Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser geeft tips voor een solide digitale infrastructuur

Een gedegen digitale netwerkinfrastructuur is het fundament van ieder bedrijf. Zeker nu data en toepassingen zich in toenemende mate buiten het bedrijfspand bevinden is connectiviteit van onschatbare waarde. Is een verbinding niet beschikbaar, kan dat al gauw een schadepost voor de onderneming betekenen of imagoschade opleveren. Met deze tips kiest u een solide infrastructuur.

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over het kiezen van een veilige infrastructuur

De Wet bescherming persoonsgegevens werd dit jaar uitgebreid met de Meldplicht Datalekken. Daarnaast is de Europese Commissie hard aan het werk aan nieuwe databeschermingsregels. Al deze regels hebben verregaande consequenties voor bedrijven. Zij worden namelijk verplicht om hun privacygevoelige data optimaal te beschermen. Lukt dat niet, dan worden er forse boetes uitgedeeld. Een veilige infrastructuur is het fundament voor veilige data.

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over kosten besparen in een IT-project

IT-projecten lopen niet zelden fors uit tijd en budget. Een van de redenen daarvoor is de enorme onderlinge samenhang en afhankelijkheid van de diverse onderdelen van het project. In de praktijk blijkt dat een onlogische volgorde vaak zorgt voor budgetoverschrijding. Door een project op een juiste manier te plannen, kunnen eenvoudig onnodige kosten worden bespaard. 

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over drie voordelen van een datacenter met eigen infrastructuur

Datacenters komen in alle soorten en maten en met allerlei extra’s en opties. Een van die zaken is een eigen externe infrastructuur naar buiten toe. Hoewel ieder datacenter infrastructuur biedt, is dat niet altijd in eigen beheer. Drie redenen om te kiezen voor een datacenter dat die infrastructuur wél in eigen beheer heeft.

Blog datacenter practice: Rudi de Visser over het belang van een exit-strategie bij de keuze voor een datacenter

Het is als het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Weinig romantisch, maar het kan een hoop ellende voorkomen. Bent u op zoek naar een goed datacenter? Zorg er dan ook voor dat u nu alvast uw exit-strategie op papier hebt staan. Niemand wil immers terechtkomen in een ‘Hotel California’. 

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over de addertjes onder de datacenterrekening

Niet alle datacenters berekenen hun kosten op dezelfde wijze. Dat is, zeker bij het maken van een selectie voor het juiste datacenter, lastig vergelijken. Om te voorkomen dat u straks voor onverwachte kosten komt te staan, is het goed om te weten waar mogelijke addertjes onder het gras zitten.

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over de belangrijkste certificeringen van een datacenter

Bij de keuze voor een datacenter zijn diverse zaken van belang, zoals de energiezuinigheid en de beveiliging. Om te kunnen bepalen of het datacenter van uw keuze aan de juiste criteria voldoet, kunt u kijken naar de certificeringen van de locatie. Er zijn vele certificeringen, maar dit zijn de vier belangrijkste. 

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over ‘Nut en noodzaak van redundantie’

Redundantie is een groot goed in de huidige digitale economie. Het zorgt ervoor dat vitale infrastructuren te allen tijde beschikbaar blijven. Voor ingrijpende zaken als de verkeersdoorstroming is een redundante verbinding onmisbaar, maar geldt dat ook voor de verbinding van een middelgrote onderneming naar het datacenter? Redundantie kost geld, en het loont om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak ervan.

Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over ‘Het ene groen is het andere niet’

Groen is een veelgehoorde term in combinatie met datacenters. Steeds meer klanten selecteren hun datacenterleverancier op dat criterium. Maar groen kent verschillende gradaties. Het is goed om onderscheid te maken tussen groen en groen, want het ene groen is het andere niet.