Identiteit en toegangsrechten werden vooral in de applicaties opgeslagen. Maar in deze tijd van een explosieve groei in het aantal applicaties levert dit een enorm gefragmenteerd beeld op van wie waar toegang heeft. Afgezien van de operationele nadelen van zo’n gefragmenteerd landschap in relatie tot security, houdt dit juist nu ook mogelijke businesstransformatie tegen.

Blog Dedicated to Data: Sandor Nieuwenhuijs over hoe het eigenlijk is met de Nederlandse overheidscloud

Volgens de media is België ons behoorlijk voor als het om cloud en overheid gaat. Zijn we in Nederland vooral nog aan het praten over een overheidscloud, in Vlaanderen heeft de overheid al een groot aantal websites en andere diensten in de centrale rijkscloud geplaatst. In ons land praten we er sinds 2011 over. Toen stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer over zijn cloudstrategie. Omdat de cloudtechnologie nog in de kinderschoenen stond, koos het kabinet voor ‘cloud computing gericht in ‘gesloten’ vorm (…) met als doel hogere prestaties tegen lagere beheerkosten en een groter gebruikersgemak (…). Het kabinet kiest er daarom voor een gesloten Rijkscloud in eigen beheer in te richten als een voorziening die generieke diensten levert binnen de Rijksdienst. Deze voorziening wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk en beheerd door een eigen, rijksbrede organisatie, zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.’

Blog Dedicated to Data: Lars Klumpes over nieuwe Europese databeveiligingsregels die manen tot actie

De afgelopen jaren presenteerde Verizon steeds, in samenwerking met een groot aantal bedrijven en organisaties, zijn Data Breach Investigations Report. De editie 2014 biedt in de inleiding een interessant jaaroverzicht van inbreuken. Zo moesten in maart 2013 miljoenen Evernote-gebruikers hun wachtwoord veranderen na een inbreuk. In april wist een organisatie die zich The Syrian Electronic Army noemt, het twitter-account van Associated Press te kapen en een tweet te posten over een explosie in het Witte Huis, met een directe reactie op Wall Street. Hetzelfde gebeurde in mei met de twitter-accounts van The Guardian en The Financial Times. In de zomer waren enkele grote Amerikaanse retailers het slachtoffer van aanvallen op hun betaalsystemen. En in het najaar moesten gerenommeerde bedrijven waaronder Vodafone en Abobe bekend maken dat er was ingebroken op hun systemen met consequenties voor miljoenen accounts.

Blog Dedicated to Data: Lars Klumpes over de beveiliging van mobiele devices: L’histoire se répète

Bring Your Own Device (BYOD) is een belangrijke trend; daar is iedereen het wel over eens. Het zelf meebrengen van je persoonlijke apparatuur bevordert de productiviteit, scheelt een organisatie in kosten van aanschaf van apparatuur en speelt in op de behoefte aan mobiliteit onder een jonge generatie medewerkers. Toch is de praktijk op dit moment nog anders. Uit een recent onderzoek naar BYOD, dat Oracle onlangs uitvoerde onder zevenhonderd Europese bedrijven, blijkt dat er nog altijd veel weerstand bestaat tegen dit concept.