Waarom iedereen een hekel heeft aan zakelijke apps

Willem van Enter

Iedereen heeft een hekel aan bedrijfsapplicaties. Het is een krachtig statement, maar wel een die met de werkelijkheid strookt. Wat is hier de reden voor? Waarom hebben zakelijke apps zo’n slechte reputatie? En belangrijker nog: welke mogelijkheden zijn er om dit te vermijden?

Zakelijke apps vormen een opeenstapeling van interne bedrijfsprocessen. Vaak gaat het om marketing- en distributieprocessen. Deze apps zijn vanzelfsprekend niet met het oog op consumenten ontwikkeld, maar afgestemd op de specifieke functies en bedrijfsbehoeften. Een goede zakelijke app zou medewerkers, en eventueel ook partners, toegang moeten bieden tot alle benodigde bedrijfsgegevens en zich moeten kenmerken door een intuïtieve bediening. Helaas ziet de realiteit er anders uit. Veel zakelijke apps zijn weliswaar aantrekkelijk vormgegeven, maar sluiten qua functionaliteit niet aan op de hoge kwaliteitswensen.

Doordat de gebruiksvriendelijkheid wordt overschaduwd door de bedrijfsbehoeften, willen veel medewerkers deze apps het liefst zo min mogelijk gebruiken. Daarbij worden bedrijfsapplicaties door veel bedrijven behandeld als een ondergeschoven kindje, waardoor updates en vernieuwingen niet of nauwelijks doorgang vinden. Wat kunnen bedrijven hiertegen doen?

Software aanschaffen of zelf ontwikkelen?

Veel bedrijven maken bij de keuze van hun ontwikkelingsplatform al belangrijke fouten. In feite hebben ze slechts twee mogelijkheden: een kant-en-klaar pakket aanschaffen of de oplossing in eigen beheer ontwikkelen. Aan deze eerste optie kleeft een groot nadeel: kant-en-klare platformen zijn doorgaans uiterst starre systemen die zich slechts met grote moeite met de bestaande IT-omgeving laten integreren. Maar ook de tweede optie is niet altijd ideaal. Vaak ontbreekt het bedrijven aan budget en personeel om de software intern te ontwikkelen, implementeren en onderhouden.

Verouderde structuren zitten digitale vooruitgang in de weg

Het probleem wordt er niet beter op door het feit dat bedrijven vaak conservatief zijn ingesteld en daardoor zeer langzaam in actie komen. Zeker grotere organisaties doen er vaak wekenlang over om ook maar de kleinste beslissingen te nemen. Zonder de benodigde veerkracht en flexibiliteit ontbreekt het aan het vermogen en de motivatie om de applicaties gericht door te ontwikkelen. Dit is een enorme fout, omdat technologische ontwikkelingen allesbehalve stilstaan. Als bedrijven hun kop in het zand steken in plaats van hun zakelijke apps voortdurend verder te ontwikkelen, zullen er na verloop van tijd steeds meer bugs insluipen waar jarenlang niemand meer op let.

De ontwikkeling van zakelijke apps met low-code platformen

Om voor een succesvolle digitale transformatie te zorgen moeten bedrijven gebruikmaken van agile ontwikkelmethoden en moderne ontwikkelplatformen. Low-Code ontwikkelplatformen vormen een ideale oplossing voor de ontwikkeling van functioneel en visueel overtuigende zakelijke bedrijfsapplicaties. Ze bieden meerdere voordelen tegelijk. Ten eerste vereist de conversie van zakelijke apps met Low-Code framework nauwelijks handmatig programmeerwerk. Het motto luidt: modelleren in plaats van programmeren. De meeste Low-Code platformen bieden daarnaast open interfaces, zodat ze op flexibele wijze met de bestaande IT-omgeving kunnen worden geïntegreerd.

Daarnaast biedt Low-Code development nog een ander overtuigend voordeel: bedrijven kunnen applicaties gemiddeld binnen vier maanden tijd uitrollen. Met een dergelijk ontwikkeltempo kunnen zij aansluiting vinden bij de huidige trends en moderne gebruikers.

Developers kunnen zich op deze manier volledig te concentreren op de configuratie, iets wat vooral de usability ten goede komt. Apps die met een Low-Code platform worden geconverteerd, overtuigen namelijk door hun intuïtieve bediening. Ondertussen dalen de ontwikkelingskosten, omdat de investeringen in de installatie, training en implementatie tot een minimum beperkt blijven.

Er is niet mis met zakelijke apps, mits ze gebruiksvriendelijk en bij de tijd zijn. Starre softwareoplossingen moeten worden ingeruild voor een Low-Code platform dat een toepassingsgerichte en uiterst snelle configuratie van applicaties mogelijk maakt. Low-Code vertegenwoordigt daarmee de toekomst van de ontwikkeling van zakelijke apps.

Willem van Enter, VP EMEA OutSystems