Niet een certificering, maar de operatie garandeert de uptime

Koenraad-Zirkzee---Director

Als iemand 100 miljoen euro aan de bouw van een datacenter besteedt, dan zal dat datacenter op papier prima gaan functioneren. Althans, wanneer het wordt afgezet tegen de geldende eisen en richtlijnen op papier. Echter, pas als een datacenter operationeel wordt, blijkt of het daadwerkelijk functioneert en presteert zoals het ontworpen is. Dan gaat het nadrukkelijk niet om de behaalde certificeringen en technische eisen van fabrikanten, maar om de uptime.

Een high tech, state-of-the-art datacenter dient te voldoen aan veel meer dan alleen de technische eisen. Het zijn vooral de operatie, de manier waarop het datacenter wordt beheerd en onderhouden, de wijze waarop inspecties worden gedaan en hoe de instellingen van de apparatuur worden geoptimaliseerd en bijgesteld, die de uptime bepalen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Certificeringen die aan een ontwerp ten grondslag liggen, bieden hierin geen sluitende garantie op die uptime.

Eigen verantwoordelijkheid

Een aanbieder van hoogwaardige datacenterdiensten moet verder kijken dan de richtlijnen die vanuit de industrie en door fabrikanten worden opgelegd. Dit is niet alleen in zijn eigen belang, maar hij weet bovendien als geen ander hoe uptime het beste kan worden gegarandeerd. Zo kijken wij bij Interxion met ons maintenance-programma naar hoe kritisch een bepaalde component is, wat de faalkans is en wat de impact is wanneer er iets niet functioneert. Een fabrikant van een component – neem een airconditioning-unit – kijkt enkel naar dat afzonderlijke component en beziet de verschillende onderdelen van het datacenter niet in samenhang. Door nauwkeurig te kijken naar de werking van systemen kunnen passende onderhoudsplannen worden opgesteld, die storingen kunnen voorkomen en geen onnodige risico’s introduceren bij de uitvoering van het onderhoud.

Commissioning en onderhoud

Bij de oplevering van een nieuw datacenter hanteert Interxion het level 5-commissioning principe. Hierbij kijken we veel verder dan de gangbare richtlijnen en certificeringen door gedurende het hele bouwproces in vijf stappen de onderdelen en systemen te controleren, inspecteren en testen. Dit begint al bij het moment dat een component de fabriek verlaat en loopt door tot de integrale acceptatietest die plaatsvindt vlak voor het datacenter volledig operationeel wordt.

Aansluitend op het ‘live’ gaan van het datacenter, wordt een uitgebreid onderhoudsprogramma opgestart. Dit is gebaseerd op een gedetailleerde FMECA-studie (Failure Mode and Effect Criticality Analysis). Deze methodiek vindt zijn oorsprong in de luchtvaart in de jaren ’40 en ’50. Bij onderhoud kijken we kritisch naar de kans op en impact van het uitvallen van systemen en houden we rekening met de mogelijke scenario’s als er onderdelen defect raken. Daarmee voorkomen we dat het datacenter als geheel kan uitvallen. Door alle kritische onderdelen regelmatig te controleren kan het onderhoudsprogramma beter worden afgestemd op de actuele conditie van de systemen en worden onnodige risico’s voorkomen. Dit alles vormt de basis van het realiseren van de uptime.

Waarde van mensen

Naast de gedegen testen van alle systemen in onze datacenters, draait uptime ook om mensen. Een technisch perfect datacenter kan door een verkeerde handeling of ingreep van een mens alsnog falen.

77A9799-HDR-615x410

Om de menselijke factor beheersbaar te maken is training, opleiding en certificering cruciaal. Hoewel externe certificeringen kunnen bijdragen aan verhoging van kennis en awareness van het werken in een kritische omgeving, zijn het juist de interne processen die kunnen borgen dat er geen fouten worden gemaakt tijdens het uitvoeren van onderhoud. Zo beschikt Interxion over diverse processen die de juiste uitvoering van werkzaamheden borgen en zorgen voor een juiste terugkoppeling, indien er afwijkingen worden geconstateerd. Door alle onderhoudsactiviteiten nauwgezet te plannen en registreren in een onderhoudsmanagement systeem, wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Bovendien stelt het systeem Interxion in staat om tijdens externe audits op een eenvoudige manier aan te tonen dat alle onderhoudstaken correct en tijdig zijn uitgevoerd.

Uptime staat centraal in onze dienstverlening. Dit wordt gerealiseerd door een excellente operatie, die het state-of-the-art datacenter aan uitgebreide testen onderwerpen, het onderhoudsprogramma met zorg samenstelt en goed opgeleide mensen inzet voor de uitvoering ervan. Met deze kritieke succesfactoren wordt de uptime iedere dag weer waargemaakt, ook lang nadat een certificering van een datacenter op de gevel is gespijkerd!

Koenraad Zirkzee, Director Operations Interxion