Climate Neutral Data Center Pact belangrijke versterking voor SDIA’s roadmap

Mohan Gandhi_SDIA-400450

De SDIA is verheugd over de recente aankondiging van het Climate Neutral Data Center Pact. Het pact - opgesteld door de Europese datacenter- en cloud-industrie - is een nieuwe poging tot zelfregulering namens een aantal vooraanstaande aanbieders van datacenterinfrastructuur. Dit collectief van exploitanten en gebruikers van datacenters komen in actie om manieren te onderzoeken om vitale huurders van duurzaamheid aan te spreken, waaronder energie-efficiëntie, koolstofvrije stroom en waterefficiëntie. Interessant genoeg sluit het pact nauw aan bij de doelstellingen die verwoord staan in de roadmap die SDIA heeft gepubliceerd.


Deze ontwikkeling onderstreept het toenemende bewustzijn in de hightech-industrie in heel Europa van de noodzaak om duurzame oplossingen te creëren die technologische innovaties ondersteunen. Het implementeren van duurzame maatregelen in het playbook voor datacenterbeheer is een kerncomponent voor het creëren van een echt duurzame digitale infrastructuur. Datacenters kunnen sterk bijdragen aan negatieve milieueffecten en de SDIA is er vast van overtuigd dat deze operaties kunnen worden verbeterd om bedrijfskritische diensten te leveren en tegelijkertijd de schade die ze aan het milieu veroorzaken te verminderen. Naarmate de samenleving meer en meer afhankelijk wordt van digitale oplossingen die de ecologische hulpbronnen onder druk dreigen te zetten en een duurzame toekomst in gevaar brengen, bevestigt dit nieuwe initiatief de oproep van de SDIA tot bewustwording en de bredere erkenning van de noodzaak van verandering.

Sleutel

De aandacht in het pact voor recycling en het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en materialen is dé sleutel tot het implementeren van bredere inspanningen die rekening houden met duurzaamheidsprotocollen die zowel uitvoerbaar als meetbaar zijn. Het collectief van datacenter- en cloud-aanbieders lijkt plannen te hebben om de voortgang te volgen en feedback van zijn leden te verzamelen in een poging om productieve maatregelen te identificeren en het delen van ideeën te stimuleren. De SDIA vindt deze intentie om datacenter operators als het ware over te zetten naar een duurzame digitale economie bemoedigend, gezien de grootschalige impact die datacenters hebben op het totale energieverbruik van de EU. Datacenters hebben zelfs een van de snelst groeiende CO2-voetafdrukken, wat sterk bijdraagt ​​aan de CO2-uitstoot.

De ‘SDIA Roadmap to Sustainable Digital Infrastructure by 2030’ gaan in op de impact van datacenters als onderdeel van het grotere raamwerk van digitale infrastructuur. De SDIA splitst de componenten voor een duurzame digitale infrastructuur verder op in adresseerbare clusters met precieze doelen die gericht zijn op kwantificeerbare resultaten. Door te onderzoeken hoe emissies, vervuiling, energie- en hulpbronnenverbruik en afval de hele waardeketen van digitale diensten beïnvloeden, pleit SDIA voor goed uitvoerbare en bovendien schaalbare benaderingen die kunnen worden toegepast door datacenters, maar ook door bouwbedrijven, fabrikanten van elektrische en mechanische infrastructuur, leveranciers, hardware- en softwareontwerpers en andere belangenorganisaties.

Roadmap-activiteiten

Alle activiteiten in de roadmap van SDIA zijn ontworpen om te schalen, te meten, te rapporteren en te innoveren met benchmarks die specifiek bepalen hoe digitale infrastructuur duurzame praktijken kan implementeren en verfijnen. Door rekening te houden met de impact en verwevenheid van de hele hightech-waardeketen, probeert de SDIA hiaten in processen, materialen en consumptiepatronen te overbruggen die meer dan één sector overspannen of beïnvloeden. Infrastructuur is van nature een systeem of netwerk van componenten die de basis vormen van een entiteit. Als het gaat om digitale infrastructuur, zijn datacenters een essentieel onderdeel van een geïntegreerd netwerk dat moet worden geëvalueerd.

Het hele Bondgenootschap, zijn leden en het netwerk zijn van plan middelen vrij te maken ter ondersteuning van de inspanningen van het pact. De SDIA zelf is van plan om zich bij het pact aan te sluiten om ervaring en stem te geven aan de zaak en het grotere doel van gezamenlijke duurzaamheidsresultaten. Met een routekaart naar een duurzame digitale infrastructuur tegen 2030, zetten de SDIA en zijn leden zich in om gelijkgestemde organisaties te ondersteunen en samen te werken om concrete plannen te ontwikkelen, promoten en versnellen met tijdlijnen en doelen die praktisch toepasbaar zijn.

Milieuresultaten

Inspanningen om de bijdragen van datacenters aan negatieve milieuresultaten te beperken, zijn essentieel voor het creëren van een duurzame hightech-infrastructuur voor de EU. SDIA staat te popelen om specifieke projecten en initiatieven verder uit te werken die leden van beide groepen kunnen gebruiken om bruikbare stappen te implementeren om afval en emissies te verminderen. Door deze stappen te koppelen aan mijlpalen en doelen die met leden worden gedeeld, kunnen organisaties gebruikmaken van de duurzaamheidsstatistieken van SDIA en transparante rapportage creëren binnen het kader van de Roadmap. Met regelmatige rapportage en inzicht kunnen alle betrokkenen plannen opnieuw kalibreren en gegevens uit een dwarsdoorsnede van de sector gebruiken om de besluitvorming te begeleiden en duurzaamheidsinspanningen te verfijnen. Het uiteindelijke doel is om acties te definiëren die leiden tot duurzame digitale oplossingen die innovatie op het gebied van van cloud en internet te ondersteunen en tegelijkertijd negatieve milieueffecten te verminderen.

Het implementeren van duurzame maatregelen vereist duidelijke stappen die van onderaf kunnen worden uitgevoerd. Het betrekken van eindgebruikers, bedrijven en besluitvormers bij de planning en het bewustzijn dat nodig is om beleid te maken, is van cruciaal belang voor een succesvolle acceptatie. De SDIA kijkt ernaar uit om meer te weten te komen over de plannen van het pact om exploitanten te betrekken bij de uitvoering van maatregelen die de zelfregulering die in het initiatief wordt genoemd, aanmoedigen. Er kan alleen op verantwoording worden geanticipeerd als aanbieders begrijpen hoe, en niet alleen waarom, duurzaamheid kan worden geïntegreerd in bestaande processen, systemen en datacenters. Het afwegen van prioriteiten, kosten, effecten en maatregelen voor deze acties kan succes op dit gebied belemmeren of stimuleren. De SDIA is bereid om datacenterpartners en operators te ondersteunen bij het definiëren van meetbare manieren om duurzame praktijken te implementeren die schaalbaar, uitvoerbaar en haalbaar zijn.

Het pact is een nieuwe kans voor de SDIA-partners en -leden om hun expertise en input toe te voegen aan een sector die steeds meer openstaat voor verandering. De SDIA moedigt zijn deelnemers aan om hun steun te betuigen aan het gemeenschappelijke doel om een ​​duurzame digitale infrastructuur te creëren in de hele Europese Unie.

 

Meer weten?

  • Bekijk de roadmap van SDIA voor meer informatie over de eigen plannen van de SDIA om een ​​duurzame digitale economie mogelijk te maken op https://sdialliance.org/roadmap.
  • Lees hier de originele aankondiging van het Climate Neutral Data Center Pact:

 

Mohan Gandhi is Head of Research & Policy bij Green IT Amsterdam en Sustainable Digital Infrastructure Alliance

Lees ook
De verbinding van Dirk Pol

De verbinding van Dirk Pol

In de wereld van netwerkdiensten staat Dirk Pol ruim 26 jaar lang als een baken, met zijn expertise die de vormgeving van connectiviteit beïnvloedt. Van zijn vroege dagen in softwareontwikkeling tot het sturen van i4 Networks richting innovaties,

Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Met de Ecovadis platinum positie behoort Eurofiber met zijn ESG-initiatieven wereldwijd tot de top 1% best presterende bedrijven van in totaal 130.000 beoordeelde bedrijven.

Eurofiber breidt interconnectiviteit uit met Equinix Fabric

Eurofiber breidt interconnectiviteit uit met Equinix Fabric

Eurofiber (Cloud Infra) stelt klanten in staat om rechtstreeks end-to-end verbindingen te maken van elk Equinix IBX Datacenter naar elke DCspine-verbonden datacenterlocatie op aanvraag, zonder fysieke cross-connects.