Blog Thin Client Expert: Edwin de Ron over race-auto of Smart nodig?

Edwin_de_Ron_IGEL

Waarom iemand een Formule 1-wagen geven als die alleen in de bebouwde kom rijdt of geen toegang heeft tot een racebaan? Toch is dat wat er gebeurt als organisaties niet kritisch naar de werkelijke behoeften van hun ICT-gebruikers kijken. 

De vraag naar supersnelle thin clients neemt toe. Dat is niet zo vreemd. Organisaties willen hun gebruikers ‘een rijke ervaring’ bieden en ze in staat stellen om ook zware grafische en multimediale applicaties vlot te gebruiken. Op hun pc thuis kunnen ze immers ook zonder problemen YouTube-filmpjes bekijken of fotobewerkingssoftware gebruiken en dat schept verwachtingen op kantoor.

Natuurlijk is het terecht dat organisaties aan de wensen en behoeften van hun medewerkers willen voldoen. Om zelfs aan de hoogste eisen tegemoet te komen, bieden we sinds kort bijvoorbeeld thin clients met een quad core processor. Daar kan ook de grootste power user perfect mee uit de voeten. Toch wil ik enkele kanttekeningen maken bij de drang naar snel, sneller, snelst.

Vergeet om te beginnen niet, dat een thin client het doorgeefluik is van een centrale ICT-omgeving. Het kan zijn dat een client onvoldoende presteert, omdat de back-end niet goed is ingericht of niet aansluit op de eisen van gebruikers. Kortom, je kunt ze wel een raceauto geven, maar als de infrastructuur ontbreekt om die te benutten, hebben ze daar niets aan. Wie zijn gebruikers betere prestaties wil bieden, moet dus eerst daar naar kijken.

De tweede stap is te onderzoeken wat er nu precies aan de clientkant nodig is. Niet iedere gebruiker is per slot van rekening een power user. De verhouding tussen gewone en ‘zware’ gebruikers zal eerder 80/20 zijn. Om weer naar de beeldspraak terug te gaan: iemand die alleen in de bebouwde kom rijdt, heeft meer aan een handige Smart dan aan een rappe bolide.

Het is ook helemaal niet nodig om alle gebruikers binnen de organisatie over één kam te scheren. Kies gewoon voor twee of drie soorten thin clients, waarvan de prestaties beantwoorden aan de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Voor het beheer maakt dat niets uit, dat kan gewoon binnen dezelfde omgeving gebeuren, maar het scheelt wel in de aanschafkosten.

Tot slot een tip: de product finder op onze website helpt om thin clients te kiezen die aansluiten op de behoeften van gebruikers en een passend ‘wagenpark’ samen te stellen.

Edwin de Ron is Sales Manager bij IGEL Technology Nederland