Noord-Brabant ontsluit bedrijfsinformatie geografisch

Marc Bolsius-Vestingstad Oudheusden - Brabant Brand Box

SAP S/4HANA gekoppeld aan ESRI-systeem provincie

De provincie Noord-Brabant legde met de implementatie van SAP S/4HANA de basis voor een brede innovatie. Een voorbeeld van die innovatie is het geografisch ontsluiten van bedrijfsinformatie. Hiervoor werd met behulp van het SAP Geographical Enablement Framework (GEF) SAP S/4HANA gekoppeld aan het geografische informatiesysteem van de provincie.

Noord-Brabant wil vooroplopen als het gaat om innovatie. Volgens Jochem Meulesteen, bij de provincie directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling, hoort die ambitie bij het karakter van de regio. “Innovatie kenmerkt het Brabantse bedrijfsleven, en dat zie je ook terug op het provinciehuis. Nieuwe technologie helpt ons om het werk efficiënter en eenvoudiger te maken, en om betere oplossingen te bedenken voor de vraagstukken waarmee Brabant wordt geconfronteerd.”

Innovatie op SAP

Met de implementatie van SAP S/4HANA enkele jaren geleden creëerde de provincie de voorwaarde voor die innovatie. Meulesteen: “Door het grote aantal SAP-modules dat we in gebruik hebben, was de beweging naar SAP S/4HANA behoorlijk omvangrijk. Met vereende krachten hebben we de implementatie echter tot een succes gemaakt. Daardoor beschikken we nu over de nieuwste technologie die ons allerlei nieuwe kansen biedt om het werk slimmer, efficiënter en effectiever te organiseren.”

De inzet van chatbots is volgens de directeur een voorbeeld van de innovatie die het SAP-platform mogelijk maakt. “Chatbots helpen ons enorm bij het slimmer en efficiënter uitvoeren van werkzaamheden en het sneller beschikbaar stellen van informatie. Daar voeren we nu tests voor uit. Maar denk ook aan het koppelen van SAP S/4HANA aan andere softwareplatformen, waardoor een single source of truth ontstaat.” 

Koppeling met ESRI

Een voorbeeld daarvan is de koppeling van SAP S/4HANA met het ESRI-systeem van de provincie. Die koppeling is gerealiseerd binnen een proof of concept voor het Ontwikkelbedrijf van de provincie en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Dit fonds werkt aan het vergroten en onderling verbinden van natuurgebieden.

Gebruikers kunnen op een kaart inzoomen en zien dan bijvoorbeeld welke activiteiten het Ontwikkelbedrijf en het GOB in een gebied ontplooien, of activiteiten elkaar bijten en welke investeringen worden gedaan in een gebied. “Het is zelfs mogelijk om in een gebied de subsidiestromen te tonen die we nu nog in aparte registraties zoals Excel-tabellen hebben staan”, aldus Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

“Door de koppeling worden lijsten en Excel-tabellen kaarten, en niets is mooier dan een kaart”, zegt Pleunie Josseaud, bij de provincie Noord-Brabant programmamanager Majeure projecten en Ontwikkelbedrijf. “Ik kan op een kaart inzoomen, klikken en een dashboard oproepen met alle informatie die ik wil hebben. Zo kan ik beter zien wat er in een bepaald gebied gebeurt en beter bijsturen. En kunnen we ook beter verantwoording afleggen, onder andere door te laten zien in welke gebieden subsidies landen.”

Gebiedsgericht werken

Volgens Josseaud is deze manier van werken ondersteunend aan het gebiedsgericht werken om onze provinciale doelen te realiseren. “Neem de ‘groen-blauwe opgave’. Heel veel waterdoelen zijn verweven met natuurdoelen. Dan moet je voor een gebied goed in kaart hebben wat de impact van een activiteit is op bijvoorbeeld de natuur, het water en de bodemgesteldheid. Je moet naar de samenhang kunnen kijken, en niet naar de losse functies.”

“Als meerdere collega’s van de provincie in hetzelfde gebied actief zijn – en bijvoorbeeld bij dezelfde agrariër aan tafel zitten – moet de linkerhand wel weten waar de rechterhand mee bezig is. Dat wordt wel lastiger naarmate er meer mensen bij betrokken zijn”, merkt Fiers op. “De POC heeft aangetoond dat we de stapel informatie die we toch al hebben snel, betrouwbaar en op het juiste moment kunnen ontsluiten voor de mensen die er buiten iets mee moeten.”

Standaard technologie

“Het gaat er allemaal om dat je informatie op een zo efficiënt mogelijke manier bij de eindgebruiker of de opdrachtgever krijgt”, concludeert Erik van Os, controller programma Majeure Projecten en Ontwikkelbedrijf bij de provincie Noord-Brabant. “Met de POC hebben we laten zien hoe je standaard technologie zo optimaal mogelijk benut.”

“Zowel SAP als ESRI committeert zich al geruime tijd aan open standaarden, waardoor het voor ons mogelijk is om die twee systemen met elkaar te integreren”, vervolgt Guust Vriends, adviseur Geoinformatie bij de provincie. “Het is dan wel belangrijk dat je al in een vroeg stadium de juiste platformkeuzes maakt. Wij hadden al lang de visie dat we de informatie in ons bedrijfssysteem geografisch wilden ontsluiten. Dat dat nu ook is gelukt, is een groot compliment voor zowel ons eigen team als voor SAP.”

 

Lees ook
Nokia zorgt voor Netrouting cloud interconnectie en peering in Nederland

Nokia zorgt voor Netrouting cloud interconnectie en peering in Nederland

“Nokia is verheugd om met Netrouting samen te werken om onze optische en IP-technologieën in te zetten, wat een belangrijke mijlpaal markeert in de reis van Netrouting naar een volledige infrastructuurupgrade voor zijn netwerk en datacenters.

Cloudflare maakt verstoringen internet in Q1 2024 inzichtelijk

Cloudflare maakt verstoringen internet in Q1 2024 inzichtelijk

Cloudflare heeft zijn ‘Internet Disruptions’-rapportage over het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd. De bevindingen van dit kwartaal maken vooral de verstoringen in Gaza en Oekraïne tijdens hun aanhoudende conflicten inzichtelijk

Juniper Networks introduceert nieuwe voordelen voor partners die zijn AI-native netwerkoplossingen inzetten

Juniper Networks introduceert nieuwe voordelen voor partners die zijn AI-native netwerkoplossingen inzetten

Juniper Networks onthult de nieuwe versie van zijn wereldwijde Juniper Partner Advantage (JPA)-programma. Deze nieuwe versie geeft partners de mogelijkheid om managed networking services te ontwikkelen met de IT Operations (AIOps)-technologie van Juniper. Partners kunnen daarmee profiteren van betrouwbare resultaten, meer flexibiliteit, een groter1