Obstakels in de cloudreis

Peter-2015-kl

Er zijn niet veel bedrijven over die niets met de cloud doen.

Om SaaS kunnen de meeste bedrijven niet meer heen, al was het maar omdat softwareleveranciers eigenlijk alleen nog maar SaaS willen aanbieden. Intussen wordt er IaaS en PaaS gebruikt voor een groeiend aantal applicaties, veelal op initiatief van applicatie­teams. Toch zien we dat veel van die bedrijven aangeven nu aan het begin van hun cloudreis te staan. Bedrijven die al veel cloud gebruiken, zien dat de beheersbaarheid onder druk komt te staan doordat het ontbreekt aan interne coördinatie. Bedrijven die nog niet veel van cloud gebruikmaken, kiezen nu massaal voor een cloud first strategie, waarbij nieuwe workloads en applicaties die vervangen moeten worden - indien mogelijk - de cloud in schuiven.

Afhankelijk van hoe ver organisaties vorderen in die cloudreis, hebben ze met verschillende type uitdagingen te maken.

De echte beginners moeten cloudkennis en -vaardigheden verzamelen, voordat ze serieuze stappen kunnen gaan maken. Met behulp van een consultant lukt het vaak nog wel om een cloudstrategie vorm te geven waarmee ze van start kunnen gaan. Maar vervolgens blijkt het bijzonder lastig om een goed team op te bouwen. Als vuistregel mag je er vanuit gaan dat het cloudteam voor ongeveer de helft uit eigen mensen bestaat die de huidige systemen goed kennen en goed te trainen zijn.

De andere helft moet van buiten komen. Je zult ervaren cloud engineers moeten zien te vinden. Dat kan om een combinatie gaan van werving en een partner (dienstverlener). In een krappe arbeidsmarkt, waar veel wordt gevist in een kleine cloudvijver, blijkt dat niet eenvoudig te zijn.

Als bedrijven dit obstakel hebben weten te nemen, komen ze vaak een volgend obstakel tegen, zodra ze besluiten om legacy applicaties te gaan migreren naar de cloud. Op dat moment blijkt dat ze wel erg dun in de legacy skills zitten: er zijn te weinig mensen over die begrijpen hoe de legacy applicaties in elkaar zitten. Dat was al de reden om de applicaties naar de cloud te brengen, maar nu blijkt dat toch wel erg ingewikkeld te zijn.

Je wilt ook niet meer investeren in het opbouwen van deze kennis. Maar deze kennis ligt ook niet voor het oprapen in de markt. Sommige bedrijven kiezen er dan maar voor om voor nu toch maar voor een lift en shift aanpak te kiezen, in de hoop er later nog eens naar te kunnen kijken.

Bedrijven die ook met de legacy migratie flink aan de gang zijn gegaan, de kantooromgeving naar de cloud aan het verplaatsen zijn en wellicht met ERP in de cloud van start gaan, lopen tegen een nieuw obstakel aan: de netwerkomgeving. Nog altijd wordt er meestal pas naar het netwerk gekeken op het moment dat het tekort blijkt te schieten. Hoewel er aan de netwerkkant veel mogelijkheden zijn om een netwerk in te richten dat past bij een beweeglijk cloudlandschap met software defined networking, is het niet zo eenvoudig om dat er even op het laatst nog snel bij te doen. Hoog tijd dat bedrijven in een eerder stadium over het netwerk gaan nadenken!

Dat laatste geldt zeker ook voor de uitdagingen waar de meeste volwassen cloud gebruikers mee te maken hebben: continuïteit en veiligheid. De cloud kan een hoge mate van continuïteit en veiligheid bieden, maar dat spreekt niet voor zich. Zeker als je te maken hebt met een complex multicloud landschap, die min of meer organisch is ontstaan, ontbreekt het vaak aan voldoende transparantie om deze zaken goed te monitoren en is het maar de vraag of het wel zo is ingericht, dat continuïteit en security voldoende geborgd is. De lessen die we hieruit kunnen trekken zijn vooral van belang voor de cloudgebruiker die nog niet zo vergevorderd is met zijn cloudreis: security en continuïteit zijn een kwestie van architectuur, van slim inrichten. En dat kan je nou eenmaal altijd beter vooraf doen!

Peter Vermeulen is Directeur bij Pb7 Research