Building bridges in a digital environment

Eric Reij

Digitale oplossingen worden steeds belangrijker om de groei aan te kunnen van interconnected uitdagingen en kansen. Dat vereist een gezamenlijke aanpak en BTG neemt daarin haar rol: ‘Building bridges in a digital environment’. Dát is wat BTG, samen met onze service organisatie TGG, komend jaar verder gaat invullen. Samen met onze leden, solution partners, strategische partners, met klanten van TGG en andere belangrijke samenwerkingspartners en partijen. Dit  jaar vanuit het thema: ‘Intelligent Connectivity’.

Het afgelopen jaar heeft BTG veel bereikt. Een paar van de vele hoogtepunten:  standaardisatie van de Passieve Indoordekkingsystemen, de accreditatie van de eerste Young professional Academy en de implementatie van drie competentieprofielen. Ook is een stevige basis gelegd voor het Smart City traject. BTG is de main entrance geworden in Nederland voor het ‘Smart City Programma’, gerelateerd aan het toekomstprogramma van de Verenigde Naties.

Dit jaar start een nieuw decennium, waarin het belang van ICT en Telecom verder zal toenemen. Maar daar waar het afgelopen decennium de technologische mogelijkheden centraal stonden, zal het komend decennium de menselijke maat een hoofdrol opeisen. Daarvoor is het onder meer van belang dat we beter inzicht krijgen in de werking van algoritmen en kustmatige intelligentie, zodat we de regie zelf kunnen nemen. En het belang van duurzaamheid gaan onderkennen.

Voor onze Vereniging is het belangrijk om te weten wat onze directe achterban van ons vraagt. Een vraaggestuurde aanpak hierin van zowel BTG als vanuit onze serviceorganisatie TGG is een must. Vandaar dat we onderzoeksbureau Motivaction hebben gevraagd de ICT Developmentindex te ontwikkelen. Deze brengt op basis van onderzoek onder ICT-verantwoordelijken de verwachte ICT trends, ontwikkelingen en investeringen voor het komende jaar in kaart. Uit vervolgmetingen moet blijken of deze index ook een jaarlijkse graadmeter is voor de ‘Staat van Connectiviteit’ in Nederland.

Duidelijk is dat het komende jaar over de volledige breedte een toename van investeringen in ICT valt te verwachten. Op het gebied van privacy en security, maar ook rond AI, data, blockchain, IoT en 5G.

Volgens BTG geven organisaties nog te veel uit aan (schijn)veiligheid en privacymaatregelen, zonder goed onderbouwde kosten/baten analyse. Duiding is leidend, want de wetgeving zal altijd achterlopen in deze snel evoluerende branche. Een kans voor BTG om dit samen met de overheid en het bedrijfsleven in te vullen. En ook continuïteit is essentieel. Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van data voor de continuïteit van het bedrijf. Uitval van systemen moet tot een minimum beperkt worden.

Met gemiddeld een 7,5 vinden de meeste ICT-verantwoordelijken in de eerste ICT Investeringsindex dat het bedrijf waar zij werken de ICT goed op orde heeft. BTG vindt wel dat we bedrijven meer moeten aanmoedigen om nieuwe ICT-oplossingen te gaan gebruiken. Want de snelheid van adoptie van nieuwe technologieën blijft achter ten opzichte van andere werelddelen (VS en Azië). Een kans voor BTG om dit samen met de markt en de overheid op te pakken.

Kortom, werk aan de winkel, ook in het komend decennium!

Eric Reij, voorzitter BTG - Branchevereniging ICT en Telecom Grootgebruikers