10 praktische tips voor het managen van een multicloud-omgeving

Bjorn Borger

Bjorn Borger, BU Manager Networking NTT Netherlands

Naarmate het werken in een multicloud-omgeving de de facto standaard is in het IT-landschap, groeit de noodzaak voor CIO’s om een scherp beeld te krijgen van de doelstellingen die ze hebben met, en de beperkingen en mogelijkheden van de multicloud.

Voordat we verder gaan, is het belangrijk voor bedrijven en organisaties om zich te realiseren dat de multicloud niet dé oplossing biedt voor elk IT-probleem. Ook moeten zij beseffen dat er niet zoiets bestaat als een standaard benadering voor het werken met multicloud. Ieder zal zijn eigen routekaart moeten uitstippelen voor zijn eigen unieke behoeften.

Dit gezegd hebbende, zijn er wel degelijk praktische ervaringen en adviezen die waardevol zijn voor iedereen die op zoek is naar langetermijnsucces met digitale-transformatieplannen en -projecten in een multicloud-omgeving. In deze blog delen we de tien meest waardevolle adviezen voor het configureren, implementeren en beheren van zakelijke multicloud.

  1. Inventariseer de workload

Dit is naar alle waarschijnlijkheid de meest cruciale stap die ieder bedrijf moet zetten voor het samenstellen van een krachtige multicloud-strategie. Door de workload binnen de onderneming in kaart te brengen, wordt het mogelijk om de juiste cloud-componenten en -diensten toe te wijzen aan uiteenlopende taken. Daarbij wordt het eenvoudiger voor IT-teams om effectieve SLA’s op te stellen aan de hand van criteria als dataprivacy, uptime, latentie, snelheid, schaalbaarheid, real-time streaming, batchverwerking, heavy-duty computing, enz.

  1. Gebruik hybrid-cloudconcepten

Hoewel er veel discussie is over multi- en hybrid-cloudconcepten, is iedereen het over één ding eens: elke duurzame multicloud-strategie moet zijn afgestemd op een zo breed mogelijk aanbod IT-leveringsmodellen, inclusief public en private cloud, hostingdiensten, datacenters, hyper converged infrastructure (HCI) en hyperscale-datacenters.

  1. Stroomlijn je leveranciers

Het fundamentele idee van het multicloud-concept is het gebruik van een grote verscheidenheid aan technologie-aanbieders, zoals datacenters, colocatiediensten, cloudinfrastructuren, SaaS-applicaties, mobiele apps, applicatieontwikkelaars, QA-testingteams, SOC's/NOC’s en managed service providers. Dit zorgt voor fragmentatie van verantwoordelijkheden – zeker als deze verantwoordelijkheden (zoals vaak gebeurt) zijn verspreid over meerdere afdelingen – en brengt risico’s met zich mee door verlies aan controle.

  1. Centraliseer je IT-management

Voor het werken met een hybrid-cloudomgeving hebben bedrijven en organisaties een krachtig cloudmanagementplatform nodig. In zo’n managementplatform zijn alle bronnen gecentraliseerd, inclusief on-premise-systemen, colocatie-infrastructuur en datacenters, om het gehele netwerk en bronnen te beheren in één samenhangende infrastructuur.

  1. Bevorder gebruik en adoptie

Om de transformatie van een statische cloudomgeving naar een veel meer dynamische multicloud te laten slagen, is een zware inzet nodig op verandermanagement. Dit helpt om de adoptie te bevorderen. IT-teams moeten ook zorgen dat systemen in een snel veranderend multicloud-ecosysteem voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

  1. Creëer een robuust integratiekader

Is een on-premisesetup al complex genoeg, een multicloud-omgeving is nog vele malen complexer. Dit komt door de vele raakvlakken met interne en externe systemen, datacenters en third-party cloud-applicaties en -diensten. Integratie van data van cloudplatforms en legacy on-premise-systemen vereist een robuust integratiekader met op maat gemaakte API’s.

  1. Benchmark serviceniveaus

Door de jaren heen is er in veel bedrijven een IT-infrastructuur ontstaan die is opgebouwd uit verschillende leveranciers, elk met hun eigen SLA's. Bij het uitstippelen van een bruikbare route naar een multicloud-omgeving, moeten CIO’s zich verzekeren van een voor alle partijen gelijke, consistente en gebenchmarkte set SLA's (zowel voor on-premise als cloud).

  1. Stem je beveiliging af

Dataprivacy en -beveiliging zullen de belangrijkste bron van zorg worden in een multicloud-omgeving. De inzet van een grote variatie aan IT-middelen, maakt de beveiliging van een IT-omgeving – applicaties, databronnen, gebruikers – een stevige uitdaging. IT-managers moeten streven naar centralisatie en standaardisatie en wellicht samenwerken met managed security service providers (MSSP's) om hun activiteiten op dit terrein af te stemmen.

  1. Herdefinieer je disaster recovery

Wat betreft de disaster-recovery-strategie (DR) voor multicloud-omgevingen, liggen er drie uitdagingen:

- De eerste doet zich voor tijdens de migratie van een on-premisesituatie naar een cloudomgeving. Dit is een periode van onzekerheid en vereist zorgvuldige planning om de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar te brengen.

- De tweede uitdaging betreft de aanpassing van DR van een on-premise- naar een multicloud-omgeving. DR is in veel bedrijven ontworpen voor on-premise-systemen. Multicloud vergroot de complexiteit van IT door een veel grotere variatie van dynamische parameters (zoals workload, datatype, geografische dekking), inzetbaarheid (SaaS, IaaS), infrastructuur (public cloud, private cloud, hosting) en cloudservices (Netmagic, AWS, Microsoft Azure).

- De derde uitdaging zijn nieuwe eisen die worden gesteld aan DR. Evenals het geval is bij multicloud-omgevingen, zullen ook DR-installaties een hoge mate van schaalbaarheid moeten bieden. Een aanpak die voorziet in continue integratie en levering (een standaard onderdeel van DevOps) is nuttig om te kunnen omgaan met snel veranderende IT-behoeften.

  1. Analyseer je prestaties

In een multicloudomgeving komen data samen over onder andere de werking van het netwerk, downtime, het gebruik van applicaties, verkeer en patronen en verbanden. Dit biedt een geweldige kans om een stap verder te zetten dan de traditionele netwerkmonitoring. En wel door waardevolle inzichten te leveren die tevoorschijn komen uit de analyse van grote hoeveelheden data, en door deze inzichten te gebruiken om prestaties te verbeteren.

Hoewel public-cloudleveranciers doorgaans hun eigen analyses en dashboards aanbieden, zullen bedrijven en organisaties veelal behoefte hebben aan een uniforme presentatie van alle IT-middelen, ongeacht de leverancier. Een oplossing is om met behulp van API’s verschillende databronnen te ontsluiten en geconsolideerde dashboards te creëren. Sommige cloudmanagementplatforms bieden uitgebreide, vooraf ingebouwde mogelijkheden om dit te doen.

Het is waar, veel van bovenstaande doelen zijn complex en behoorlijk tijdrovend om te realiseren. Niettemin is het noodzakelijk om hiermee aan de slag te gaan voor de succesvolle ontwikkeling van een multicloud-omgeving. Wat wellicht helpt, is dat het niet noodzakelijk is om ze allemaal tegelijk op te pakken. Het beste is om een paar doelen te kiezen, te beginnen met het meest eenvoudige: het in kaart brengen van de workloads, het introduceren van hybrid-cloudconcepten en het stroomlijnen van het leveranciersmanagement. Voor de meer complexe doelen kan het een idee zijn om een kwalitatieve managed service provider als NTT in de arm te nemen. Zo’n partij helpt je om de eerste problemen te overwinnen en te groeien naar volwassenheid.