SDI vormt drijvende kracht achter bedrijfsinnovatie

Elke CEO heeft als opdracht de business te laten groeien. Tegenwoordig betekent dat flexibel kunnen experimenteren en innoveren. En dat houdt weer in: de juiste investeringen doen in de juiste technologie. Een bedrijf dat dat als geen ander weet, is Intel. Met zijn constant vernieuwende siliciumtechnologie plaveit het de weg voor SDI en aanverwante, de cloud aanjagende innovaties. Wat betekent dit voor het datacenter?

De geschiedenis toont aan dat organisaties die verzuimen om tijdig te innoveren, de aansluiting met de concurrentie verliezen en uiteindelijk ten onder gaan. Van de bedrijven op de Fortune-500 lijst uit 1955 vinden we er anno 2016 nog slechts 71 terug. In de huidige wereld, waarin innovatiesnelheid steeds belangrijker wordt, is gelijke tred houden met de concurrentie niet langer voldoende; het is zaak de concurrentie voortdurend een stap voor te blijven. Investeringen in de juiste technologie zijn daarvoor een must.

HiRes Op zoek naar succes in een wereld waarin cloud, big data-analytics en het IoT nieuwe kansen bieden om de omzet te verhogen, is wendbaarheid (‘agility’) voor de business het nieuwe sleutelwoord. Bedrijven moeten meer experimenteren dan ze tot nu toe gewend zijn. Ze moeten in een tijdsbestek van weken (niet maanden of jaren) nieuwe pilot-applicaties uit de grond kunnen stampen. En slaat zo’n applicatie aan, dan moeten ze die in no-time kunnen opschalen en integreren in hun bestaande applicatielandschap. Dit betekent dat bedrijven die hun handelingssnelheid willen opvoeren naar modern niveau, allereerst zullen moeten bouwen aan een wendbare datacenterinfrastructuur.

Jammer genoeg draait de overgrote meerderheid van de datacenters nog op statische systemen die die niet flexibel inzetbaar zijn. En dat beperkt de veerkracht van de bedrijfsvoering. Veel IT-afdelingen moeten nog steeds meer doen met minder budget en zijn daardoor niet in staat om te zorgen voor de wendbare IT-voorzieningen waar ontwikkelaars en eindgebruikers zo om zitten te springen. Echte wendbaarheid betekent voor IT-afdelingen echter niet alleen het snel kunnen leveren van servers. Er is veel meer nodig. Bijvoorbeeld het inrichten van zelf-service IT, zodat gebruikers, zonder bemoeienis van de IT-afdeling, met minimale inspanning snel en flexibel over de juiste middelen en voorzieningen kunnen beschikken.

SDI

De technologie die dit mogelijk maakt, is SDI: Software Defined Infrastructure. SDI representeert een veilige architectuur voor compute, networking en storage, waarbij de applicaties onafhankelijk zijn van de fysieke hardware waarop ze draaien. Ter maximalisatie van de wendbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie is de controle volledig software-gestuurd. Dit baant de weg naar een snelle en flexibele levering van cloudapplicaties, waarbij het efficiënt afhandelen van workloads wordt geoptimaliseerd. Een aanvullende, zogeheten orkestratielaag, draagt zorg voor de noodzakelijke intelligentie om de datacenter-resources geautomatiseerd op afroep te kunnen toewijzen aan de reken-, opslag- of netwerktaken. Met behulp van NFV (Network Function Virtualization) kunnen voormalige ‘fixed function appliances’ nu worden geïmplementeerd als virtuele bronnen die elke architecturale rol kunnen vervullen.

Intel

“Bij Intel zagen we jaren geleden de verschuiving naar cloud al op ons afkomen”, zegt Jennifer Huffstetler, director of product marketing bij Intels Data Center Group. “Intel ontplooide daarom al vroeg diverse initiatieven tot samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid ecosysteem, waarlangs een breed spectrum aan gemakkelijk uit te rollen cloudoplossingen hun weg naar de markt hebben gevonden. Bovendien zetten we jaren geleden de eerste stappen op weeg naar de ontwikkeling van platformen die ook de nieuwste generatie datacenters van de noodzakelijke verwerkingskracht kunnen voorzien.” Huffstetler doelt hiermee met name op de onlangs (eind maart 2016) gelanceerde Intel Xeon E5-2600 v4-processors, die volgens haar een ongeëvenaarde veelzijdigheid aan de dag leggen voor de verwerking van de meest uiteenlopende workloads. “Ze zijn specifiek ontworpen voor de volgende generatie datacenters die helemaal draaien op SDI”, vervolgt ze. “Een van de interessantste kenmerken van deze nieuwe processorreeks is Intel RDT (Resource Director Technology), een krachtige tool die voorziet in embedded orkestratie- en automatiseringsfunctionaliteit voor beter beheer van gedeelde platform-resources, zoals L3-cache en systeemgeheugen.”

Ook qua veiligheid zijn weer belangrijke stappen voorwaarts gezet. Zo zorgen opgevoerde prestaties op cryptografisch gebied ervoor dat versleutelde data sneller over beveiligde verbindingen kunnen worden getransporteerd.

SDI in de praktijk

Intel levert met zijn geavanceerde siliciumtechnologie niet alleen een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling en uitrol van SDI-oplossingen. Het bedrijf brengt SDI ook in zijn eigen datacenters volop in de praktijk. In de vorig jaar verschenen white paper ‘How Software-Defined Infrastructure is Evolving at Intel’, doet een zestal Intel-engineers uitvoerig uit de doeken hoe Intel reeds jaren geleden de weg naar een software-gedefinieerde infrastructuur is ingeslagen.

Het begon allemaal met software-defined compute (SDC), waarbij van een RISC Unix-omgeving werd overgestapt op een flexibele Intel-architectuur in een Linux-omgeving. Vervolgens werden er de nodige stappen gezet op zowel software-defined networking (SDN)- als software-defined storage (SDS)-gebied. Inspanningen die tot op de dag van vandaag voortduren.

Intel verwacht met de overstap naar een SDI-aanpak zijn datacenters te transformeren tot geconsolideerde, energiezuinige faciliteiten, met flexibele en open standaarden gebaseerde systemen. Daarmee streeft het een viertal doelen na: (1) verlaging van CAPEX, gecombineerd met een dankzij cloud- en virtualisatietechnologie verhoogde utilisatie van de bestaande infrastructuur; (2) het automatiseren van het uitrollen van resources, voor efficiënter beheer en een betere Quality of Service; (3) meer flexibiliteit en wendbaarheid van Intels IT-faciliteiten, afgestemd op de behoeften van de business; en (4) een verminderde afhankelijkheid van gespecialiseerde kennis (door de toepassing van open interfaces) om zo de integratiesnelheid binnen de infrastructuur te verbeteren.

In bijgaande afbeelding ‘Intels reis richting een software-gedefinieerde infrastructuur’ zijn de belangrijkste stappen weergegeven die het bedrijf tot nu toe richting SDI heeft gezet. Voor de start (de overstap op standaard, op Intel gebaseerde Linux-servers) moeten we maar liefst twintig jaar terug in de tijd, naar 1997. In 2007 zien we het bedrijf de eerste cloud-achtige technologie in stelling brengen, waarna rond 2010 de introductie volgt van network commodity hardware. En in 2013 zien we de eerste exploraties op gebied van SDS.

How-Software-Defined-Infrastructure-is-Evolving-at-Intel-615x204 Intels reis naar een software-gedefinieerde infrastructuur.

Het volledige verhaal van de Intel-engineers is te vinden in de genoemde white paper op de site van Intel. Het is een zeer geschikte blauwdruk voor ieder bedrijf dat overweegt met SDI aan de slag te gaan.

Checklist voor SDI-starters

  • Begrijp het businessprobleem dat SDI kan helpen oplossen. Breng in kaart welke kritische workloads moeten worden ondergebracht in de nieuwe cloud-infrastructuur. Zijn er nieuwe projecten die zouden kunnen profiteren van de wendbare zelf-service infrastructuur?
  • Bepaal de prioriteiten. Is de grootste IT-behoefte gelegen in het verlagen van de storagekosten, in het verbeteren van de van de efficiëntie van legacy-applicaties, of wellicht in het verbeteren van de veiligheid van de kern van het netwerk? Het identificeren van het belangrijkste pijnpunt helpt beslissen waar SDI het beste kan worden geïmplementeerd, voor maximale impact op de business.
  • Begin met een geschikte pilot. Vraag DevOps-groep naar een geschikt pilot-project dat een belangrijk businessprobleem oplost, om op de nieuwe cloud-infrastructuur te draaien.
  • Keuze voor het platform. Bepaal of je SDI wilt draaien op open source, of op fabrikant-specifieke oplossingen van verschillende leveranciers. Breng de voor en nadelen van beide mogelijkheden voor jouw specifieke situatie goed in kaart.
  • Denk ook na over de mogelijkheden van een converged infrastructuur. Wil je je SDI-oplossing samenstellen uit een portfolio van aparte oplossingen van verschillende leveranciers, zodat je alles perfect op de eigen situatie kunt afstemmen, of ligt een keuze voor een uitrol via converged- of hyperconverged-oplossingen meer voor de hand?
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent. Lees de nieuwste white papers en onderzoeksrapporten. Kijk goed naar de ervaringen van andere bedrijven bij hun SDI-avonturen. Maak gebruik van bestaande best practices. Werp bijvoorbeeld een blik op referentie-architecturen van SDI-oplossingen van deelnemers aan het Intel Builders-programma.

Dick Schievels is journalist