Blog Datacenter Advisory: overcapaciteit in datacenters is zeer kostbaar

Herkent u deze vragen: u schaft nieuwe ICT-apparatuur aan maar hoeveel vermogen is daarvoor nodig in uw computerruimte/datacenter? Kunt u deze apparatuur nog wel in uw computerruimte kwijt? Kant u deze apparatuur niet beter in een extern datacenter plaatsen of bouwt u zelf een nieuw datacenter?

Bij de aanschaf van nieuwe ICT-apparatuur wordt het vermogensvraagstuk nogal eens over het hoofd gezien of er wordt niet naar de juiste gegevens gekeken. Dit kan een groot probleem worden. Als u de nieuwe apparatuur niet kan voorzien van de vereiste voeding (qua power) en de daarbij benodigde koeling, hebt uw een groot probleem. De vraag is nu welke gegevens zijn juist en waar kan ik die vinden. Wie levert mij betrouwbare gegevens aan?

Een veel gemaakte fout is dat er een optelling wordt gemaakt van het vermogen van alle apparatuur op de type plaatjes van de apparatuur. Het ‘type plaatje vermogen’ is altijd hoger dan het werkelijke vermogen. Afhankelijk van type en fabrikant kan daar een fors verschil in zitten. Een andere veel gemaakte fout is dat de redundante voeding van een server dubbel wordt geteld in de vermogensbepaling. U weet in beide gevallen zeker dat uw datacenter overgedimensioneerd zal zijn met alle gevolgen van dien: overschrijding van budget, inefficiënt gebruik van energie en veel onbenutte capaciteit in uw datacenter.

In de praktijk van alle dag zien wij dat de meeste datacenters een overcapaciteit hebben van ca. 50%. Grote airconditioners slurpen veel energie om een relatief laag vermogen te koelen. De UPS heeft een zeer lage belasting. Het laat zich raden wat dit doet met de verwachte energie-efficiency in het datacenter. Deze verdwijnt letterlijk als sneeuw voor de zon. De beloofde energie-efficiency uit al die prachtige brochures wordt nooit gehaald.

Het hebben van overcapaciteit leidt ook tot hogere onderhoudskosten. Onderhoud aan grotere en zwaardere apparatuur is simpelweg duurder dan aan kleinere apparatuur. Echter, doordat de apparatuur eigenlijk fout wordt gebruikt, zal de slijtage van onderdelen ook hoger worden. Dit leidt natuurlijk weer tot hogere kosten.

Ronald-Kok-ComputerruimteAdvies-300x300 Ronald Kok, Directeur All IT Rooms

Een belangrijke trend waarmee zeker rekening gehouden dient te worden is dat de nieuwe generatie ICT-apparatuur steeds minder vermogen heeft. De energiebehoefte in uw datacenter zal dus eerder afnemen dan toenemen. De verwachte hoge energiebelasting per rack waarvan de afgelopen jaren sprake was, wordt zelden gerealiseerd.

Wat is dan wel de juiste manier om uw benodigde datacentercapaciteit vast te stellen? Alles begint bij het meten van uw huidige energieverbruik in uw datacenter. Deze meting biedt vaak een hele goede basis voor het vaststellen van de nieuwe situatie. Voor de nieuwe apparatuur kan een meting gedaan worden met een testopstelling. Hou er verder rekening mee dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat alle apparatuur tegelijk op maximaal vermogen zal draaien. Een laatste belangrijke tip: overschat uw groeipotentieel niet. Een overschatting van uw groeiverwachting komt uw organisatie letterlijk duur te staan.