Het Nederlandse MKB raakt achterop

Peter 2015 kl_410x615

Het Nederlandse MKB dreigt wat technologische vernieuwing betreft een achterstand op te lopen. Pb7 Research onderzoekt al enige jaren voor Exact Software tegen welke zakelijke uitdagingen het MKB (tot 50 medewerkers) aanloopt en de digitale oplossingen die ze zoeken om deze aan te gaan. We doen dat voor een aantal landen. Zoals we Nederland kennen, zien we in het onderzoek dat het Nederlandse MKB niet het meest vooruitstrevend is, maar wel vrij kort achter de voorlopers aankomt. Zeker op het gebied van Software as a Service, is de adoptiegraad onder Nederlandse MKB-bedrijven zeer hoog.

Maar betekent dat ook dat het MKB innovatief met nieuwe informatie technologie omgaat? Daar kunnen we wat vraagtekens bij zetten. Voordat SaaS de markt overspoelde, waren Nederlandse bedrijven ook al snel met het omarmen van pakketsoftware. En nu MKB’ers SaaS steeds verder ontdekken, merken ze ook dat er veel zakelijke voordelen aan zitten. Door de eenvoudige toegang tot data en het eenvoudig kunnen delen van data, zijn MKB’ers beetje bij beetje anders gaan werken. En in het afgelopen jaar zien we dat MKB’ers in alle landen vooral veel positiever zijn geworden over de mogelijkheden om efficiënter en productiever te worden dankzij het gebruik van SaaS. Dat is een mooie evolutie, waar Nederlandse MKB’ers nog altijd redelijk mee vooroplopen.

Maar als het gaat om het aanwenden van nieuwe informatie technologie om nieuwe verdienmodellen te creëren, zien we dat de meeste Nederlandse MKB-bedrijven het laten afweten. We zien een kopgroep van bedrijven die experimenteren met nieuwe technologie als virtual reality, augmented reality, kunstmatige intelligentie en blockchain en daarmee hele mooie nieuwe dingen laten zien. Maar wat we ook zien, is dat die kopgroep beduidend groter is in andere landen. Het verrassende is dat we vooral grote kopgroepen zien in het zuiden van Europa: Spanje en Frankrijk. Op het gebied van SaaS en adoptie van andere nieuwe technologie zijn het historisch gezien eerder volgers of zelfs achterlopers. En dat is nog altijd het geval. Maar er is iets veranderd. Ze zijn vast van plan om die achterstand in te lopen. MKB’ers in Zuid-Europa hebben meer kennis van deze nieuwe technologieën en zijn er ook veel actiever mee bezig dan hun Nederlandse tegenhangers.

De verandering zien we ook terug als we proberen inzicht te krijgen in de culturele acceptatie van nieuwe technologie. In het Nederlandse MKB zien we veruit de meeste terughoudendheid als we vragen naar het vertrouwen in praktische toepassingen van robotisering (AI) en bijvoorbeeld digitale assistenten. Wat we wel zien, is dat Nederlandse MKB’ers graag extra hard voor hun klanten aan het werk willen. Ze zijn zonder meer bereid om buiten kantooruren hun klanten te helpen en dan nog zo snel mogelijk ook. Een hele mooie eigenschap waarover MKB’ers in Frankrijk en Spanje meestal niet beschikken. Maar daar lijken ze nu hun sterkte van te maken: er is veel meer bereidheid om in technologie te investeren, waarmee klanten op basis van selfservice en dashboards zichzelf kunnen helpen.

Het Nederlandse MKB moet vooral zijn klantgerichtheid in tact laten. Maar ze moeten beseffen dat hard werken en altijd beschikbaar zijn niet de enige en ook niet altijd de beste manier is om klanten optimaal te bedienen. Er komen in rap tempo nieuwe technologieën op de markt waarmee nieuwe manieren van werken en interactie met klanten mogelijk is. Als bestaande bedrijven deze kansen niet weten op te pikken, zullen ze ruimte laten voor nieuwkomers. Handel dus voor het te laat is en laat de digitale transformatie niet aan het MKB voorbij gaan!

Peter Vermeulen is Directeur bij Pb7 Research

Dossiers