Waarom Nederlandse bedrijven amper opkomende technologieën gebruiken

TvdKamp

Tijmen van de Kamp, Innovation Lead bij Avanade Nederland

Nederlandse bedrijven kijken de kat uit de boom als het gaat om het gebruiken van nieuwe technologieën. Voorheen was Nederland juist koploper in het implementeren van veelbelovende tech. Tegenwoordig zijn de bedrijven vooral op zoek naar voorbeelden waaruit blijkt dat een nieuwe technologie een meerwaarde heeft voor hun business. 

Je zou zeggen dat besluitvormers, zeker met een IT-achtergrond, zich extra bewust zijn van het effect van de huidige technologische veranderingen op hun bedrijfsvoering en de kansen die innovatie met zich meebrengt. Want Internet of Things (IoT), blockchain, quantum computing, kunstmatige intelligentie (AI), immersive experiences en cybersecurity zijn stuk voor stuk technologische thema’s die wereldwijde markten al compleet op hun kop hebben gezet. Toch zijn Nederlandse bedrijven nog niet optimaal ingericht voor deze nieuwe stroom van innovaties, en dat is echt zonde. 

Technologie maakt innovatie mogelijk. Opkomende technologieën hebben dan ook de potentie om echt transformerend te zijn. Het bijhouden van het ontwikkelingstempo van innovaties en het benutten van opkomende technologieën kan echter een grote uitdaging zijn. Van oudsher namen bedrijven in ons land technologische trends, zoals werken in de cloud, mobiel en social snel over. Dat is niet zo gek, want bij deze trends is de impact van de innovatie eenvoudiger te verklaren en te begrijpen. 

Nederlandse bedrijven blijven achter

Avanade, de digitale innovator binnen het Microsoft ecosysteem, voerde recent een wereldwijd onderzoek uit onder 1.200 senior managers en IT-besluitvormers (waarvan 100 uit Nederland). Het kwam tot de opvallende conclusie dat Nederlandse bedrijven achterlopen in het implementeren van opkomende technologieën, zoals blockchain, AI en quantum computing. Vooral het inzien van de potentie van deze opkomende technologieën ontbreekt in de Nederlandse markt. 

Enkele andere opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • 95% van Nederlandse executives gelooft dat blockchain meer een hype is dan een revolutionaire technologie;
  • Slechts één op de vijf Nederlandse bedrijven is begonnen met de integratie van AI;
  • Vier op de vijf Nederlandse bedrijven hebben geen plannen om quantum computing te integreren. 

Gebrek aan talent, visie en begrip van mogelijkheden

Maar hoe komt het dat juist die Nederlandse managers en besluitvormers achterblijven op dit vlak? Er zijn drie hoofdredenen te herleiden uit het onderzoek. Bij vrijwel iedere manager uit het onderzoek bestaat allereerst twijfel of de organisatie over het talent beschikt om het maximale uit de opkomende technologieën te halen. Daarnaast is een andere belangrijke reden voor de langzame integratie het gebrek aan visie op de technologische mogelijkheden. En tot slot is het gebrek aan informatie en begrip ook een opvallende reden voor het achterblijven. Zo twijfelt 70% van de Nederlandse respondenten of ze quantum computing volledig begrijpen. Allemaal factoren die innovatie in de weg kunnen staan.

Weer voorloper van innovatie

Om weer koploper te worden moeten Nederlandse bedrijven dus echt openstaan voor die nieuwe technologieën, keuzes durven maken en actief zoeken naar talent dat hen hierbij kan helpen. Technieken zoals prototyping en design thinking kunnen helpen om de toegevoegde waarde van de huidige opkomende technologieën aan te tonen en zowel de mogelijke innovaties, als risico’s in kaart te brengen. Hierbij kan het consulteren van, en actief samenwerken met experts een cruciale succesfactor zijn, aangezien zij ervaring hebben met de mogelijkheden en valkuilen van nieuwe technologieën. 

Hiermee sluiten we ook beter aan op de typisch Nederlandse mentaliteit van ‘minder praten, meer doen’.