Rommelen aan de versnellingsbak van IT

Peter 2015 kl_410x615

De laatste jaren stappen steeds meer organisaties over op een ‘bimodal’ of ‘multispeed’ aanpak van IT. Deze duale strategie is uit nood geboren. De oude wijze van ontwikkelen en beheren bood onvoldoende snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid in de digitale slag om de consument. Maar het ontbreekt de meeste bedrijven aan tijd en budget om de hele IT-organisatie op zijn kop te zetten. En dus hebben veel organisaties een knip gemaakt in de IT-organisatie, zodat de benodigde snelheid haalbaar werd voor een groep toepassingen. Door de knip is een kopgroep gecreëerd die andere ontwikkel- en beheermethoden hanteert en actief de mogelijkheden van de cloud opzoekt.

Maar wat doet dat met de achterblijvers? Eén manier om dat in beeld te krijgen, is door te kijken naar welke IT-infrastructuur wordt gebruikt voor ‘innovatieve, kort cyclische toepassingen’ en ‘stabiele, lang cyclische’ toepassingen. In de Nationale Cloud Monitor 2017 (Pb7 in samenwerking met Cloud Community Europe) zien we dat Nederlandse organisaties die geen duale IT-aanpak hebben voor beide typen workloads net onder de 50% in de cloud - publiek, private of hybride - hebben gebracht. Organisaties met een duale aanpak laten hetzelfde percentage zien voor kort cyclische toepassingen, maar lopen beduidend achter (28%) voor wat betreft de cloud migratie van lang cyclische toepassingen. Organisaties met een duale strategie hebben dus geen voorsprong genomen op innovatief gebied, terwijl ze de IT-debt laten groeien. De meerderheid van deze duale organisaties geeft dan ook toe dat ze 80% of meer nog altijd aan instandhouding uitgeven, een percentage wat beduidend lager ligt bij de organisaties die achter een integrale aanpak blijven staan.

Toch zien we in de Nationale Cloud Monitor dat het aantal organisaties met concrete plannen om alsnog een duale aanpak in te voeren bijzonder groot is. Als we inzoomen op deze groep organisaties, blijkt dat ze nogal afwijken van de eerste duale generatie. Deze nieuwe duale generatie is al veel verder met de eigen digitale transformatie en met de adoptie van de cloud op alle gebieden. Ze zien de cloud ook niet als ‘slechts’ een flexibel, schaalbaar en betaalbaar platform, maar als een nieuwe manier om met klanten om te gaan, of als een manier om toegang te krijgen tot belangrijke nieuwe software. Tot nog toe geloofden ze in een integrale aanpak. De lang cyclische toepassingen zijn al voor een belangrijk deel gemoderniseerd. Maar ze blijven worstelen met het vrijmaken van voldoende budget voor innovatie. En zo gaan nu dus ook deze technische voorlopers om naar een duale aanpak.

Het belang van een korte time-to-market en eenvoudige schaalbaarheid van kort cyclische toepassingen neemt snel toe nu digitale transformatie bij de meeste directies hoog op de agenda staat. De meeste organisaties ontkomen daarom niet langer aan een duale aanpak van IT. Zonder een kopgroep die de ruimte heeft om te innoveren, wordt het moeilijk om de concurrentieslag bij te houden. Maar tot nog toe hebben de meeste duale organisaties helemaal geen voorsprong weten te creëren. Ze hebben vooral de IT-debt laten oplopen. De les die we hier uit kunnen trekken, is dat je er voor moet zorgen dat het peloton blijft volgen. We hoeven echt niet allemaal even snel te gaan, maar uiteindelijk moeten we wel allemaal die berg over.

Peter Vermeulen is Principal Analyst en Directeur bij Pb7 Research

Dossiers