Tune into the Cloud: Gregor Petri over Simple Plan

gregor-petri-(high-res)

De uitdrukking dat wie ‘Fails to Plan’ eigenlijk ‘Plans to Fail’, is ook in de Cloud van toepassing. Een groot aantal organisaties is dan ook bezig met het opstellen van een Cloud strategie. De vraag is echter of het opstellen van een bedrijfsbrede Cloud strategie wel de juiste weg is. Het gebruik van Cloud is immers geen doel, maar een middel. De IT-manager van een grote retailorganisatie vatte dat onlangs kort en bondig samen: ‘Voor ons is Cloud geen strategie, maar een aantal nuttige tactieken’.

Toch krijg ik meerdere keren per week van diverse organisaties de vraag om hun zojuist geformuleerde Cloud strategie te beoordelen. Veel van deze strategieën lezen overigens meer als een Cloud primer (Wat is Cloud, welk soorten van Cloud zijn er, wat zijn de mogelijke voordelen etc.) dan als een Cloud strategie. Daar is op zich niks mis mee, maar de documenten gaan zelden in op wat de specifieke organisatie nu precies wil bereiken door de inzet van Cloud. Het is ook zeer de vraag of je deze voordelen wel bedrijfsbreed kunt beschrijven. De toegevoegde waarde van een pragmatisch playbook (ofwel een simpel plan) dat kort en krachtig beschrijft in welke gevallen Cloud wel of niet ingezet moet worden, en op welke manier, kan dan ook veel groter zijn.

Daarnaast zien we nog te vaak dat organisaties proberen een Cloud strategie te formuleren alvorens ze daadwerkelijk ervaring met de inzet van Cloud hebben opgedaan. Mij doet dat vaak denken aan iemand die wil leren fietsen, maar die - in plaats van een oude fiets te lenen en een rustig parkeerterreintje uit te zoeken om eens voorzichtig te oefenen - begint met het lezen van een boek of het raadplegen van een adviseur over fietsen. Dat was wellicht in het verleden de noodzakelijke aanpak bij grote projecten zoals de invoering van ERP, daar duurde het immers jaren voor je iets werkbaar had, bovendien kostte het miljoenen en representatieve proefritjes waren niet mogelijk. Het grote voordeel van de Cloud is nu juist dat je er wel direct - tegen geringe kosten en vaak zonder grote investeringen - mee aan de slag kunt. De kwaliteit van de geformuleerde strategie (maar ook van pragmatische plannen) zal bijna lineair toenemen met de mate van ervaring die de organisatie al daadwerkelijk met de inzet van Cloud heeft opgedaan.

Een steeds vaker toegepaste best practice op dit gebied is het hebben van een korte lijst met simpele principes. Zo had een grote speler in de energie markt al enige jaren geleden een ‘Cloud-first…tenzij’ policy. Alles wat naar de Cloud toe kon, ging daar ook naartoe ….. tenzij het systeem op de lijst met mission critical systemen stond. Nu is die mission critical lijst in de energiesector vaak zo dik als een telefoonboek. Dus in de praktijk waren de meeste systemen off-limits voor gebruik van de Cloud. Toch heeft deze aanpak de organisatie enorm vooruit geholpen. Men voorkwam ellenlange maatschappelijke discussies over of de Cloud nu wel of niet veilig genoeg was (ja dus, voor alles wat niet op die mission critical lijst stond, en voor de rest (nog) niet). Inmiddels heeft de organisatie dankzij de duidelijkheid die deze principes gaven, veel sneller en veel meer Cloud ervaring opgedaan dan (m)enig concurrent en daar haalt ze nu competitief voordeel uit. Die lijst met simpele principes kan (en moet) overigens - op basis van die opgedane ervaring - regelmatig worden aangepast.

Organisaties die, in plaats van met een formele cloud strategie, beginnen met een simpel Cloud playbook, bewegen vaak sneller en kunnen beter formuleren wat ze willen bereiken. Het fenomeen playbook is vooral bekend uit American Footbal en wordt door Merriam-Webster in deze context gedefinieerd als ‘a stock of usual tactics and methods’. In Europese sporten willen we vaak graag meer creativiteit aan de individuele spelers overlaten, maar veel directies vinden dat - in ieder geval met Cloud - niet altijd zo’n goed idee. Vandaar die veel voorkomende vraag om een formele strategie. Een pragmatisch playbook op basis van een kort lijstje simpele principes is echter vaak een betere oplossing.

Met 53 miljoen streams is Simple Plan’s grootste hit op Spotify zonder meer het aanstekelijke Summer Paradise (‘My heart is sinking as I am lifting up above the clouds, away from you’) uit 2011, een door de surfhobby van lead singer Piere Bouvier geïnspireerd nummer, dat gaat over het maken van plannen terwijl men op de volgende grote wave wacht.

 

Dossiers