Waarom organisaties worstelen met cloud-adoptie

Bert-Stam-Rackspace-2-430x298

Bert Stam, Sales Director Noord-Europa, Rackspace

Tegenwoordig draait vrijwel alles om innovatie. Organisaties worden geconfronteerd met steeds hogere verwachtingen van de consument en zij zetten alles op alles om toekomstige groei mogelijk te maken. Aanpassen aan de veranderende behoeften van de markt is essentieel en daarom klinkt de cloud voor veel decisionmakers als muziek in de oren. Het sluit aan bij de wensen die veel organisaties als doel voor ogen hebben, zoals het hebben van innovatief vermogen, het juiste talent aantrekken en behouden, technologie inzetten als enabler et cetera. Iedere innovatie die hieraan bijdraagt, wordt met open armen ontvangen. Maar, een succesvolle implementatie van technologie, zoals de cloud, leidt niet automatisch tot een succesvolle adoptie. Een innovatie-implementatiekloof is de nachtmerrie van iedere CIO. De meeste organisaties erkennen de noodzaak van verandering, maar hoe kunnen zij de kans op een geslaagde adoptie bevorderen en de gevreesde kloof voorkomen?

Nulmeting

Een onvolwassen cloud-adoptiestrategie en een gebrek aan tijd in de planningsfase zijn twee belangrijke ingrediënten waardoor de voordelen van de cloud ver achterblijven bij de verwachtingen. Begin daarom nooit aan de cloud zonder rekening te houden met een beleid, overkoepelend doel of de noodzakelijke tooling.

Start als organisatie altijd met een nulmeting: hoe klaar is de organisatie voor de overstap naar de cloud? En is de organisatie klaar om te veranderen naar een punt waarop de vastgestelde businessvoordelen worden gerealiseerd? Het is verstandig om hier een doorgewinterde cloud-expert bij te betrekken, zij kunnen scans uitvoeren in de interne infrastructuur en applicaties, praten met belangrijke stakeholders binnen de organisatie en geven een praktisch advies af. Op basis hiervan kan een strategie bepaald worden.

De cloud is geen one size fits all-strategie en het is ook geen wondermiddel. De cloud an sich is niet het antwoord, het vereist meer dan alleen technologie om de verwachte resultaten te leveren. De strategie voor het implementeren van de cloud kan opgedeeld worden in:

  • Proces: Mensen en cultuur, methoden en regelgeving en tooling
  • Technologie: Hoge of lage mate van abstractie, vorm van de cloud (multi, hybrid, private)

De cloud journey draait het maken van keuzes en moet ondersteunend zijn aan businessdoelstellingen. Maar door een gehaaste start, kijken veel bedrijven eerst naar de technologie in plaats van het proces. Organisaties en beslissers moeten er eerst voor zorgen dat alle vaardigheden en expertises in huis zijn. Om te profiteren van de voordelen van de cloud is namelijk het juiste talent nodig.

Organisatorische verlamming

Nadat het talentaspect in kaart is gebracht, is het belangrijk om te kijken naar het methoden en regelgeving. Wat komt er kijken bij het migreren van de workload naar de cloud? De grootste uitdaging is de techniek, veel organisaties zijn in een staat van een soort organisatorische verlamming, zeker vanuit bestuurlijk oogpunt. De implementatie wordt gehinderd door procedures en beleid die zijn ontwikkeld voor traditionele datacenters, en dus niet geschikt voor de cloud. Het vereist een radicaal nieuwe manier van werken met aangepaste, verbeterde regelgeving. Alleen dan kan een cloudstrategie effectief worden opgezet.

Hoe ziet het succes eruit?

Afgezien van start-ups is het zeldzaam om een gevestigde organisatie te vinden die een uitgebreide strategie heeft voor de cloud-adoptie. Zoals de cloud geen one size fits all-model is, geldt dit ook voor de cloud-adoptiestrategie. Zorg dat alle elementen in overweging zijn genomen en begin bij het proces en focus daarna pas op de technologie. Alleen dan is de strategie volledig en kan het maximale potentieel worden gerealiseerd.