Goed projectmanagement verkort de doorlooptijd

Rutger Truffino

Bij het bouwen van een datacenter is goed projectmanagement cruciaal. Het is de projectmanager die de planning en het budget bewaakt. De projectmanager zorgt dat alles op elkaar aansluit en alle stakeholders hetzelfde doel voor ogen blijven houden.

Goed projectmanagement begint al ver voor de start van de daadwerkelijke bouw met het opstellen van een business case strategie en het formuleren van de  project brief waarin lessons learned uit reeds gerealiseerde projecten worden meegenomen.  Als projectmanager zorg je ervoor dat de project brief wordt gerealiseerd aan de hand van de kritische activiteiten & mijlpalen, het projectbudget, de project scope en high level requirements. Denk hierbij aan het aantal benodigde m2 land/gebouw, aantal m2 white space, genset configuratie, UPS configuratie, koel- en/of ventilatiesysteem, totaal beschikbaar vermogen in MW en het aantal kW/m2.

Op basis hiervan zijn de eerste test-fit studies gedaan voor de nieuwe locatie van AMS8 van Interxion, waarbij is gekeken naar bestaande logistieke panden en nieuwbouw. Na de test-fit studies is de keuze gemaakt voor een nieuwbouwtraject, gelegen op Interxion’s Schiphol campus.

Voor de bouw van dit datacenter is het van belang dat de projectmanager daadkracht heeft om de kritische succesfactoren binnen vaststaande mijlpalen te bewaken en te realiseren. Een paar voorbeelden. Vanuit de overheid zijn we gebonden aan regelgeving, bijvoorbeeld het tijdig aanvragen van vergunningen, een proces dat 14 weken duurt. Interxion wil energie-efficiënt ondernemen. Om dit te realiseren heeft Interxion onder andere gekozen voor een bodemenergiesysteem, een doorlooptijd inclusief vergunning van 50 weken, waarbij een PUE van minder dan 1,2 wordt gerealiseerd. Als projectmanager moet je ook tijdig de stroomvoorziening en glasvezel aanvragen, variërend van 26 tot 52 weken. Bij de realisatie van AMS8 hebben we zelf de kritische installaties ingekocht zodat de bouwpartner direct aan de slag kan met het aansluiten van de installaties.

Het is niet voor niets dat ik juist deze zaken noem. Enerzijds omdat het essentiële elementen zijn voor een goed werkend datacenter. Anderzijds vanwege de grote vraag vanuit de markt naar vierkante meters versus de lange doorlooptijd van de bouw. Als projectmanager besteed ik daarom veel tijd aan het plannen en afstemmen met alle betrokken partners. Omdat er zoveel onderlinge afhankelijkheden zijn die invloed hebben op de voortgang van het proces, is het nodig om alle stakeholders tegelijkertijd aan tafel te krijgen. Ik vind het belangrijk om dit face-to-face te doen en niet alleen per e-mail of met een belletje. Zo ontstaat het gevoel dat je ook echt samen naar hetzelfde eindresultaat toewerkt.

Bij Interxion houden we voor de bouw van het nieuwe datacenter een zeer strak tijdschema aan. Om een indicatie te geven: wij doorlopen het proces voor de bouw van AMS8 in één jaar. Ter vergelijk, een normaal bouwproces van bijvoorbeeld een ziekenhuis neemt drie jaar in beslag. Dit krijgen we alleen maar voor elkaar door parallel te werken, dus ontwerpen en bouwen tegelijkertijd. In de praktijk betekent dit dat we al met de bouw beginnen als we tachtig procent van het project hebben gespecificeerd. Die laatste twintig procent volgt tijdens de bouwfase. Zo wordt de bouwpartner al geselecteerd voordat het ontwerp definitief is.

Daar komt bij dat we modulair bouwen. Modulair bouwen betekent dat we het datacenter gefaseerd opleveren en ook per klant gefaseerd kunnen opleveren. Hierbij is de afstemming tussen de verschillende partijen extra belangrijk. De realisatie van de nog te bouwen modules mag geen impact hebben op de reeds operationele modules. In het ontwerp houden we hier al rekening mee. Bij welk verbruik dienen er extra installaties in bedrijf genomen te worden, hoe kunnen we de bouw fysiek afscheiden van de operationele modules en hoe testen we de installaties in de bouw.

Dit vergt een andere manier van denken, ook van onze partners. Stringent projectmanagement en structuur zijn nodig om deze manier van werken te laten slagen. Wij hanteren daarom de GOKIT-methode en sturen voortdurend op geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Wij blijven continu vooruitkijken en anticiperen op risico’s. Hiermee verkorten we de doorlooptijd van de realisatie van het datacenter. De projectmanagers moeten er voor zorgen dat alles tot in de puntjes wordt beschreven en vastgelegd, zodat de kwaliteit niet alleen tijdens het bouwtraject is geborgd, maar ook voor de toekomst.

Rutger Truffino, Project Manager - Interxion AMS8