Legal Look: Victor de Pous over rechtspraak

Victor de Pous

> Wat is de uitkomst van de Bavaria-uitspraak? De rechtbank wist het zeker. De slagzin van Your Hosting. 'Zo. Nu eerst naar de cloud' mag gewoon worden gebruikt als tekst in een radiospotje, ondanks dat de cloudleverancier zich had laten inspireren door Bierbrouwerij Bavaria. ‘De slagzin is inderdaad kernachtig en ‘pakkend’ met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt’. Dus wordt rechtsbescherming op grond van het auteursrecht toegewezen.

Maar had hof ziet dat opmerkelijk anders. De tekst ‘Zo. Nu eerst [een Bavaria]’ wordt juist niet door het auteursrecht beschermd. Het gaat om een ‘gebruikelijke combinatie van woorden. Een dergelijke zin kan, als op zichzelf beschouwd voortbrengsel, geen eigen intellectuele schepping zijn; een persoonlijk stempel van de auteur valt daarin niet te ontwaren’. Verder heeft Bavaria onvoldoende aangetoond dat sprake is van inbreuk op haar merkrechten of onrechtmatig handelen door Your Hosting. Bavaria kan Your Hosting dus niet verbieden de tekst ‘Zo. Nu eerst…’ te gebruiken. Het is niet voor het eerst dat we in het intellectuele eigendomsrecht tegengestelde uitspraken zien.

> Wat zegt de rechter over back-ups? Nog een uitspraak van gewicht. Een leverancier van een computersysteem, die mede wekelijks onderhoud, beheer en service op afstand op zich heeft genomen, is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de crash van een server waardoor gegevensbestanden van de klant verloren zijn gegaan. Het hof Amsterdam wees de claim van klant Staalbouw Trappen - dat de leverancier gehouden was te zorgen voor de aanwezigheid van een volledige back-up - af. Staalbouw Trappen slaagde er namelijk niet in te bewijzen dat partijen waren overeengekomen, dat de leverancier op eigen initiatief de noodzakelijke back-ups van alle volledige bestanden van Staalbouw Purmerend zou maken.

Ook verwierp de rechter de goedgevonden stelling dat van een zorgvuldig handelende systeembeheerder ‘mag worden verwacht dat hij zorg draagt voor de aanwezigheid van een volledige back-up, althans dat op hem de verantwoordelijkheid rust, zich ervan te vergewissen dat de klant zich beseft dat de back-up in eigen beheer zal worden gedaan’. Deze is namelijk te algemeen van aard.

> Wat zegt de rechter over back-ups? Eno Zorgverzekeraar wilde haar interne processen en ICT-landschap ingrijpend wijzigen. Zij sloot hiertoe met cloudleverancier VCD de mantelovereenkomst 'Cloudias' voor de levering (i) ICT-platform en (ii) bijbehorende diensten, waarin alle technische en functionele eisen van Eno worden gerealiseerd. Dat was november 2014. Het project zorgde voor veel problemen, zodanig dat VCD niet tijdig de verschillende fasen en onderdelen van het platform kon opleveren. De rechter moest onder meer de vraag beantwoorden of het project met allerlei standaardpakketten - die bij VCD op de plank liggen - kon worden samengesteld of dat er wellicht sprake was van maatwerk.

Bij nader inzien bleek dat een tabel opgenomen in de bijlage bij de overeenkomst ‘slechts’ een beschrijving in grote lijnen van de bedrijfsprocessen bevatte, die door Cloudias ondersteund zouden moeten worden. Veel te algemeen. Daarom is er sprake van maatwerk. VCD is niet toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen door zich niet te houden aan de overeengekomen (fatale) termijnen voor de oplevering van verschillende fasen en onderdelen van een cloud-platform. Het project is door beide partijen fors onderschat, aldus de rechter. Een duidelijke boodschap aan gebruiker en cloudleverancier.

Mr. V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds 1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks.

Dossiers