Van state of the art op papier naar state of the art in praktijk

Rutger Truffino

Waarom outsourcen bedrijven hun ICT-infrastructuur naar een colocatie datacenter? Eén van de redenen is omdat zij kunnen vertrouwen op de kennis, resources en expertise van een datacenterdienstverlener. Vaak wil en kan men hier namelijk niet in investeren. Denk aan 24/7 technische ondersteuning, beveiliging, de mogelijkheid om flexibel capaciteit op te schalen en de gegarandeerde inzet van de nieuwste technologie voor een gecentraliseerd en efficiënt beheer. Maar voordat een nieuw datacenter, zoals Interxion’s AMS8, deze dienstverlening kan garanderen, moet men er zeker van zijn dat het ontwerp van het datacenter ook daadwerkelijk goed functioneert in de praktijk. Pas dan kan, na de bouw, het datacenter worden overgedragen aan Interxion’s Operations team om de laatste testen gezamenlijk met de bouwpartner uit te voeren.

AMS8 wordt in drie fasen in gebruik genomen. Nu het moment van ingebruikname van de eerste fase nadert, zoomen we in op het overdrachtsproces van bouw naar operatie. Want daar komen behoorlijk wat kwaliteitschecks, testen en organisatorische dossiers bij kijken. Helemaal omdat binnenkort een gedeelte van AMS8 nog in aanbouw is, terwijl een ander gedeelte al operationeel is.

Commissioning

Voordat fase 1 in bedrijf gaat, wordt er aangetoond dat het gebouw functioneert conform ontwerp. Per fase wordt een commissioning uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, de commissioning agent. De complete commissioning bestaat uit meer dan 3.000 deeltesten, verdeeld over 5 levels:

  • level 1 – Factory Testing
  • level 2 – Quality Assurance/ Quality Control
  • level 3 – Startup Witness Testing
  • level 4 – Functional Performance Testing
  • level 5 – Integrated Systems Testing

De eerste fase van Interxion’s nieuwe datacenter AMS8 bevindt zich op het moment van schrijven in level 4: de functional performance test. Er wordt gekeken of alle systemen los van elkaar goed functioneren. Denk hierbij aan het koelsysteem, de gasblussers en de dieselgeneratoren.

Wanneer de commissioning agent heeft aangetoond dat de beoogde functies van het gebouw goed werken, vindt de vooroplevering plaats: de provisional acceptance fase.

Provisional Acceptance

Nu komt het laatste level van testen, waarin het integraal functioneren van het datacenter wordt aangetoond. Dat wil zeggen: er wordt gekeken of alle systemen met elkaar functioneren. Gebeurt er wat er moet gebeuren wanneer een onderdeel uitvalt? Werken alle redundanties? Blijft de koeling functioneren? In deze fase wordt volledige bezetting gesimuleerd, alsof het gehele datacenter gevuld is met de IT-infrastructuur van onze klanten. Met behulp van een loadbank wordt de infrastructuur identiek belast als in de eindsituatie. Het unieke aan deze situatie is dat het Operations Team in principe vrij kan oefenen. Klanten hebben hun IT nog niet geïnstalleerd en er kan van alles uit- en aangezet worden om te kijken wat er gebeurt. Alleen zo kan Interxion haar klanten de allerbeste kwaliteit garanderen.

Documentatie

Parallel aan dit traject van testen wordt een Operation & Maintenance dossier gemaakt. Daarin zitten alle gegevens van het gebouw: van tekeningen tot onderhoudscontracten tot revisiewerk. Dit is een dossier van ongeveer 18 GB met ongeveer 8.000 documenten per fase. Alleen al deze documentatie vertegenwoordigt per fase zo’n 12.000 uur werk.

Foto-Bouw-AMS8-Blog-van-bou-615x367  

De documentatie is er om ervoor te zorgen dat het Operations team volledig vertrouwd is met het gebouw en altijd kan terugvinden wat er waar gebeurd is.

Scheiding tussen bouw en live

Wanneer fase 1 uiteindelijk operationeel wordt, ontstaat er een tijdelijke situatie waarin één deel van het datacenter live is, terwijl het andere deel nog in aanbouw is. Dit betekent dat zich op het terrein zowel bouwpersoneel als Interxion klanten begeven. De voorbereidingen op deze situatie zijn in volle gang. Zo is er nu al een fysieke en stofdichte scheiding gemaakt tussen het gebied dat binnenkort live is en de rest van de site, zodat alle betrokken partijen daar alvast aan kunnen wennen. Op dit moment is het al een datacenter clean room area en is iedereen verplicht een overjas en overschoenen te dragen. Indien het een effect heeft op de live-fase, wordt er een zeer streng toegangsbeleid en work permit beleid gevoerd. Dit gaat altijd in zeer nauw overleg met Operations.

Security is inmiddels ook aanwezig op de AMS8 locatie. Zo kunnen zij zich, ruim voordat de eerste fase live gaat, het gebouw eigen maken. Ook het bouwpersoneel kan op deze manier alvast kennis maken met de gedeeltelijk operationele situatie die binnenkort ontstaat.

Kortom

Ieder onderdeel is zowel individueel als integraal getest. Voordat een fase operationeel en beschikbaar is voor de klanten van Interxion, verzekerd het Operations team zich er van dat AMS8 zich in dezelfde staat bevindt als de andere datacenters van Interxion. En dat is een state-of-the art datacenter van de beste kwaliteit!

Rutger Truffino, Project Manager – Interxion AMS8