Ruud Alaerds (DHPA) over de digitale infrastructuur in Nederland: ‘Niet nieuw, maar zo langzamerhand volstrekt onmisbaar’

De digitale economie neemt een steeds belangrijker plek in, in de gehele Nederlandse economie. De raderen die de digitale economie mogelijk maken zijn echter grotendeels aan het oog onttrokken. Daardoor bestaat onvoldoende kennis over hoe de achterliggende infrastructuur opgebouwd is en wat haar betekenis is voor economie en maatschappij. Daarom heeft DHPA in samenwerking met andere organisaties uit de digitale infrastructuur sector een studie uitgebracht waarin een gedetailleerd en compleet inzicht wordt gegeven in de complexiteit van de digitale infrastructuur en haar rol in de digitale economie. Met een model wordt duidelijk gemaakt hoe de verschillende elementen in elkaar haken.

In april heeft DHPA in samenwerking met twee andere branche organisaties, Dutch Datacenter Association en ISPConnect een studie uitgebracht die beter inzicht moet geven in de wereld van cloud en meer in het bijzonder de verschillende bedrijven die daar een rol in spelen. In het dagelijks gebruik van Internet beschouwen we online diensten inmiddels als een vanzelfsprekendheid. En dat is mooi. Vanuit in hosting en cloud actieve bedrijven leggen we graag uit wat we doen en wat onze rol in de digitale economie is. Eén andere reden om deze studie uit te brengen is dat de Nederlandse overheid een zo goed mogelijk zicht moet hebben op wat onze digitale infrastructuur nu doet en betekent voor onze economie. Teneinde adequaat beleid en wetgeving beter mogelijk te maken.

Figuur-1-Onderdelen-Digitale-Infrastructuur-615x207 Figuur 1 - Onderdelen Digitale Infrastructuur

Digitale infrastructuur vitaal onderdeel van de digitale economie

De digitale infrastructuur (digital delivery) bestaat uit de grondstof data, de netwerksector, de datacenter sector en de cloud & hosting sector. Digitale diensten worden gecreëerd door software en digitale bedrijven (digital creation). Digitale data, infrastructuur en diensten worden afgenomen door het bedrijfsleven, de consument, en de overheid (digital consumption). Dit gebeurt onder andere door middel van het koppelen van on-premise IT infrastructuur en apparaten zoals smartphones, tablets en sensoren met cloud computing en SaaS aanbieders. Het goed functioneren van de supply chain van digitale levering, creatie en consumptie is van vitaal belang voor een soepel draaiende digitale economie en hangt niet alleen af van de sectoren zelf maar ook van omgevingsfactoren als innovatie, onderzoek, scholing, promotie, duurzaamheid, beleid, regulering, vertrouwen, veiligheid, en financiering. De digitale transformatie zorgt ervoor dat ook deze enablers zich moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De digitale transformatie zorgt ervoor dat alle maatschappelijke en economische stakeholders en instituties moeten veranderen. Een verdere verdieping van dit model is hierboven te zien. In dit model wordt nader uitgewerkt hoe de verschillende lagen in de supply chain van de digitale economie elkaar ondersteunen en hoe de traditionele economie in haar digitale transformatie ondersteund wordt door digitale infrastructuur.

Figuur-2-Model-Digitale-Economie-615x455

Cloud is de default

De adoptie van Cloud in Nederland is anno 2017 aangekomen op een punt dat het eigenlijk de ‘default’ keuze aan het worden is. Of het nu om een applicatie, een functionaliteit of om server- en opslagcapaciteit gaat. Oriëntatie en keuzetrajecten starten vaak met Cloud diensten als een eerste optie. Mooi voorbeeld hiervan is de inschatting dat in de verdeling van de locatie van serverracks (compute) er een zeer duidelijke verschuiving zal gaan plaatsvinden van on premise naar colocatie en met name cloud.

Figuur-3-Ontwikkeling-in-locatie-server-racks-2016-2021-615x168 Figuur 3 - Ontwikkeling in locatie server racks 2016-2021 (Bron: PB7)

Aanbeveling

De overheid zou een actievere rol moeten gaan nemen in het promoten van Nederland als ‘digitale mainport’, of de ‘Digital Gateway to Europe’. Inmiddels is bijna 20% van alle buitenlandse investeringen in de datacenter, cloud en online sector. De Digital Gateway to Europe is de belangrijkste magneet voor het aantrekken van deze buitenlandse investeringen. Ondanks dat bijna 20% van alle buitenlandse investeringen direct hieraan gerelateerd zijn, zijn er nauwelijks middelen aanwezig voor de promotie. Nu is de tijd om hier vol op in te zetten. Grote multinationals, niet alleen in de internetsector, maken nu hun strategische beslissingen voor het digitale tijdperk en vele landen om ons heen zetten hier logischerwijs vol op in. Hier ligt een unieke kans voor Nederland om dit initiatief te versterken en de vruchten te plukken van wat een digitale revolutie genoemd kan worden.

Ruud Alaerds, DHPA. Trusted Cloud Experts

Meer over
Lees ook
Operators rollen 5G-diensten uit vóór 2022

Operators rollen 5G-diensten uit vóór 2022

In 2022 hebben de meeste operators (98 procent) hun eerste commerciële 5G-diensten uitgerold, zo blijkt uit onderzoek dat Vertiv en technologieanalysebedrijf 451 Research hielden naar de status van 5G. Het onderzoek biedt inzicht in strategieën en implementatieplannen voor 5G en Edge van meer dan honderd internationale beslissers in de telecom, alsmede...

'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

Zscaler heeft zijn ‘State of Digital Transformation’-rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat bij 72 procent van de organisaties in EMEA meer dan de helft van de werknemers via mobiele apparaten verbinding maakt met apps en data in de cloud of het datacenter. Bij 29 procent van de organisaties geldt dit zelfs voor meer dan driekwart van de werknemers....

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

De Nederlandse datacenter industrie is een groeiende bron van werkgelegenheid, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA), in samenwerking met Interxion en Workrate. De 12.500 banen die de sector momenteel creëert groeit de komende 5 jaar naar schatting tot 16.300. Het daadwerkelijk realiseren van deze groei...