‘Traditionele applicaties kunnen business vaak niet meer bijhouden’

Voor Chano Fernandez- president EMEA van Workday - is het duidelijk dat er niet één reden is waarom bedrijven en overheidsorganisaties overstappen naar cloud-applicaties. Maar als hij er dan toch eentje uit moet pikken, dan is het wel dat klassieke on-premise applicaties vaak de business niet meer bij kunnen houden.

Echt enthousiast wordt Chano Fernandez niet van modieuze kreten als ‘business-transformatie’. Wat we er echter mee willen aanduiden, ligt hem wel na aan het hart. De in Spanje geboren topman van de EMEA-organisatie van Workday - leverancier van enterprise cloud applicaties voor human resources en finance - is er van overtuigd dat de grote on-premise applicaties op het gebied van HR namelijk niet langer voldoen.

Nieuwe functionaliteiten

“Jarenlang waren dit uitstekende oplossingen, maar het zijn applicaties die gebouwd zijn voor een andere tijd. Een periode waarin de snelheid waarmee organisaties zich ontwikkelen veel lager lag. Het was toen heel gewoon dat een applicatie één maal per drie of vier jaar een technische update kreeg, maar functioneel werd er eigenlijk nauwelijks iets toegevoegd. Als ik dan kijk naar onze eigen ‘roadmap’dan zie ik twee maal per jaar een update waar de betrokken klant technisch niets voor hoeft te doen, maar waardoor hij wel al gauw 300 nieuwe functies of voorzieningen tot zijn beschikking heeft.”

Snelheid aanpassen

Overigens is die frequentie van twee maal per jaar lager dan waarmee Workday eerder werkte. “Technisch hoeft een klant hier niets voor te doen, maar functioneel gebeurt er natuurlijk wel van alles. Al die nieuwe functionaliteit moet door de klant beoordeeld worden, zodat men er optimaal gebruik van kan maken. In overleg met klanten hebben we het tempo waarin we updates beschikbaar stellen daarom wat teruggebracht tot twee maal per jaar.”

Security

  • Chano Fernandez
  • Uiteraard vraagt iedere potentiële klant naar security. “Uiteraard vraagt men daar ook bij ons naar. Wat ik persoonlijk fascinerend vind aan dit soort discussies is dat we het niet over een aantal technische maatregelen hoeven te hebben, maar kunnen uitleggen dat het feit dat alle klanten altijd kunnen werken op een en hetzelfde platform met één en dezelfde architectuur, met slechts één security en data privacy layer voor alle oplossingen, in feite de belangrijkste security-maatregel is die we kunnen nemen. Waar andere aanbieders vaak een mix van zelf ontwikkelde en overgenomen HR-platformen bieden, is dat bij ons heel anders. Wij hebben vanaf dag één gewerkt met één heel nieuwe voor SaaS-gebruik ontwikkelde architectuur. Wij hoeven dus niet drie, vier of desnoods acht verschillende platformen en technische architecturen te onderhouden of stap voor stap naar elkaar toe te laten groeien. Dat voorkomt dat wij wat ontwikkelcapaciteit betreft versnipperd raken. Dat is iets waar onze bekende concurrenten naar mijn mening wel degelijk flink last van hebben. Die zullen uiteindelijk hetzelfde moeten doen als wij: zorgen voor één architectuur waar alle klanten mee werken. Alleen dan kun je een werkelijk veilige omgeving bouwen. Dat moment proberen zij echter zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven.”

Gedeelde smart

Er speelt echter nog iets mee op het gebied van security. Dat heeft vooral met reputaties te maken, meent Fernandez. “Een klant die een zelf ontwikkelde applicatie in gebruik heeft, staat er op het moment dat zich een ‘security breach’voordoet helemaal alleen voor. Technisch, maar met name ook als het om reputatieschade gaat.”

Een belangrijk voordeel van het gebruik van SaaS, meent Fernandez, is natuurlijk allereerst dat de aanbieder zeer veel inspanningen kan zetten op het opbouwen van een uitstekende aanpak rond secureity en bijvoorbeeld compliance. “Maar daarnaast heeft een veel grotere groep bedrijven last van die ‘breach’. Met andere woorden, alle negatieve berichtgeving komt dan dus niet voor rekening van één enkel bedrijf, maar is iets wat gevoeld wordt door een veel groter aantal ondernemers. Dat is een niet onbelangrijk voordeel als het om het voorkomen van reputatieschade gaat.”

Lagere TCO

Toch speelt ook geld een belangrijke rol bij de populariteit van SaaS-oplossingen voor HR, meent Fernandez. “De winst die een bedrijf ten aanzien van de ‘total cost of ownership’over een aantal jaren heen gemeten kan behalen door over te stappen op een SaaS-model is serieus interessant. Onder onze klanten blijkt men gemiddeld tot een 60 procent lagere TCO te komen ten opzichte van hun oude on-premise aanpak.”

Hans Vandam