Plaatsbepalende factoren

WEB_Michael-van-den-Assem--

Een nieuw datacenter kan uiteraard niet willekeurig ergens gebouwd worden. Dat heeft te maken met een aantal basis voorwaarden, zoals het gegeven dat een onafhankelijk datacenter vrij veel ruimte in beslag neemt. En een datacenter moet uiteraard ook in het bestemmingsplan passen. Maar er zijn nog tal van andere aspecten die een minstens zo grote rol spelen bij het bepalen of een locatie geschikt is en die wellicht wat minder voor de hand liggen.

Eén van die aspecten is de stroomvoorziening. Onlangs pleitte Michiel Steltman, directeur van DINL (Digitale Infrastructuur Nederland) in Het Financieel Dagblad al voor meer energiezekerheid. Een betrouwbare stroomvoorziening is voor een datacenter essentieel omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering van klanten er direct mee samenhangt. Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het aansluiten van datacenters op het elektriciteitsnet. Vandaar dat je bij het bepalen van een vestigingslocatie ook met de netbeheerder in de regio om tafel moet. Enerzijds om een minimale en maximale capaciteitsprognose af te geven – netbeheerders vragen dit van al hun grote klanten zodat ze daar hun netwerk tijdig op aan kunnen passen – en anderzijds om te horen welke plannen de netbeheerder heeft voor de verdere ontwikkeling van hun netwerk en waar ze toekomstige onderstations hebben gepland. Het gaat in zo’n gesprek ook over hoe een aansluiting het beste ingevuld kan worden. Een datacenter zit namelijk niet op het reguliere stroomnet met andere afnemers, maar heeft een dedicated aansluiting.

Bouw-AMS8-2-615x410

Connectiviteit

Naast de stroomvoorziening speelt de connectiviteit een belangrijke rol speelt bij de keuze van de vestigingslocatie van een nieuw datacenter. Een goede aansluiting op de belangrijkste fiberroutes, Europese netwerken, ISP’s en Internet Exchange Points is belangrijk met het oog op de doorvoersnelheid van data. Hoe beter de verbinding, hoe lager de latency. Een andere dimensie van connectiviteit is dat het voor Interxion belangrijk is dat er goede verbindingen zijn met de andere datacenters op zijn Schiphol Campus. Op deze manier biedt de datacenterleverancier toegang tot alle carriers, cloud-leveranciers en managed service providers die een Point of Presence (PoP) hebben in één van zijn datacenters. Voor klanten is een zo groot mogelijke keuze van directe toegevoegde waarde omdat ze zo de meeste geschikte en kosteneffectieve aanbieders kunnen selecteren.

Strategisch

Anders dan de ‘hyperscale’ datacenters van partijen als Google (Eemshaven), die worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe data op te slaan en die dienen als datawarehouse, zijn er ook datacenters nodig om die informatie naar klanten te kunnen brengen. Hiervoor zijn datacenters nodig die voor de gebruikers goed bereikbaar zijn. Bereikbaarheid zowel fysiek, maar vooral via datanetwerken. . Het datacenter kan dan als vliegwiel voor de business dienen. Het is daarom ook geen toeval dat de belangrijkste datacenterscampussen van Nederland zich in de buurt van Amsterdam en Schiphol bevinden.

Het moge duidelijk zijn dat de keuze voor de vestigingslocatie van een nieuw datacenter wordt gemaakt op basis van een groot aantal afwegingen en dat een zo goed mogelijke dienstverlening richting klanten hierbij altijd het uitgangspunt is. Dat een nieuw datacenter dan ook nog op een goede zichtlocatie komt, is mooi meegenomen, maar ook niet meer dan dat.

Michael van den Assem is Algemeen Directeur Interxion Nederland

In deze blogserie ‘Bouwen aan de toekomst’ wordt een beeld geschetst van alle aspecten rondom de bouw van een onafhankelijk datacenter. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de keuze van de vestigingslocatie, de selectie van partners, connectiviteit, koeling, duurzaamheid, certificering en de eerste klant. De blogs representeren het bouwproject van AMS8, het nieuwste datacenter van het Nederlandse Interxion, een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten. AMS8 is onderdeel van de Schiphol Campus van Interxion. Kijk voor meer informatie op www.interxion-ams8.nl.