Stay cool

Koenraad-Zirkzee---Director

Koeling is voor een datacenterleverancier om meerdere redenen van groot belang. In de eerste plaats omdat de IT apparatuur in een datacenter grote hoeveelheden elektriciteit nodig heeft, die voor het grootste deel als warmte weer moet worden afgevoerd uit het datacenter. Ook hiervoor is energie nodig, waarmee koeling een relevant aandachtspunt is in het ontwerp en de operatie van een modern datacenter. Zowel de datacenterleverancier zelf, diens klanten als de overheid stellen steeds hogere eisen op het gebied van energieverbruik en energie-efficiëntie. Wanneer je als datacenterleverancier ook in de toekomst een rol wil blijven spelen, zal je hier niet alleen in mee moeten, maar voortdurend naar verbetering moeten blijven streven.

Naast de redenen van duurzaamheid en energiebesparing willen we de totale energiekosten ook zo laag mogelijk te houden voor onze gebruikers van het datacenter. Koeling is daarnaast belangrijk geworden, doordat bedrijven steeds hogere eisen stellen aan hun apparatuur – het gevolg van schaalvergroting en de steeds verder oplopende ‘density’. Dit betekent dat er meer vermogen wordt opgenomen op dezelfde oppervlakte dan enkele jaren geleden. Op haar beurt stelt dit weer hogere eisen aan de nauwkeurigheid van de regelingen, terwijl tegelijkertijd de temperaturen hoger zijn dan vroeger.

Voor energie-efficiënte koeling beschikken onze datacenters over een uitgebreid klimaatbeheersysteem, bestaande uit koelsystemen op het dak ten behoeve van vrije luchtkoeling, een redundant koelwaterdistributiesysteem en talloze CRAC-units in de klantruimtes voor de levering van de gekoelde lucht. Bij het doorvoeren van innovaties, zoals koeling met behulp van buitenlucht of grondwater en hergebruik van restwarmte, is het essentieel dat de continuïteit gewaarborgd blijft en er geen risico’s ontstaan voor klanten. Dit betekent onder meer dat er altijd redundante voorzieningen moeten zijn getroffen voor het geval er systemen of componenten uitvallen. Naast deze geavanceerde technieken in de opwekking van de koeling is ook de levering aan nieuwe spelregels onderworpen, waarbij de luchthuishouding zodanig wordt ingericht dat warme en koude luchtstromen gescheiden zijn. Dit zorgt ervoor dat de levering nog nauwkeuriger wordt en tegelijkertijd wordt de efficiency vergroot, omdat er minder koude lucht wordt verspild door vermenging met warme lucht.

77A9050-HDR-615x410

Bij de bouw van AMS8 hebben we op diverse manieren een energie-efficiënte oplossing ontwikkeld. Dit omvat onder andere de modulaire opbouw van ons koelsysteem op het dak. We kunnen dit stapsgewijs uitbreiden, naarmate er meer delen van het datacenter worden opgeleverd. In elk deel zit een koelring en als het complete datacenter is opgeleverd, zijn al die koelringen met elkaar verbonden. Op deze manier creëren we redundantie en bundelen we de kracht, betrouwbaarheid, kosten- en energie-efficiency. En zo snijdt het mes aan alle kanten, zowel in het belang van de klant, het milieu en onszelf als bouwer en operator van moderne datacenters!

Koenraad Zirkzee - Director Operations Interxion Nederland