Riverbed meet prestaties van digitale transformatie

Riverbed

Riverbed zette min of meer de toon op het gebied van WAN-optimalisatie, maar bespeurde gaandeweg dat klanten behoefte hebben aan meer dan alleen het meten van netwerkprestaties. Het bedrijf ontkomt dan niet aan uitbreiding van het productportfolio door middel van overnames van andere partijen. Riverbed slaagde erin om de daarmee verworven technologie te integreren met de bestaande productlijn en aldus te komen tot een zogeheten Digital Performance-platform. Een nuttig instrument voor ondernemingen die worstelen met hun digitale transformatie.

Het in San Fransisco gevestigde Riverbed ging niet over één nacht ijs bij de ontwikkeling en verbreding van het productenpalet. Een samen met Wakefield Research uitgevoerd onderzoek onder duizend Business Development Managers, verbonden aan wereldwijd gevestigde ondernemingen met een omzet van meer dan 500 miljoen dollar, voorziet de marsroute van Riverbed van de benodigde onderbouwing. Zo verwacht 95 % van de respondenten grote uitdagingen te moeten overwinnen bij het succesvol invullen van een digitale strategie. 80% laat weten dat de digitale dienstverlening het momenteel per maand een aantal keer laat afweten. Voor bijna alle ondervraagden is het daarnaast duidelijk dat de overgang naar digitale dienstverlening gaat bijdragen aan het bedrijfsresultaat. De helft bestempelt het als ’absoluut noodzakelijk’. Het op gang brengen en onderhouden van ’digital experience’ vormt voor 77% reden om binnen een jaar te starten met investeringen in digitale services.

Kloof

Het onderzoeksteam constateert een kloof tussen de geleverde digitale dienstverlening en hetgeen de afnemers daarvan ervaren. Applicaties zijn niet altijd ontworpen op basis van inzicht in de user experience (UX) voor wat betreft de kwaliteit, vormgeving (look and feel), mate van interactie en snelheid van response. Interne gebruikers van een systeem voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoering moeten ondanks hun negatieve ervaringen vaak blijven doormodderen met dergelijke slecht presterende applicaties. Zij hebben geen keus.

Voor externe gebruikers, bijvoorbeeld klanten van een online-dienst of webshop ligt dat anders. Die verkassen naar een concurrerende aanbieder met applicaties voor de online services die ze wel als prettig ervaren. Wie wil groeien met digitale diensten en producten, houdt voortdurend het UX-niveau binnen de IT-infrastructuur in de gaten. Het maakt de gebruikers niet uit of die IT-infrastructuur is gebaseerd op Amazone of Microsoft Azure. Of dat het netwerk wordt gevormd door openbaar internet dan wel afgeschermde MPLS-telecomverbindingen. Zij oordelen alleen op basis van de prestaties van een app of een digitale dienst.

Nieuwe generatie

Riverbed heeft zijn productportfolio gestructureerd rond enerzijds digital experience management en anderzijds de vele opties voor nieuwe generatie IT-infrastructuren. Eigenlijk biedt het bedrijf zijn afnemers de mogelijkheid om producten en diensten uit beide domeinen te combineren, zodat er een wisselwerking ontstaat. Pas tijdens een digitaal transformatietraject realiseren organisaties zich dat doorgaan op basis van verouderde IT-infrastructuren zinloos is. Door het permanent meten en analyseren van het netwerkverkeer en de systeemprestaties vergaren ze de kennis om de keuze te kunnen maken voor nieuwe IT-oplossingen die wel bijdragen aan een geslaagde transformatie. Riverbed investeert daarom in het verrijken van de productlijnen met toenemende automatisering van de operationele IT-beheerfuncties en in kunstmatige intelligentie met onder andere machine learning.

Binnen het Digital Performance-platform levert de end-to-end benadering met een cocktail van UX-analyse, alsmede netwerk-, infrastructuur- en applicatiemonitoring, een holistisch beeld op van de eindgebruikerservaring in de digitale omgeving. De IT-afdeling krijgt inzicht in de prestaties over de gehele applicatie-stack met on-premise, cloud en mobiele toepassingen. De monitoring en beheerfuncties voor de cloud-omgeving combineren software defined (SD) WAN- en LAN-functionaliteit met een versnelling in de uitrol van applicaties en een gedetailleerd inzicht in het netwerkverkeer. Alleen daarmee is de complexiteit te reduceren van hybride IT-landschappen met een reeks van gecombineerde domeinen, bijvoorbeeld Salesforce.com naast Workday en Office 365 in samenhang met een on-premise ERP-systeem. Ondanks de voorhanden SLA’s, uniformiteit van API’s en standaarden in dataformaat, blijft het orkestreren van een dergelijke multicloud-omgeving een uitdaging.

Multi-cloud, edge en hyperscale

Riverbed voegt er functionaliteit aan toe gericht op de zogeheten ’cloud-edge’. Organisaties die ooit vanuit de beheerproblematiek kozen voor volledige centralisatie van IT-functionaliteit, zien inmiddels weer voordelen in een gedistribueerd model. Door de dataverwerking op centrale server-configuraties en lokale opslag van data te scheiden, kunnen ondernemingen op afdelingsniveau of - in het geval van een retailorganisatie op winkelniveau - de binnen­gekomen data eerst snel met eigen apps aggregeren en analyseren ten behoeve van de lokaal noodzakelijke besluitvorming.

In een later stadium zullen de data veilig en gecontroleerd alsnog hun weg vinden naar de bedrijfsbrede cloud of een bedrijfseigen datacenter. Lokaal blijft men de voordelen benutten van de user experience met de eigen apps, terwijl de risico’s van storingen in de diverse IT-processen in omvang zijn te beperken en de systeem­prestaties te vergroten.

Cloud-studies

Ook in het monitoren van door apps gegenereerd netwerkverkeer in relatie tot cloud-omgevingen wil Riverbed zich onderscheiden. Men verwijst naar enkele recente cloud-studies die aantonen dat bij 96% van alle ondernemingen cloud-diensten in gebruik zijn.

81% hanteert een multi-cloud strategie, terwijl 45% van alle netwerkverkeer is toe te schrijven aan interacties met public cloud omgevingen.

In toenemende mate gebruikt men cloud native apps, uitgerold op een veilige manier via containers. In de VM-omgeving resideren verschillende apps met elkaar in één domein. Maar je kunt ook meer domeinen creëren met enkelvoudige apps in containers. In een hyperscale-architectuur zijn de apps gebundeld in een reeks van microservices, die individueel zijn verpakt in containers.

Er is dus sprake van een variatie in multivendor technologie stacks, die Riverbed allemaal een plaats moet geven binnen het Unified Digital Experience Management platform om de prestaties van alle apps te monitoren. Zo treffen we in het vlaggenschip SteelCentral faciliteiten voor Appinternals aan met functies voor: automatische herkenning en in beeld brengen van apps, hun onderlinge relaties en de bijbehorende containers; het gemakkelijk uitrollen van meetinstrumenten zonder apps te beïnvloeden; en het uitvoeren van geïntegreerde analyses.

Lees ook
Q-Park kiest Cegeka voor zijn digitale transformatie

Q-Park kiest Cegeka voor zijn digitale transformatie

Q-Park heeft een langetermijncontract getekend met Cegeka om het parkeerbedrijf te ondersteunen bij zijn digitale transformatie. Het samenwerkingscontract heeft een onbepaalde looptijd. Samen met Cegeka heeft Q-Park de bestaande bedrijfsprocessen opnieuw gedefinieerd. Cegeka ontwikkelt nu een maatwerkapplicatie voor het registreren en factureren v1

Econocom ziet jaaromzet met 18,3% stijgen tot 2 miljard euro

Econocom ziet jaaromzet met 18,3% stijgen tot 2 miljard euro

Econocom, dat zich richt op digitale transformaties bij klanten, maakt bekend in 2014 een omzetstijging van 18,3% en 2,9% groei op een like-for-like basis te hebben gerealiseerd. De jaaromzet komt uit op 2 miljard euro. In het laatste kwartaal van 2014 behaalde Econocom een omzet van 670 miljoen euro, een stijging van 13,6%, voornamelijk in organi1