Smart Cities hard op weg naar volwassenheid

jan-van-alphen_6476

Een aantal jaren geleden werd het Smart City-thema door diverse toonaangevende trendwatchers waaronder Gartner geïntroduceerd. Inmiddels is er sprake van een enorme hausse in de volwassenheidsgroei van dit thema. Wellicht mede veroorzaakt door een hoger sociaal en economisch doel dat ermee wordt beoogd, namelijk een beter leven voor iedere inwoner. Versterkt door de verwachting dat 80% van de mensen in de toekomst in steden zal leven, moeten we dus aandachtig en zorgvuldig met onze steden omgaan.

Steden dienen te evolueren tot menselijke verblijfplaatsen, die veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. De leef- en werkomgeving en organisatorische effectiviteit ervan zal verbeteren. Een nauwe samenwerking van de private en publieke sectoren en inzet van ICT/datamanagement en infrastructuur zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Het wordt zo beter mogelijk om alles en iedereen met elkaar te verbinden, waardoor allerlei vormen van voorzieningen, communicatie en informatie altijd en plaatsonafhankelijk beschikbaar zijn. Zodoende zullen we wellicht uiteindelijk allemaal ook een beetje slimmer worden en dat belooft een mooiere toekomst.

Vanuit de diverse internationale organisaties, zoals de VN, de International Telecommunication Union (ITU) en The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) wordt deze strategische ambitie breed ondersteund. Ook in Nederland is de belangstelling voor het thema groot, wat onder andere heeft geleid tot een Nederlandse Smart City Strategie en een Digitale Stedenagenda. Grote steden, waaronder Eindhoven, Rotterdam en Utrecht geven hieraan al, door middel van pilots en een businesscase gerichte aanpak, actief invulling. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in aandachtsgebieden, waarin ruimte is voor pragmatische zaken zoals het schoonhouden en verlichten van straten, maar ook voor artificial intelligence. Dat het Smart City-thema veel geld gaat kosten, is bekend en dit vormt dan ook een flinke uitdaging. De VN spreekt in dit verband al van 3,2 triljoen om alleen al de lokale infrastructuur op orde te krijgen. Er is een wereldwijd United Smart Cities-programma ontwikkeld, mede op basis van een hechte samenwerking van private en publieke sectoren.

Ook brancheverenigingen die zakelijke afnemers vertegen­woordigen zoals International User Group (INTUG) en Branchevereniging voor ICT en Telecom Grootgebruikers (BTG), omarmen het thema breed. Voor BTG betreft dit zelfs een onderdeel van haar strategisch programma, waaraan in 2018 een aantal events werd gewijd. Zo was er de druk bezochte Enterprise Mobility bijeenkomst van 30 oktober jl. op het ss Rotterdam en het BTG Business Event in Huis ter Duin op 13 juni jl. Verder heeft BTG - samen met Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel - een rondetafelconferentie georganiseerd in het Gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel met vele sprekers. Ook vanuit de overheid werd stevig mee gedebatteerd over de Smart City agenda van de BV Nederland.

Bij deze BTG-bijeenkomsten werd ook de beoogde samenwerking geprofileerd van BTG met toonaangevende stakeholders zoals de Noorse Mrs. Kari Eik, Secretaris-Generaal bij VN-organisatie OiER (Organization for international Economic Relations). Ze is de topvrouw en mede-oprichter van het wereldwijde United Smart Cities-programma, dat in 2014 door de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE) is opgezet. Het initiatief ‘United for Smart Sustainable Cities’ (U4SSC) maakt hier nu ook deel van uit. In dit verband is onder leiding van Petra Claessen, Managing Director & New Business van BTG, een BTG-Expertgroep opgericht, waarin vanuit het zogeheten USC Join Smart City platform de BTG Leden, overheden en overige partners samenwerken aan een versnelling in de hele ontwikkeling. Middelgrote en kleinere Nederlandse steden worden nu ook betrokken, waarbij de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met BTG het voortouw heeft genomen.

Als branchevereniging van zakelijke afnemers én Kennisinstituut geeft BTG hiermee invulling aan haar ambitie om, ook op het terrein van Smart Cities, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en haar zakelijke- en sociale verantwoordelijkheid in te zetten voor de borging van duurzame ontwikkelingen ten behoeve van onze inwoners.

Jan van Alphen, BTG/INTUG