Spice in Finance: Louis van Garderen over geef innovatie de plek die het verdient 

Louis van Garderen

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 5 oktober jl. bekendgemaakt dat zij in 2016 en 2017 ICT-onderzoek en innovatie verder zal aanjagen door gezamenlijk met de partners TNO en NWO een bedrag van 40 miljoen euro te investeren in innovaties op het gebied van big data. Een ruime definitie die ook zorg, veiligheid (waaronder cyber security), energie en smart industry omvat. Reden om eens in te zoomen op de organisatie van innovatie.

Innovatie kan erbij worden gedaan en kan leiden tot nieuwe ontdekkingen die de toekomst van uw bedrijf wezenlijk beïnvloeden en misschien zelfs op zijn kop zetten. En toegegeven, die voorbeelden zijn er zeker. Toch blijkt uit een rondgang langs mislukte innovaties (autopsy.io) dat het gevaar op de loer ligt om het er een beetje bij te doen. Innovatie moet een grondhouding zijn, die diepgeworteld is in de organisatie.

Lange adem 

Een tweede aspect dat ik niet onbenoemd wil laten, is de doorlooptijd die innovatie vraagt. Veel successtories van vandaag zijn al lang geleden gestart. Denk aan de grote successen zoals Facebook, maar kijk ook maar eens naar de bedrijven die plotseling lijken door te steken: niet zelden bestaan deze ‘startups’ al geruime tijd. En daar zit hem wel de kneep: innoveren kost simpelweg heel veel effort. In termen van doorlooptijd en daarmee dus ook van financierbaarheid. Meer dan de helft van de eerder genoemde mislukkingen zijn gestrand door cash-burn. En dan bedoel ik dat niet als vertaalslag van alle andere tegenvallers - dat zou te gemakkelijk zijn - maar ik bedoel een financieringstekort om langjarig goeie ideeën die ook wel willen aanslaan echt door te ontwikkelen en markt-klaar te maken.

Markt 

Is er een markt voor je innovatie? Beantwoordt die vraag niet te snel. Niet zelden wordt er ontwikkeld om vervolgens tot de conclusie te komen dat de markt er geen vraag (meer?) naar heeft. En dat kan sluipend binnenkomen. Gesignaleerde behoeften kunnen al snel zijn achterhaald of worden inmiddels aangeboden door concurrentie. Het is dus zaak om bij het organiseren van de innovatie nadrukkelijk een tijdselement mee te nemen: snelheid is een belangrijke succesfactor voor innovaties. Bovendien kan het zinnig zijn om de markt ook tussentijds te toetsen op eerder verwachte marktinzichten. Bouw dergelijke analyses op gezette tijden in het innovatieproces in om tijdig te kunnen reageren op marktveranderingen.

Partners 

Innoveren doe je niet alleen. Juist het met elkaar in verband brengen van technologische uitdagingen vanuit verschillende kennisgebieden leidt tot sterke innovatie. Het is niet voor niets dat de eerder aangehaalde investeringen in partnerorganisaties vormgegeven zal worden. ‘Oplossingen vinden we niet als wetenschappers, bedrijven of de overheid elk met de deur dicht gaan bedenken hoe we problemen het hoofd kunnen bieden’, aldus Staatssecretaris Dekker.

Financierbaarheid 

De financierbaarheid van innovatie is misschien wel een van de moeilijkste aspecten van innovatie: hoe worden fondsen vrijgemaakt die pas later en alleen maar misschien zullen bijdragen aan de winst? Denk ruim! Crowdfunding is niet een antwoord op alle financieringsuitdagingen. Soms is scherpe financiële partnering in combinatie met slimme uitnutting van fiscale en subsidiaire mogelijkheden wel een betere oplossing. Pas bovendien op voor complexiteit: gemaakte afspraken kunnen innovatie ook weer op scherp zetten als later de koers moet worden bijgesteld en individuele partners uiteenlopende belangen hebben in de investeringen.

Organisatie 

De organisatie van innovatie vanuit een bestaande onderneming vraagt om veel deskundigheid op veel terreinen. Eigenlijk is het wel te vergelijken met een ‘bedrijf in het bedrijf’ met een geheel eigen aansturing. Kies dus ook voor een werkvorm die recht doet aan de plek die de innovatie moet innemen. Misschien in aparte bv’s - niet alleen om het risico te spreiden maar ook uit oogpunt van financierbaarheid en bestuurbaarheid. Wellicht ook bewust op andere geografische locaties, dicht bij de innovatie-partners? Eén ding is zeker: wat hier nooit mag ontbreken is een gezonde visie en missie, vertaald in een concreet en financieel sluitend business plan. Neem eens contact op met uw bedrijfsadviseur, hij kan vast en zeker spiegelen.