LEAP wil energie-efficiëntie optimaliseren via power management

unsplash city

Een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen gaat samen met overheden aan de slag in het datacenter-energiebesparingsinitiatief ‘LEAP’. Verwachting is dat het energieverbruik in datacenters hiermee tot 40 procent kan worden teruggebracht in de komende drie jaar. Met het initiatief trekken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen op om in een hoger tempo een duurzame digitale economie te realiseren. Gedurende de eerste fase gaan 20 coalitiepartners in pilots onderzoeken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn, zonder prestatieverlies.

Voortschrijdende digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat de benodigde hoeveelheid elektrische energie in 2030 is verdubbeld ten opzichte van het huidige energieverbruik.

LEAP-coalitie voor duurzame groei in data

Naast de initiërende partijen Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten vertegen­woordigd in de coalitie: Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, Ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. Van datacenters en bedrijven met veel dataverkeer en klant van datacenters, tot hardware leveranciers en overheden. Samen gaan zij de gevolgen van de ongebreidelde groei aan dataverkeer op het elektriciteitsnetwerk het hoofd bieden. Optimalisatie in het energiegebruik van ICT in datacenters moet ruimte bieden voor duurzame groei en een positieve impuls geven aan toekomstbestendige groei van de sector.

Verschillende pilots in start-upfase energie-optimalisatie

De eerste stap in de LEAP pilotfase is het meten van de Server Idle Coëfficiënt (SIC). De SIC geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn. De tweede stap in de LEAP pilotfase is om de SIC te meten met aangepaste instellingen, die ervoor zorgen dat de servers zoveel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van de power management-instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten. Uit reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het performance-verlies van de server door het aanzetten van deze instellingen nagenoeg nul is.

Datacenter van de toekomst

“De uitkomsten van de pilots geven inzicht in de relatie tussen energieverbruik en het ‘idle staan’, ofwel nutteloos draaien van servers, en hoe het toepassen van power management kan leiden tot een verlaging van het energieverbruik van servers. De verwachting is dat bedrijven die het power management op een slimmere manier instellen, een energiebesparing van 20% tot 40% kunnen realiseren. Een enorme duurzame stap voorwaarts”, aldus Marjolein Bot, Challenge Lead Energie, Amsterdam Economic Board. Maart 2020 verwacht de LEAP-coalitie de conclusies van de pilots te kunnen delen en de eerste maatregelen om energiebesparingen slim in te regelen te presenteren.

Over LEAP en Amec

LEAP (Lower Energy Acceleration Program) is een initiatief om energie-efficiëntie van datagebruik met behulp van ICT verder te optimaliseren. Het initiatief is opgezet door de Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal­gebied. Samen met een coalitie van twintig partijen uit de datacenterketen wil LEAP perspectief bieden voor het benutten van (nieuwe) technieken en het versnellen van ontwikkelingen die kunnen leiden tot energiereductie bij datacenters en organisaties die veel dataverkeer hebben.

De LEAP-coalitie bestaat naast de oprichters uit Albert Heijn, Booking.com, Dell, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Univer­siteit Amsterdam.

Samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werkt de Amsterdam Economic Board (Amec) aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst. Om het welzijn en de welvaart in de Metropoolregio Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan zes grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Energie, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de toekomst. Zij brengt kennis en partijen samen en jaagt kansrijke initiatieven in de regio aan. Zo ontstaan innovatieve oplossingen en kansen voor opschaling.

LEAP