Benchmarking

Simon Besteman

Hostingbedrijven en Cloud aanbieders, leden van ISPConnect en deelnemers van DHPA, hebben in december een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een kengetallen onderzoek naar de sector. Het is een lange vragenlijst, die best wel gedetailleerd ingaat op wat je met je bedrijf doet: de producten, het functie huis, maar ook de omzet en de financiële cijfers. De twee branche­organisaties vragen je het hemd van het lijf. De antwoorden worden natuurlijk niet zomaar publiek gedeeld (zelfs de opdrachtgevers krijgen er geen inzicht in), maar door het onderzoekbureau geaggregeerd en uiteindelijk gepubliceerd in de vorm van een rapport en op een website.

Waarom eigenlijk? Waarom vragen we onze achterban om hieraan mee te werken en wat zijn we van plan met al die gegevens? En waarom is het belangrijk om mee te doen?

Ten eerste omdat het er nog niet is. Andere sectoren kunnen precies opsommen wat het economische gewicht van hun branche is, de werkgelegenheid, de gemiddelde omzetten, de trends. Wij hebben dat nog helemaal niet. We hebben niet eens SBI codes die de lading dekken van wat onze achterban doet. Hierdoor kan het CBS geen statistieken verzamelen over onze sector. Met andere woorden: niemand weet hoeveel bedrijven precies werkzaam zijn in de hosting en Cloud sector, wat hun omvang is, hoeveel mensen er werken en wat ze doen, en of de sector groeit of krimpt.

We zijn al een tijd in gesprek met het CBS om hier verandering in te brengen, maar dat is een tergend traag proces en het gaat nog wel even duren.

In de tussentijd is het wel van levensbelang dat wij in staat zijn om geloofwaardige cijfers naar buiten te brengen over de branche. In gesprekken met de overheid moeten we onze statements kunnen onderbouwen met geloofwaardige cijfers.

Daarnaast hebben we veel te veel onduidelijkheid over definities. Wat doet een hostingbedrijf? Wat is een Cloud aanbieder? Wanneer mag je je zo noemen? Wanneer ben je het niet? Hoe verhouden de rollen die je in je bedrijf kent zich tot de rollen die anderen hebben gedefinieerd? Het is ook een onderdeel van de stap naar volwassenheid van onze sector om hier inzicht in te krijgen en te geven.

Dat brengt me tot het laatste en misschien wel het belangrijkste punt voor onze leden en deelnemers: benchmarking. Zoals gezegd worden de antwoorden door het onderzoeksbureau (Conclusr Datacollection Services) niet gedeeld, zelfs niet met DHPA en ISPConnect. Maar ze worden wel geaggregeerd en aan de deelnemers aan het onderzoek ter beschikking gesteld voor benchmarking.

Hiermee maken we voor de deelnemers inzichtelijk hoe je eigen bedrijfsvoering zich verhoudt met die van je peers in de sector. Een compleet salarissenvergelijk inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden. Betaal ik ongeveer hetzelfde als mijn concullega’s voor iemand die on call is tijdens het weekend? Hoe vergelijkt mijn omzet zich? Hoe zit dat met mijn cijfers? Mijn winstgevendheid?

Ik hoef niet uit te leggen, hoe belangrijk dit is. En vandaag ontbreekt een tool om jezelf te benchmarken volledig. Je moet het hebben van informele gesprekken met mensen die je kent en vertrouwt op de borrels van ISPConnect (dat is wel gezellig natuurlijk).

ISPConnect en DHPA willen de sector met onderzoek een stap verder helpen op de weg naar volwassenheid. En vanuit deze plek wil ik iedereen oproepen om mee te doen aan het onderzoek. Mail me als je vragen hebt!

Vragen? Zin om je ook aan te sluiten bij ISPConnect? Stuur een mailtje naar simon@ispconnect.nl

Simon Besteman is directeur van ISPConnect

Dossiers