Drie redenen waarom organisaties niet om DRaaS heen kunnen

Rudy Arts

Rudy Arts, Regional Sales Executive EMEA bij iland

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) is binnen steeds meer organisaties gemeengoed. Logisch, want hierdoor voorkomen bedrijven een dubbele IT-infrastructuur, waarvan vervolgens de helft het gros van de tijd niet gebruikt wordt. Uitdaging hierbij is dat budgetten voor het ondersteunen van de implementatie van DR niet gegroeid zijn, terwijl een adequate DR wel steeds belangrijker wordt. Welke drie argumenten kunnen IT-beheerders gebruiken om het management ervan te overtuigen dat een investering in een DRaaS-oplossing zijn geld meer dan waard is?

1. Downtime is onbetaalbaar

Of je het nou onder de noemer IT resilience, databescherming of bedrijfscontinuïteit schaart: downtime is onbetaalbaar voor organisaties. Disaster Recovery is daardoor geen luxe, maar bittere noodzaak om diensten beschikbaar te houden, zowel intern als extern. Wanneer klanten je niet kunnen bereiken, zullen ze naar een concurrent stappen. En wanneer bepaalde delen van de IT-infrastructuur uit de lucht zijn, kan het zomaar gebeuren dat medewerkers overstappen naar applicaties waar je geen overzicht over hebt. En dergelijke shadow IT zorgt weer voor hele andere problemen.

Het is lastig om een prijskaartje te hangen aan de kosten van downtime. Gartner schat de kosten op gemiddeld 5.600 dollar per minuut dat je ongewenst uit de lucht bent. Maar kosten zullen variëren afhankelijk van welke dienst er offline is. Maar nog lastiger is om een kostenplaatje te maken van de immateriële gevolgen van downtime. Hoe bereken je bijvoorbeeld wat het verlies aan klantloyaliteit kost? En wat zijn de financiële gevolgen wanneer een klant het vertrouwen verliest in jouw organisatie? En vertrouwen salesmedewerkers er nog wel op dat bestellingen goed worden afgehandeld?

Disasters kunnen een bedrijf maken of breken, terwijl minder dan de helft een DR-plan heeft dat in werking treedt in geval van een disaster. Nog opmerkelijker: 85 procent van de IT-beleidsmakers heeft geen vertrouwen in de mogelijkheden die hun huidige oplossing biedt om virtuele machines te herstellen. Het is illustratief voor de dunne lijn waarop een aantal bedrijven zich bevindt: wel de noodzaak snappen van DR, maar niet de juiste voorzorgsmaatregels nemen om voorbereid te zijn.

2. Alleen back-up beschermt onvoldoende

Data worden steeds belangrijker in de dagelijkse bedrijfsvoering. Na een disaster kun je natuurlijk applicaties opnieuw installeren, nieuwe hardware aanschaffen en de internetverbinding herstellen. Maar wanneer data kwijt zijn, wordt het lastig om op die manier de dienstverlening te herstellen. Back-ups zijn iets heel anders dan IT resilience en DR.

Back-ups bieden onvoldoende zekerheid. Wanneer er bijvoorbeeld iets gebeurt voordat een geplande back-up wordt uitgevoerd, gaan alle laatste wijzigingen verloren. En dat kan een hele dag werk zijn als je maar één keer per dag back-ups van data maakt. Ook kan het lang duren om data te herstellen via een back-up, waardoor diensten nog langer uit de lucht zijn. Bovendien kunnen ook lokale back-ups door een aanval geraakt worden. Zo zijn er ransomware-varianten bekend die op zoek gaan naar back-upapplicaties en -bestanden om ze te vergrendelen.

Dit betekent niet dat het maken van back-ups zinloos is. Integendeel, ze zijn enorm belangrijk wanneer het gaat om gegevensbescherming, archivering en security compliance. Maar voor een volledig IT-resilienceplan is naast back-up DR onontbeerlijk.

3. Cloud maakt DR eenvoudiger

Er zijn een aantal veelgenoemde redenen voor organisaties om geen DR-plan te hebben: gebrek aan mankracht, vaardigheid, (server)ruimte of budget. Voor al deze uitdagingen is cloud-based DR de oplossing. Met ondersteuning van een cloud-based service provider beschikken organisaties over een team van experts, waardoor het werk van het interne IT-team wordt verlicht.

Cloud-based DR biedt daarnaast het voordeel dat data verwerkt kunnen worden zonder onverwachte kosten en het biedt beheerders de controle over dit proces. Wanneer er onverwacht een disaster plaatsvindt, neemt een goede DR-oplossing de onzekerheid - en daarmee de angst - weg bij organisaties dat ze al hun data mogelijk kwijt zijn.