Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over DCIM, veel meer dan een speeltje om energie te besparen!

Louis van Garderen

In een korte tijd heeft de toepasbaarheid van Datacenter Infrastructure Management (DCIM) een enorme vlucht genomen. Dat komt omdat deze software in een rap tempo ingenieuzer is geworden en zich nog altijd snel door ontwikkelt tot veelomvattende monitoring systemen. De markt van DCIM leveranciers groeide de laatste jaren dan ook onstuimig (bron: 451 group). Anderzijds is dat omdat DCIM als hét middel wordt aangegrepen om groener en duurzamer aan te bieden. Niet in de laatste plaats is deze ontwikkeling te plaatsen tegen de achtergrond van een sector die jong is en professionaliseert. Maar er is een misvatting: DCIM is veel meer dan een speeltje om energie te besparen!

Besparingen op stroom tot beleid verheffen is een verstandige en logische eerste stap voor een bedrijf dat energie tot zijn belangrijkste kostensoort mag rekenen. Niet alleen omdat er financieel voordeel is te behalen in de strijd tot lage kosten-strategie maar ook omdat de (lokale) overheden druk uitoefenen op lage PUE’s. Hoe die ook geformuleerd worden (!). Aan de invoer van DCIM zijn echter wel kosten verbonden. Ombouwkosten, kosten van software, nieuwe sensoren en wat dies al niet meer zij. Kosten die moeten worden terugverdiend. Dus moet de introductie of verbetering van DCIM worden behandeld als een investeringsvraagstuk.

DCIM in breed financieel perspectief

Recent sprak ik bij een samenkomst van technici over de financiële betekenis van de invoer van DCIM in breed financieel perspectief. Een tour de horizon langs de besparingseffecten financieel en minder financieel meetbaar. Op korte en op lange termijn. Tijdens deze sessie viel op dat DCIM heel eenzijdig wordt ingevoerd. DCIM is door techneuten voor techneuten. Ook op internet dwalen blogs rond waar DCIM als overrated wordt gezien. Maar niets is minder waar!

Zet DCIM breed in 

Allereerst leidt het beter meetbaar maken van de processen in het datacenter op tal van terreinen tot besparingen. Denk aan reductie van personeel, aan betere benutting van het serverpark door een deel tijdelijk uit te zetten of door ruimtes te beperken. Maar ook aan het terugdringen van foutopvolging doordat tijdiger fouten worden gedetecteerd en risico’s permanent in kaart zijn.

Ten tweede leidt het inzetten van DCIM tot een andere organisatie. Door de financiële administratie, de afdeling sales en de techniek samen aan het analyseren te zetten, ontstaan nieuwe beelden over de verdienkracht van de onderneming. Klantgroepen kunnen anders worden beoordeeld en keuzes kunnen worden gemaakt. Investeringen worden heroverwogen.

Een derde voordeel dat een goed DCIM brengt, is een gezondere organisatie die de processen in de greep heeft. Dat is niet alleen te voelen in de servicegraad en de beschikbaarheidsbeloftes maar ook in een beter verkoopbaar Datacenter. Iets dat vanuit een technische visie snel over het hoofd kan worden gezien.

Bewezen aanpak 

Een onderzoek van Forrester heeft recent in een case study bij de invoer van DCIM bij een middelgrote financiële instelling (maar wat geldt voor een dedicated DC geldt ook voor een onafhankelijke aanbieder) aangetoond, dat de besparingen door invoer van DCIM veel sterker zichtbaar werden in de kostenbesparingen op andere terreinen zoals personeel en investeringen dan in die van de stroomkosten. En er zijn meer voorbeelden en case studies. Maar het echte bewijs zit in de eigen berekeningen, de eigen omstandigheden en komen voort uit de strategie van het DC. Dat kan een derde nooit aanreiken.

Kortom: DCIM inzetten als een middel om energie te besparen is ok, maar het succes kan overrated zijn. Maar een integrale aanpak zal hét bewijs leveren voor de verbetering van de verdiencapaciteit van het datacenter. En dan dus niet meer als een stroom-dingetje. Mijn advies: aan de slag in een multidisciplinair team om DCIM te onderzoeken en te implementeren. Onder professionele begeleiding.

Louis van Garderen is oprichter van Joinson & Spice