Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over Weten waar je staat? Kinderspel!

Louis van Garderen

De modus operandi van de Cloud wereld is heel overzichtelijk: simpelweg chaos! Snelheid van ontwikkelen, onzekerheid in verdienmodellen en zo meer. Voeg daar nog bij de disruptie van innovatie en we hebben een flinke uitdaging: hoe kom je tot zinvolle business planning? In dit artikel een vogelvlucht.

Leuk voor erbij 

Het maken van een business plan is geen ‘leuk-voor-erbij’ meer. Het is voor de meeste bedrijven een pure noodzaak om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en vooral consistentie van de plannen. Financieel, maar ook benaderd vanuit de markt en in relatie tot de partners waarmee je samen in de markt optreedt. Bovendien kan een goed business plan jezelf en financiers overtuigen van de liquiditeitsontwikkeling en - dus - het succes van de onderneming. Een goed business plan geeft met weinig moeite snel inzicht in de kracht van de onderneming en de bijbehorende risico’s en onzekerheden. Bovendien maakt een goed plan helder of het gekozen verdienmodel werkt.

Canvas 

Het is best even zoeken naar een geschikt model om een business plan mee te maken. Over alle aangeboden methodes is wel iets te zeggen. En niet alles wat wordt beweerd is ook waar: de meeste plannen passen niet ‘op één pagina’. Voor wat dat waard is… Van het canvas van Business Model Generation ben ik echter wel fan geworden. Het geeft bij complexe verdienmodellen op een visuele wijze scherp inzicht waar de kansen en problemen in de markt zitten en hoe onderlinge relaties en krachtmetingen zich verhouden zonder het maken van zware studies. Met een goed klankbord kom je snel tot de kern en maak je keuzes scherp. Een warm aanbevolen exercitie!

Integreren loont 

Het canvas geeft je het strategische inzicht waar je al lang naar op zoek was. Het hebben van een canvas is één ding, maar dat is nog lang niet alles; effectief integreren in de dagelijkse praktijk maakt pas dat je écht weet waar je staat. En dat je inspanningen lonen. Laaghangend fruit:

* Maak het canvas tot een periodiek praatstuk. Stel vast, stel bij, stel ter discussie en durf te beslissen aan de hand van de uitkomsten. PLAN-DO-CHECK-ACT!

* Put zoveel mogelijk uit externe bron en zorg dat je over goede klankborden beschikt die van buitenaf komen. Zij zien vaak meer dan jij denkt!

* Afhankelijk van je markt kan het heel effectief zijn om de netwerkpartners uit te nodigen en hen te betrekken bij je canvas. Met zekerheid zullen ze zoal niet verrast, op zijn minst kritisch zijn. Of nog betere partners worden. Waardevolle input.

Maar er is meer van te zeggen. In ieder geval kun je door het canvas te integreren de strategie als werkend instrument dienstbaar aan je onderneming krijgen.

Tip van de dag 

Het sluitstuk van het canvas is de financiële onderbouwing. Hoe mooi plannen ook zijn, het huishoudboekje moet wel op orde zijn (lees ZIJN, niet KOMEN). De praktijk is echter wel dat met moeite koppelingen te maken zijn tussen finance en strategie. Mijn tip is daarom: richt je administratie in met alle focus op je business model. Het klassieke rekeningschema kon wel eens ontoereikend en remmend zijn...

Weten waar je staat is op deze manier kinderspel.

Louis van Garderen is oprichter van Joinson & Spice