Zoek kennis over de cloud dichtbij huis

Ruud Alaerds

Organisaties willen cloud beter inzetten maar missen vaak noodzakelijke expertise

Wie de IT-bladen en techspecials van dagbladen leest, ontkomt niet aan het idee dat de hele BV Nederland IT uitbesteedt. Clouddiensten zoals software-as-a-service, platform-as-a-service, infrastructure-as-a-service en hosted oplossingen voeren de boventoon. Klinkt indrukwekkend, maar als we iets dieper de materie induiken, zien we dat een groot deel van organisaties de kern van de IT-infrastructuur nog gewoon op de eigen locaties hebben staan. Zij willen wel naar de cloud, maar stellen het uit. Waar wachten ze op?

Gebrek aan kennis over de cloud zorgt voor stagnatie

In de meeste gevallen ontbreekt het aan de noodzakelijke kennis. Het gaat dan niet alleen om technische kennis, maar ook om kennis over de voordelen van clouddiensten. Ook vooroordelen en halve waarheden spelen soms bewust of onbewust een rol. Zo zien veel organisaties de cloud nog steeds als onveiliger dan eigen IT. Dat is simpelweg niet waar. Sterker nog: on premise IT is vaak minder goed beveiligd. Maar doordat het binnen de eigen muren staat, is er een illusie van grotere controle, terwijl daarmee niet is gezegd dat de beveiliging ook beter is.

Natuurlijk is het niet zo dat iedere organisatie naar de cloud moet. Maar feit is ook dat de cloud toch echt voordelen biedt die binnen de eigen muren niet zijn te realiseren. Wie voor een uur 10 keer zoveel rekenkracht nodig heeft als gebruikelijk, kan dat in de cloud makkelijk voor elkaar krijgen. On premise neemt dit al snel dagen of weken in beslag en meestal is het simpelweg onmogelijk. Het type applicaties en integraties die in de cloud mogelijk zijn, geven veel meer wendbaarheid en flexibiliteit - de vrijheid om te experimenteren en optimaliseren is simpelweg groter. En, niet onbelangrijk, als de business case voor cloudgebruik klopt, kan bespaard worden op investeringen in IT. Wie de cloud op de juiste manier weet te gebruiken, heeft dus een streep voor op concurrenten. En andersom leidt een gebrek aan cloudadoptie tot stagnatie.

Niet elke cloud is voor alle organisaties even geschikt

Toch lukt het organisaties vaak niet om dit soort voordelen ook echt te benutten door de eerder aangehaalde kennislacune. Daardoor blijven zij aangewezen op hun eigen IT-infrastructuur. Maar ook als een organisatie veel IT on premise heeft staan of in eigen beheer heeft, wordt doorgaans samengewerkt met een IT-partner die wordt vertrouwd en regelmatig adviseert over IT-vraagstukken. Dit kan een lokale hoster of IT-dienstverlener zijn. En laten zij nou net een cruciale schakel zijn tussen bedrijven en organisaties enerzijds en clouddiensten anderzijds. Zij kennen de techniek, de manier waarop organisaties ervan kunnen profiteren en kunnen helpen bij de implementatie van clouddiensten.

Naast de voordelen van de cloud zijn lokale IT-partners ook goed op de hoogte van de risico’s, want niet alle clouddiensten zijn voor iedere organisatie even geschikt. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de omgekeerde beweging die zichtbaar is bij sommige organisaties. Waar een deel van hen ‘cloudvrees’ heeft, is een ander deel zonder terughoudendheid met name de public cloud in gestapt. Nu, enkele jaren later, blijkt dat dit niet tot de gewenste resultaten leidt en dat het initiële enthousiasme misschien iets te veel van het goede was. In plaats van volledig te vertrouwen op een relatief anonieme cloudreus, ontstaat de behoefte aan een partij op de achtergrond die in staat is maatwerk te leveren en het kaf van het koren kan scheiden bij het kiezen van cloudoplossingen.

Tussen al het marketinggeweld rondom de cloud is het dus goed om even stil te staan bij de eigen leveranciers. Hebben bestaande IT-partners niet gewoon de kennis in huis om de organisatie te laten profiteren van de cloud? Kennis hoeft helemaal geen hindernis te zijn bij cloudadoptie, maar is waarschijnlijk gewoon dichtbij huis te vinden.

Ruud Alaerds, DHPA, Trusted Cloud Experts