Duaal opleiden

Simon Besteman

De koepel van de digitale infrastructuur DINL en brancheorganisaties ISPConnect en DHPA gaan samen met Hogeschool van Amsterdam in het nieuwe schooljaar van start met een programma van duaal opleiden. We hebben hiervoor de Stichting Cloud IT Academy opgericht.

Concreet betekent dit dat hogeschool studenten 4 dagen per week bij een hoster of Cloud aanbieder gaan werken, en een dag per week naar school gaan, om aan het einde van de rit hun hbo-diploma systems en netwerkengineering te halen.

Wat we hiermee gaan bereiken is, voor het eerst, een ICT-opleiding die echt specifiek gericht is op de praktijk van de cloud. De studenten die straks afstuderen hebben tijdens hun opleiding het vak van de cloud van binnenuit kunnen leren en zijn klaar om in die wereld verder te kunnen gaan met hun loopbaan.

De kern van ons vak zit in de permanente innovatie. De wereld van cloud ziet er heel anders uit dan die van traditionele ICT. De klassieke manier van werken, zoals in het e-cf beschreven en zoals op de scholen wordt geleerd, kent een andere structuur dan die waarmee de cloudbedrijven werken.

Het cloudvak bestaat uit het permanent doorontwikkelen van een platform, het constant op de uitkijk zijn voor nieuwe technologieën en vaardig zijn in het snel integreren van innovatie.

Dit zijn vaardigheden die moeilijk te leren zijn in het kader van een school met curricula die jaren van tevoren zijn vastgelegd en waar het lastig is om snel met innovatie aan de slag te gaan. Een nieuwe technologie moet eerst verwerkt worden in een curriculum, docenten moeten getraind worden, daarna komt het in de lesprogramma’s terecht, met als gevaar dat je, in een heel snel veranderende omgeving, mensen uiteindelijk opleidt voor technologieën die al achterhaald zijn.

Hier ligt de belangrijkste toegevoegde waarde van de opleiding. Door de opleidingspraktijk van de cloudtechnologie bij de werkgever neer te leggen, geven we de Hogeschool de ruimte om zich te focussen op het leren van de basisvaardigheden, de theorie, de algemene kennis die de bachelor nodig heeft. Wat het bedrijf toevoegt is de omgang met de nieuwe technologieën, de specifieke platforms waarmee de cloudprovider werkt, en de broodnodige ervaring met het day-to-day werk in de cloud. Het unieke van deze opleiding zit ‘m echter niet alleen in de wijze waarop de actuele praktijkkennis wordt verbonden met de opleiding.

Het belang van persoonlijke ontwikkeling

‘Als millennials hun ei niet kwijt kunnen en zich niet kunnen ontplooien, dan zoeken ze vaak elders hun heil’. Volgens arbeidsmarktdeskundige en hoogleraar Ton Withagen kiezen jongeren massaal voor zelfontwikkeling. Deze constatering is in lijn met onderzoek naar talentmanagement (het binnenhalen, ontwikkelen en behouden van talent), waaruit blijkt dat vanaf zogenaamde generatie Y (1982-1999) jongeren vooral op zoek zijn naar ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsmobiliteit. Zij willen werken aan hun persoonlijke (o.a. competenties/kennis) en sociale (o.a. sociale vaardigheden/netwerk) kapitaal om zo tegelijkertijd hun toegevoegde waarde voor organisaties en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Om die reden wordt in de duale opleiding ingespeeld op deze behoefte door middel van een trainingsprogramma gedurende de gehele opleiding.

De inhoud van het persoonlijk ontwikkelingsprogramma (PO) is gericht op het versterken van het persoonlijk en sociaal kapitaal van studenten.

De unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat de studenten die deze opleiding doorlopen ook daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

De start is veelbelovend, we hebben onze doelstelling van leerplekken voor het eerste jaar al gehaald, en we zijn begonnen met de werving van studenten. Ben je student, of ken je studenten die belangstelling zouden hebben? Aarzel niet om contact te nemen trouwens, er is nog ruimte.

Ik ben, vanuit mijn rol in ISPConnect en de koepel DINL, maar ook als mens blij en trots dat we dit van de grond hebben gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat het alleen door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zoveel mogelijk op te zoeken mogelijk zal zijn om uiteindelijk de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Met dit soort initiatieven bereiken we meer dan alleen maar vacatures vullen voor onze achterban, we helpen jonge mensen aan een excellente opleiding die ze een mooie toekomst biedt, met niet alleen een baan, maar een loopbaan in perspectief. Dat is toch het mooiste dat je kunt doen?

Simon Besteman is directeur van ISPConnect