CIO’s vrezen verlies omzet door problemen met IoT-prestaties

Uit onderzoek van Dynatrace blijkt dat bijna driekwart (74%) van alle respondenten bezorgd is dat performanceproblemen omzetverliezen kunnen veroorzaken. Het onderzoek is gehouden onder 800 CIO’s en had tot doel de uitdagingen rond Internet of Things (IoT) implementaties in kaart te brengen. 69% van de CIO’s verwacht dat IoT-performance­management een grote uitdaging wordt vanwege de escalerende complexiteit van cloud-ecosystemen die bedrijven gebruiken.

Hoe maken we (rest)warmte winstgevend?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing in stedelijke gebieden kan zijn. Met onder meer de ‘lessons learned’ van projecten die al in Scandinavië zijn gerealiseerd, toonde Arts aan hoe we op een praktische manier datacenters kunnen inzetten als een betrouwbare leverancier voor warmte in stedelijke gebieden.

Wecycle optimaliseert logistieke keten met centraal platform

Om het recyclen van kapotte lampen en kleine elektrische apparaten verder te verbeteren, heeft Wecycle een op Sitecore-technologie gebaseerd platform gelanceerd. Doel van dit cloud-project is het verminderen van het aantal fouten en het verder stroomlijnen van de logistieke keten rond de producten die voor recycling zijn aangeboden.

Het gevaar van ‘gewone’ documenten

Medewerkers maken de hele dag door gebruik van informatie om hun werk goed te kunnen doen. Maar terwijl we allemaal proberen tijdens ons werk het beste uit onszelf te halen, zijn we zelf vaak de veroorzaker van een datalek: vaker nog dan hackers. Gelukkig is er goed nieuws: er zijn talloze manieren om ons tegen onszelf te beschermen.

Larry Ellison schetst koers voor toekomst van de cloud

Oracle kiest voor autonomous features in nieuwe cloud-aanpak

In zijn openingsspeech tijdens Oracle OpenWorld gaf topman Larry Ellison zijn visie op een tweede-generatie cloud die speciaal is gebouwd voor grote ondernemingen. Deze is naar zijn mening vanuit technologisch oogpunt geavanceerder en veiliger dan andere cloud-oplossingen op de markt. Terwijl eerste-generatie clouds zijn ontwikkeld op basis van tien jaar oude technologie, is Oracle’s Gen 2 Cloud volgens Ellison ontworpen met het oog op het veilig draaien van de meest veeleisende workloads. Bovendien is Oracle Gen 2 Cloud gebouwd om op de Oracle Autonomous Database te draaien.

‘Wereldwijd worden per minuut 17.460 records gestolen’

Gemalto presenteerde onlangs de nieuwste bevindingen van de Breach Level Index, een wereldwijde database van inbreuken op openbare gegevens. Maar liefst 945 datalekken worden daarin onthuld, waardoor in de eerste helft van 2018 wereldwijd 4,5 miljard records werden aangetast.

ESB biedt Cordstrap eenduidige koppeling tussen IT-toepassingen

Cordstrap uit Venray biedt wereldwijd klanten oplossingen om ladingen veilig op de plaats van bestemming aan te laten komen. Ten behoeve van de bedrijfsvoering wil het bedrijf de zekerheid dat gegevens tussen de verschillende IT-oplossingen zich ongehinderd laten uitwisselen. Een generieke softwarematige ‘stekkerdoos’ ofwel Enterprise Service Bus (ESB) gaat de basis vormen voor alle datakoppelingen.

Regulering vrij dataverkeer binnen EU komt eraan

Binnen de EU is vrij verkeer van personen en goederen al geregeld. Voor dataverkeer gold dit echter nog niet. Er zijn momenteel nog teveel beperkingen die het makkelijk maken voor bedrijven om over te stappen van de ene (cloud)dienstverlener naar de andere, waar dan ook binnen de EU. De Europese Commissie heeft dit probleem ook gezien en heeft besloten dit aan te pakken met het ontwerpen van een regulering voor de ‘Free flow of non-personal data’. Of in goed Nederlands: ‘Verordening inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in
de Europese Unie’.

Cloud vraagt nieuwe benadering van security

Angst voor de cloud is bij de meeste organisaties inmiddels verdwenen. Het inzicht dat moderne datacenters werkelijk goed beveiligd zijn en dat cloud computing onmisbaar is voor een digitale bedrijfsstrategie, maakt dat de cloud inmiddels door steeds meer organisaties wordt omarmd. Daarbij worden specifieke security-uitdagingen van de cloud helaas nog te vaak over het hoofd gezien.

Onderzoek Pb7 Research in opdracht van Uniserver: MSPs zijn goed bezig, maar blinken niet uit

In september 2018 heeft Pb7 Research in opdracht van Uniserver 150 IT-beslissers ondervraagd bij bedrijven met 100 of meer medewerkers die van een of meerdere managed service providers gebruikmaken. De meeste Nederlandse organisaties zijn best tevreden over hun Managed Service Providers. Gemiddeld krijgt de MSP maar liefst een 7,5. Maar hoe tevreden klanten ook mogen zijn, er mist toch iets. MSP’s blijken zelden uit te blinken. Ze scoren prima op deskundigheid en betrouwbaarheid, maar schieten nogal eens tekort als het gaat om innovatief vermogen en om pro-activiteit.

Data Literacy Project helpt organisaties data te benutten

‘Technologie is niet voldoende om waarde uit data te halen’

Managers en bestuurders vinden data literacy – datavaardigheden – heel belangrijk, maar onderkennen ook dat ze zelf daarin tekortschieten. Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagden vindt dat hun eigen niveau onvoldoende is. En dat kan vergaande implicaties hebben.

Interoperabiliteit cruciaal voor smart communities

Uit onderzoek van Juniper Networks onder 2.000 Nederlanders blijkt dat consumenten interoperabiliteit en cyberbeveiliging cruciale pijlers vinden voor de ontwikkeling van smart communities. Ze vinden deze factoren belangrijker dan aspecten als 5G, cloud computing, IoT en automatisering. ‘Slimme gemeenschappen’ maken gebruik van informatietechnologie als katalysator voor de transformatie van het beroeps- en privéleven. Dit kan variëren van plattelandsdorpjes tot en met megasteden en verband houden met innovaties op het gebied van geautomatiseerd infrastructuurbeheer, omgevingsbewaking, zelfrijdende auto’s, maatschappelijke verandering en informatievoorziening voor – en bescherming van – de lokale bevolking.

‘Dankzij onze strategische partners kunnen wij klanten geïntegreerde totaaloplossingen leveren’

All IT Rooms werkt nauw samen met de gevestigde fabrikanten van datacenteroplossingen Rittal en Legrand Data Center Solutions, waar het merk Minkels onderdeel van uitmaakt. Niet alleen denken deze fabrikanten actief met All IT Rooms mee over uitdagingen die projecten met zich meebrengen, ook wordt All IT Rooms betrokken bij de ontwikkeling van producten. “Vanuit onze bedrijfsfilosofie zijn onze partners net zo belangrijk als onze klanten. De langetermijnrelatie die wij met onze klanten willen, willen we ook met onze partners”, aldus Ronald Kok, directeur van All IT Rooms.

Vier misverstanden over flow data

Gegevens over netwerkverkeer – denk aan NetFlow- of IPFIX-data – werden tot voor kort vooral gebruikt in de telecom-wereld voor capaciteitsplanning, financiële verrekening van het gebruik van een netwerk en bijvoorbeeld bij DDoS-aanvallen. IT-afdelingen lijken nu echter ook de mogelijkheden van dit soort ‘flow data’ te ontdekken.

Al moeten dan nog wel een aantal misverstanden over flow-technologie uit de weg worden geruimd, meent Artur Kane van Flowmon.

‘Vloeistofkoeling staat op punt van doorbreken’

In het rapport ‘The Tide is Turning Toward Liquid Cooling in Datacenters’ is onderzoeksbureau 451 Research optimistisch over de kansen voor vloeistofkoeling. Met name de opkomst van nieuwe en zeer rekenintensieve applicaties speelt deze ontwikkeling in de kaart, menen de analisten.