Vrouwen in de IT – waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?

Afbeelding Koen_615x615

Wij werken in een sector die groeit, hard groeit. Het aantal openstaande vacatures is groter dan het aantal mensen dat een baan zoekt en dit staat nog los van de inhoudelijke achterstand bij vele net afgestudeerde jongeren. Het is al jarenlang een van de belangrijkste taken van de brancheverenigingen: het actief verbeteren van het Nederlandse onderwijs. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze sector capabel personeel kan blijven vinden.

Nu is er nog iets anders dat opvalt binnen onze sector. De grote hoeveelheid mannen. Er zijn nauwelijks vrouwen werkzaam in technische functies in onze sector. Daar wordt al jaren op gewezen maar het schiet nog steeds niet op. Enerzijds omdat er te weinig vrouwen afstuderen van IT-opleidingen, maar anderzijds ook omdat er bedrijven zijn die niet bepaald een vrouwvriendelijke bedrijfscultuur hebben. De Nederlandse onderwijssector wil meer vrouwen in de techniek, startend bij de opleidingen. Niet de schamele 3% die nu een IT-opleiding volgen maar een verdubbeling, 6%. Dat is broodnodig en wenselijk, maar er mag zeker gestreefd worden naar meer.

Eigenlijk zijn er dus twee problemen. Ten eerste hebben we te weinig vrouwen in onze sector en ten tweede zijn we als land totaal niet ambitieus. Als sector kunnen wij niet doorgroeien als we 51% van de brains en het talent negeren.

Vrouwen hebben een ander perspectief. Zij kijken anders naar problemen en bieden nieuwe inzichten. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat gemixte teams productiever zijn en beter om kunnen gaan met onverwachte gebeurtenissen. Het gaat hierbij om team-synergie, vrouwen moeten zich binnen het team geaccepteerd voelen en voor hun mening uit kunnen komen.  De secretaresse of HR-manager maken hier deel van uit, maar het gaat er in dit geval om dat vrouwen in functies en teams willen stappen die traditioneel gedomineerd worden door mannen.

Nu even terugkomend op de stand van zaken. We hebben een probleem, laten we eens écht ambitieus worden. Niet die 6% maar een stip op de horizon zetten en gaan voor 30%. Niet doorsukkelen met het tempo van nu, dan krijg je nooit die beoogde cultuuromslag.

Op 9 februari nodigen wij jullie uit om verder na te denken over dit onderwerp. DINL en Nederland ICT zullen een dag in Ede organiseren waar wordt nagedacht over wat we kunnen doen om daadwerkelijk verder te komen. Niet van 3 naar 6 maar richting die stip op de horizon, richting die 30!

Koen Molenaar, ISPConnect