In vijf stappen van data-integratie naar data-integriteit

JJPepping

Jaap-Jan Pepping, Regional Business Director Netherlands/Belgium bij Talend

Data governance is een continu en beweeglijk proces. Een proces waarbij werknemers, processen en organisaties zich geregeld op verschillende niveaus bevinden als het de omgang met data betreft. De doelstelling om betrouwbare data te verkrijgen zodat je de stap kunt zetten van data-integratie naar data-integriteit, vereist dat datakwaliteit het centrale element is in je data governance-strategie. Maar hoe bereik je dit binnen de hele organisatie?

Recent onderzoek door Talend toont aan dat slechts 38% van de dataprofessionals er vertrouwen in heeft dat hun organisatie uitblinkt in het controleren van de datakwaliteit. Minder dan een derde (29%) van uitvoerende data-medewerkers heeft er vertrouwen in dat de data binnen hun organisatie altijd accuraat en up-to-date is. Bovendien gaapt er een flinke kloof tussen perceptie en werkelijkheid, afhankelijk van de positie van de ondervraagde binnen een organisatie, zo blijkt uit het onderzoek.

De mogelijkheid om snel betrouwbare data te kunnen leveren is niet alleen afhankelijk van het gebruik van de juiste tools. Het draait ook om het ondersteunen van werknemers en het doorvoeren van een culturele verandering, zodat iedereen op dezelfde lijn zit en op de juiste manier getraind is. De volgende vijf stappen kunnen daarbij helpen.

  1. Zoek samenwerking

Samenwerken met de HR-afdeling is essentieel voor het laten slagen van je data governance-strategie. Learning vormt namelijk een belangrijke hoeksteen van deze strategie. Haal de banden met de HR-afdeling aan en spreek met degenen die verantwoordelijk zijn voor Learning en Development. Maak de intenties van de datastrategie duidelijk, zodat deze terugkomen in het trainingsaanbod waar werknemers uit kunnen kiezen.  

Samenwerken met HR zorgt er ook voor dat je de beschikking krijgt over data die je helpen om je strategie verder te verfijnen. Dankzij analytics-tools kun je inzicht krijgen in het niveau van datakennis op individueel en- afdelingsniveau. Vervolgens kan het contentaanbod worden afgestemd op dit niveau.  

  1. Stel inhoud centraal

De volgende stap is het samenstellen van het inhoudelijke trainingsaanbod. Houd hierbij rekening met verschillende typen werknemers en hun verschillende voorkeuren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat salesvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben om trainingen op hun mobiele device te volgen. Wees ervan verzekerd dat de juiste middelen worden ingezet, zodat de training de meeste impact heeft.

Let er daarnaast op dat je bij het vaststellen van het vaardigheidsprogramma een mix gebruikt op basis van het 70-20-10-model. In dit model wordt grofweg de volgende verdeling gemaakt om tot de meest efficiënte vorm van training te komen:

  • 70% uitdagende on-the-job opdrachten
  • 20% samenwerking met collega’s
  • 10% cursussen en training
  1. Vergeet offline training niet

In het verlengde van bovenstaande stap: om learning op grote schaal impact te laten hebben, telt de vorm waarin het wordt aangeboden sterk mee. Geef daarom voorrang aan een hybride learningaanbod, met een mix van online en offline cursussen en trainingen. Zo worden de beste elementen van beide learning experiences gecombineerd. Je voorkomt de traditionele lage betrokkenheid van werknemers bij pure online cursussen, maar geeft werknemers nog steeds voldoende vrijheid in bijvoorbeeld het tempo waarin ze de trainingen volgen en de tijdstippen waarop. Ook zullen groepslessen zorgen voor een betere learningervaring en kunnen werknemers elkaar ondersteunen.

  1. Zet ambassadeurs in

Door een select gezelschap van werknemers  te verzamelen die het belang van datakwaliteit snappen, ben je ervan verzekerd dat de belangrijkste experts binnen de organisatie betrokken zijn bij je data-initiatief. Zij zullen zich profileren als promotors en ambassadeurs van je data-strategie binnen het bedrijf. Dankzij hun lokale kennis weten ze welke content het beste zal werken om de rest van de organisatie databewuster te maken.

  1. Maak datastrategie onderdeel van het algemene trainingsaanbod

Zorg ervoor dat het data governance-programma een centraal onderdeel is van het trainingsprogramma dat aan het personeel wordt aangeboden. Dit helpt werknemers de waarde van data governance te begrijpen en - niet onbelangrijk - ernaar te handelen. Werk daarvoor nauw samen met collega’s op de afdeling Learning & Development om overzicht te krijgen van trainingsresultaten en te bepalen welke volgende stappen genomen kunnen worden voor meer databewustzijn.

We bevinden ons op een punt in de geschiedenis waarbij er een enorme berg aan data gegenereerd wordt door allerlei processen en producten, en deze gegevens bovendien overal en voor iedereen beschikbaar zijn. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze ‘nieuwe olie’, moeten data betrouwbaar zijn en op de juiste manier worden beheerd. Kortom, er moet sprake zijn van data-integriteit. Dit vergt een verandering in denken en handelen. Wanneer datamedewerkers niet op de juiste manier getraind zijn en daardoor niet de vaardigheden bezitten om data op de juiste manier te beheren, zal de kloof tussen verwachting en realiteit binnen een organisatie alleen maar groeien. Een uitmuntende omgang met data is in dat geval verder weg dan ooit.