Verenigingsneutraliteit

High-tech-Meets_8740

Als ICT/Telecommunicatie branchevereniging streeft BTG ernaar veelzijdig te zijn. Enerzijds bieden wij onze leden een (kennis)netwerk, waarvan onze diverse bijeenkomsten en expertgroepen getuigen. Anderzijds dienen we het belang van onze leden, waarvan veel organisaties als groot of midden zakelijke afnemers worden omschreven. BTG vervult de functie van facilitator-, broker en/of intermediair, die partijen (klanten en aanbieders) samenbrengt, verbindt en de strategische samenwerking faciliteert en organiseert.

BTG beoogt transparant, laagdrempelig, resultaat gedreven te zijn en streeft naar een optimale leveranciersneutraliteit. Tevens levert BTG de (aanvullende) expertise die de invulling van activiteiten vormgeven. Onze leden zijn aanbieders van ICT/Telecommunicatiediensten en/of -producten, dan wel zakelijke afnemers van deze diensten en producten. We hebben inmiddels ruim tweehonderd leden, die zowel in de private als publieke sector actief zijn. Binnen dit ‘speelveld’ van de overheid, markt en technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT wil de vereniging zich gebalanceerd bewegen en dit is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. In de diverse dialogen komt dan ook de vraag voorbij: in hoeverre is onze branchevereniging ‘neutraal’? Een goede fundamentele vraag waarover het bestuur van BTG, mede in het kader van de toekomstige ontwikkelingen en de positie van de vereniging, momenteel actief nadenkt. De wereld verandert, zo ook de (technische) ontwikkelingen. Wat betekent dit voor BTG en ook onze dochteronderneming TGG en waarin ligt onze toekomst en meerwaarde?

BTG wil als branchevereniging een vereniging voor al haar leden zijn en streeft naar de best mogelijke behartiging van de belangen van alle leden. Gezien de aard en doelstellingen van de vereniging kan het voorkomen dat de belangen van de gewone leden, de zakelijke afnemer dienen te prevaleren ten opzichte van die van de geassocieerde leden, de aanbieders van ICT-producten of diensten. BTG houdt in dat geval evenwel altijd oog voor de positie van alle partijen. Naast haar rol als belangenbehartiger wil de vereniging vooroplopend, vooruitstrevend, verbindend, ondernemend en opiniërend zijn. Transparantie vormt hierbij een belangrijke voorwaarde, ook in het aangaan van strategische samenwerkingen. Die samenwerkingen moedigt BTG aan, indien zij worden aangegaan in het belang van de leden en ten goede zullen komen aan de gebruikers. BTG focust zich op de ontwikkeling en levering van producten en/of diensten die marktimperfecties oplossen. Dus daar waar een structurele klantenbehoefte niet of nog niet door de markt in de vorm van een product of dienst wordt geleverd. Daarnaast wil BTG diensten of activiteiten leveren die ervoor zorgen dat aanbieders onderling efficiënter kunnen werken, door deze gezamenlijk uit te voeren. Dit kunnen activiteiten zijn die voortvloeien uit wet- en regelgeving, normen, standaarden en opleidingsvereisten. Op dit punt houdt BTG tevens het belang van de (geassocieerde) leden in het oog en op deze wijze behoudt de vereniging deze gevoelige weegschaal van belangen in balans.

Jan van Alphen, Voorzitter BTG